MAGAZÍN CHOVATEĽOV
  A PRIATEĽOV PSOV
 

HOME
REDAKCIA
PREDPLATNÉ
AKTUÁLNE VYDANIE
ADRESÁR CHOVATEĽSKÝCH STANÍC
CHOVATEĽSKÉ OZNAMY
KLUBOVÉ OZNAMY
STARŠIE VYDANIA
Titulná strana
KYNOLOGICKÁ REVUE 11/2002
                                                          (146)
 
Z obsahu:

KUVASZ

Propet 2002, takmer 2000
návštevníkov, jeden šťastlivec...
Janka Sýkorová už publikovať nemôže

European Open 2002

Najsilnejší pár weight pullingu
Slovenska utiahol 1540 kg
Základy športu záprahových psov IV.
Slávnostný večer - záver Slovenského
weight pullinogvého pohára
Svet plný psiny
Kynologická mladých
Junior Handling
Majstrovstvá Slovenska mládeže
vo výkone psov podľa SVV1 a IPO1

Nová nádej starým psíkom

Taso Privara
má nedpriemerne vysoké IQ

UK-2 radí
Poradňa spoločnosti Biofaktory
Sterilizácia v útlom veku

Welsh Corgi Pembroke

Z ciest po Strednej Ázii
Priateľské stretnutie

Národná výstava psov
všetkých plemien Prešov

Špeciálna výstava dobermanov
Kynológia v krajinách FCI - Slovinsko

<< späť