VYUŽITIE PSOV
V STRÁŽNEJ SLUŽBE

Spoločenské zmeny za posledné desaťročie sa v našej krajine zákonite dotkli aj oblasti kynológie. Výstavy psov boli u nás dávno predtým. Neznámy pre našinca nebol ani pojem služobná kynológia. Pre tých skôr narodených, ktorí okúsili minulé politické zriadenie, však mám otázku. Ako ste poznali služobnú kynológiu pred rokom 1990? Som presvedčený, že takmer všetci by odpovedali zhodne. Jednoducho služobnú kynológiu tvorili psy v službách armády a verejnej bezpečnosti, dnes známej ako polícia. Samozrejme, obe spomenuté štátne zložky aj naďalej udržiavajú svoje pôsobenie v chove a výcviku psov, ale v posledných rokoch k nim pribudli ešte SBS, teda rôzne súkromné strážne a bezpečnostné služby. Dnes už nemožno pripisovať jadro služobnej kynológie iba vojsku a polícii, pretože jej ozajstný obraz dotvára aj tento sektor. Nakoľko o psoch v službách armády a polície ste sa už na stránkach Kynologickej revue mohli dočítať viackrát, ale o dianí a smerovaní kynológie v SBS zatiaľ vôbec, považovali sme za vhodné otvoriť aj túto tajomnú komnatu výcviku a využitia služobných psov. S týmto zámerom sme navštívili SBS B.C.D.1, ktorá sa pýši snáď najlepším kynologickým zázemím spomedzi väčšiny strážnych služieb, ktoré sa zaoberajú využitím psov. Nasledujúci rozhovor nám poskytol majiteľ SBS B.C.D.1 pán Ľuboš Čurma, ktorý je mimochodom sám chovateľom a milovníkom psov.

Keď už spomíname tie časy minulé, je vhodné pripomenúť si, že za čias vlády jedinej strany mohli chrániť všetok majetok a zabezpečovať bezpečnosť civilného sektora iba príslušníci verejnej bezpečnosti. Spomínané zmeny však postupom času od základu zrušili tento monopol štátnej moci a uvedené služby rôznym firmám a občanom už dnes môžu poskytovať aj súkromné strážne a bezpečnostné služby. Je síce pravdou, že spočiatku bola väčšina z nich postavená iba na ľudskom faktore a poniektoré dodnes nevyužívajú schopnosti psa, ale našli sa aj také, ktoré našli smer vylepšenia poskytovaných služieb aj o služobnú kynológiu. Dnes už niet pochybností o tom, že ak chce SBS dôkladne strážiť rozsiahlejší komplex, je priam nemožné, aby to dokázala bez pričinenia psov. Majiteľ SBS B.C.D.1 so sídlom v Trebišove si tento závažný fakt uvedomoval od úplného začiatku. Už keď zakladal svoju úspešnú a uznávanú firmu, tak vedel, že musí vytvoriť aj zložku so služobnými psami. Jednak ochrana cudzieho majetku je práca s vysokou dávky zodpovednosti a za druhé si treba priznať, že aj keď je človek údajne najiteligentnejší zmýšľajúci tvor na tejto planéte, v ochrane majetku a obrane osôb sa psovi predsa len nevyrovná.

V súčasnosti už pán Ľuboš Čurma môže s pokojným svedomím povedať, že jeho spoločnosť vlastní jeden z najkvalifikovanejších oddielov služobnej kynológie v sfére SBS. Treba však uviesť aj to, že jeho základy nestaval nejaký zelenáč, ale človek, ktorý sa psom venuje už nejakých pár rokov svojho života. Vďaka znalostiam, skúsenostiam a hlavne oddanosti chovu psov môže pán Čurma svojim obchodným partnerom poskytnúť služby nielen vysokokvalitných ľudských zdrojov, ale aj schopnosti „pluku“ vycvičených hafanov. Uznajte sami, 15 nemeckých ovčiakov, 2 presa canario, 2 bordeauxské dogy, 5 amerických staffordov, 5 boxerov a 15 amerických bulldogov, ktorí sú mimochodom ťažiskovým plemenov v B.C.D.1, to už je vskutku viac než slušný kynologický oddiel. V prvom rade nás ale zaujímalo to, čo viedlo pána Čurmu k tomu, že vsadil hlavne na amerických bulldogov.
„Nebudem tajnostkár a priznám, že som dlhoročným chovateľom tohto plemena. Tým pádom dôkladne poznám jeho prednosti. Jednoducho u mňa sa ako strážny pes najviac osvedčil americký bulldog. Je to nekompromisný strážca! Na druhej strane však priznávam, že po pracovnej stránke je výraznejší nemecký ovčiak. Hlavne čo sa týka vyhľadávania narušiteľa.“

