MAGAZÍN CHOVATEĽOV
  A PRIATEĽOV PSOV
 

HOME
REDAKCIA
PREDPLATNÉ
AKTUÁLNE VYDANIE
ADRESÁR CHOVATEĽSKÝCH STANÍC
CHOVATEĽSKÉ OZNAMY
KLUBOVÉ OZNAMY
STARŠIE VYDANIA
Titulná strana
KYNOLOGICKÁ REVUE 6/2003 (153)
 
Z obsahu:

ATIBOX 2003

Využitie psov v strážnej službe

Svet plný psiny
Eukanuba Breeders club
- Chov. stanica MINORTUS
Kynologická mladých
     - Junior Handling
          NVP Banská Bystrica
     - Eurodogaléria
Triky vo výstavnom kruhu

Švajčiarsky durič na Slovensku

Je voľný chov cestou k úspechu,
alebo ku skaze?
Yoshi a my
Kynológia v krajinách FCI - Filipíny

Szilvásvárad

Jeho majestát anglický mastiff
(pokračovanie)

Majstrovstvá SR SÚCHNO

Súperenie v radoch
Českej športovej kynológie

Národná výstava Banská Bystrica

Výchova a šport
Výchova a výcvik dobermana (83)
Špinavé peniaze pred ním neschováte

<< späť