MAGAZÍN CHOVATEĽOV
  A PRIATEĽOV PSOV
 

HOME
REDAKCIA
PREDPLATNÉ
AKTUÁLNE VYDANIE
ADRESÁR CHOVATEĽSKÝCH STANÍC
CHOVATEĽSKÉ OZNAMY
KLUBOVÉ OZNAMY
STARŠIE VYDANIA
Titulná strana
KYNOLOGICKÁ REVUE 10/2003
                                                        
(157)
 
Z obsahu:

IDC World Championship

Majstrovstvá KR PZ Prešov
   vo výkone služobných psov
6. Majstrovstvá banskobystrického
   kraja vo výkone služobných psov

Medzinárodné kynologické preteky
o pohár PURINA, magazínu Kynolo-
gická revue a výcvikovej školy Canislog

Svet plný psiny
Chovateľ alebo "továreň na peniaze"?
Zločin kontra pes!
Dotĺklo navždy srdce
veľkej kynologickej osobnosti...
Eurodogaléria - III. kolo
Hegemóniu ovčiarskych záchranárov
nabúrali Česi

Lujza Tóthová konzumuje topánky
za 14000,- Sk

Aziat v krajinách pôvodu a jeho vývoj

2 medzinárodné výstavy psov

Pomýlené predstavy
8. majstrovstvá Slovenska v Agility

Výročná špeciálna výstava
boxerov 31.8.2003

Basenji

<< späť