EUROPEAN OPEN 2002

Prvý ročník European Open 2002 v agility sa uskutočnil v Rakúsku na cvičišti ÖGV Graz v dňoch 31.8. - 1.9.2002. Tohto roku sa pretekov zúčastnilo 135 psovodov z 8 štátov - Chorvátsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Holandsko, Nemecko, Taliansko a Rakúsko. Bohužiaľ bolo toto podujatie zo strany Nemecka, Benelux-štátov a Francúzska veľmi slabo alebo vôbec nie zastúpené. Možno nie sú psovodi v súčasnej dobe ochotní cestovať na medzinárodné preteky niekoľko kilometrov. Pre organizátorov ďalších ročníkov to bude znamenať vyzdvihnúť význam týchto pretekov, aby sa European Open stal skutočne podujatím s medzinárodnou účasťou.
Rozhodcami dvojdňových pretekov boli pán Arpad Toth (Mad.) a Dr. Bernd Hüppe (Rak.).
Súťaže prebiehali v družstvách a v jednotlivcoch. Družstvá boli zmiešané 4-členné a víťazom sa stalo družstvo zo Slovenska, druhé a tretie miesto obsadili pretekári z Rakúska. V jednotlivcoch v kategórii Large a Small dokázali psovodi zo Slovenska, že nezaostávajú v medzinárodnej špičke a podali veľmi pekné výkony, kde odmenou im boli stupne víťazov:
Large 3. miesto - Mária Bystrická s Baby
Small 2. miesto - Jana Badova s Megy.
Bližšie informácie o víťazoch nájdete na http://see.you.at/europeanopen/2002
V Rakúsku existuje agility už niekoľko rokov, ale prvýkrát sa organizátorom podarilo zabezpečiť podujatie s tak veľkou medzinárodnou účasťou. Vďaka patrí oddielu ÖGV Graz, ktorý s mnohými pomocníkmi a sponzormi pripravil pre nás všetkých prekrásny víkend: 

Už v piatok bola možnosť tréningu na pripravenom parkúre, vyhradený priestor pre stany a prívesy, sprcha, dostatok parkovacích plôch a hlavne dobre fungujúca kantína.
Prvý deň pretekov bol zahajený slávnostným nástupom družstiev za zvukov hymny z jednotlivých štátov. Celkove sa zúčastnilo 31 družstiev. Napriek tomu, že podujatie bolo propagované v miestnych novinách, nebola účasť divákov v takom množstve, ako by sme si to priali a tak musím skonštatovať, že agility predsa len ešte nie je tak populárny šport ako tenis alebo jazdecké preteky...
Vyhlásenie víťazov sa uskutočnilo hneď po dobehnutí posledného pretekára. Veľká pochvala patrí organizačnému teamu pod vedením pani Andrea Mandl.
Veľkým prekvapením pre všetkých pretekárov a doprovod bolo pozvanie na slávnostnú večeru vo veľkom stane, špeciálne pre túto príležitosť postavenom. Pre nás všetkých varili najlepší kuchári z Rakúska, ktorí sa zúčastnia medzinárodnej súťaže kuchárov v novembri v Luxemburgu. Stoly boli plné rôznych špecialít a myslím, že každý si prišiel na svoje. Po večeri nám premietli fotografie z pretekov, ktoré je možné zakúpiť na horeuvedenej homepage.

V nedeľu pokračovali preteky suťažami jednotlivcov. Preteky boli otvorené pre všetky výkonostné triedy. Po súčte jumpingu a agility behu sa uskutočnilo finále, do ktorého postúpili traja najlepší psovodi z jednotlivých štátov a veľkostných tried. Finále pre Medium a Small postavil pan Tóth. Parkúr bol veľmi rýchly a točivý, plynulý bez väčších pásc. Pan Hüppe postavil parkúr pre Large, ktorý bol síce plynulý ale plný pásc a dokončiť sa ho nepodarilo mnohým pretekárom. Psovodi, ktorí majú takzvané vysielačky nepochodili, technicky náročný parkúr nie je možné zvládnuť na diaľku. Takže bolo sa na čo pozerať a touto cestou gratulujem všetkým víťazom.
Víťazom sa stal tiež organizačný team ÖGV Graz, ktorý pripravil podujatie na vysokej úrovni a postavil laťku tak vysoko, že ďalší organizátor bude mať čo robiť, aby to aspoň na takejto úrovni dokázal.
Týmto sa tieto preteky vedľa IMCA a Svetového pohára určite stanú jedným z najväčších medzinarodných podujatí pre všetkých psov bez rozdielu pôvodu. V niektorých europskych krajinách sa pretekov v agility nemôžu zúčastňovať "bezpapieroví", čo je určite na škodu športu ako takého, ktorý nerobí rozdiely a behať môžu všetci.
European Open sa bude organizovať raz do roka vždy v inom štáte a druhý ročník sa uskutoční v Maďarsku.

P.S.: Na vysvetlenie k článku z Popradu.
V Rakúsku sa organizujú agility preteky na cvičákoch, takže divákov skoro nemáme (rodinní príslušníci).
V Poprade bolo organizované podujatie na futbalovom štadióne, čo je samozrejme iný druh podujatia. Diváci, ktorí prídu sa pozrieť na preteky očakávajú aj rámcový program, ktorý je možné zabezpečiť počas prestavovania parkúru, čo v prípade pretekov v Poprade bolo zabezpečené. Čas, ktorý sa takto využije upúta pozornosť divákov, ktorí neodchádzaju z tribúny. Aj pri jazdeckých pretekoch sa organizuje rámcový program a nikto to nekritizuje. Agility je mladý šport a potrvá ešte veľmi dlho, kým sa stane populárnym a určite je to na škodu, keď podujatie ako bolo v Poprade budeme len kritizovať.

Renata Wäckerle

<< späť