Predpokladám, že takéto množstvo psov nebolo možné vycvičiť naraz a hlavne nie pri maximálnom pracovnom vyťažení vašej firmy. Komu ste zverili výcvik vašich jedincov, alebo ste radšej vsadili na spôsob zadováženia už takzvaných hotových psov?
„Mýlite sa, pretože aj napriek naozaj veľkému pracovnému zaťaženiu sme svojich psov nenechali vycvičiť u žiadnej nestrannej výcvikovej školy. Vlastníme vlastné výcvikové stredisko na Vinnom jazere. Príprava všetkých našich psov prebieha práve tam. Samozrejme využívame aj takých psov, ktorých sme kúpili už ako vycvičených, ale aj tí pred zaradením do služby museli prejsť prípravou v našom výcvikovom stredisku.“

To je veru prekvapujúca informácia. Ale čo psovodi, ktorí sú tiež dôležitou súčasťou kvalitnej služobnej kynológie?
„V prvom rade musím uviesť, že o toto zamestnanie je v našej strážnej a bezpečnostnej službe enormne veľký záujem. Naši psovodi sú však z toho množstva záujemcov vyberaní podľa jasne stanovených kritérií. Predovšetkým musia mať viac než dobrý vzťah ku psom. Zo skúsenosti vám môžem prezradiť, že túto najzákladnejšiu podmienku spĺňajú vo väčšine prípadov iba tí, ktorí už slúžili v armáde, alebo v inej ozbrojenej zložke ako psovodi. Nie je to u nás ale pravidlom, že sa psovodom v B.C.D.1 môže stať iba takýto človek. Ak aj ešte ako psovod neslúžil, ale je evidentné, že sa psom rozumie a má ich rád, môže sa u nás o miesto psovoda uchádzať.“


Predpokladám, že od psovodov očakávate predsa len niečo viac, než povedzme od zamestnanca, ktorého náplň práce nie je úzko spätá so psom...
„To je jasné. Naši psovodi musia mať za každých okolností lepší prístup k zvereným úlohám. A aj ho majú! Osobne si myslím, že je to dané práve ich spoluprácou so psami. Ten pes nám ľuďom síce slúži, ale predsa len si aj vyžaduje istú starostlivosť. Myslím si, že u profesionálnych psovodov sa v podvedomí prostredníctvom starostlivosti o psa posiluje aj zmysel pre zodpovednosť. Bez urážky ostatných zamestnancov, ktorých prácu si vážim rovnako, môžem kľudne povedať, že naši psovodi patria medzi najsvedomitejších zamestnancov. Ako som už vravel, sú to ľudia, ktorých zodpovedný vzťah ku psom naučil byť zodpovednými aj v pracovnom a súkromnom živote.“


O vašej spoločnosti je známe, že zabezpečuje ochranu majetku viacerých významných podnikov po celom Slovensku. Koľké z nich si vyslovene priali, aby ich hodnoty boli strážené aj psami?
„Koľké to od nás vyslovene požadovali vám už nepoviem, ale dnes využíva služby našich psov celkovo 28 obchodných partnerov. Čiže chránime so psami rovnaký počet objektov. V poslednom období ale badáme rast záujmu o využitie psov, takže to číslo bude onedlho určite vyššie.“

Každý zbehlejší kynológ vie, že využitie psov v armáde a polícii je podmienené istými zákonmi. Naše vedomosti okolo služobnej kynológie v spojení s SBS sú však chudobné. Mohli by ste ich nám v krátkosti priblížiť?
„Využitie našich psov je taktiež podmienené zákonom o SBS. Práve preto sme uznali za vhodné prevádzkovať vlastné výcvikové stredisko. Svojich psov využívame podľa tohto zákona, takže ich príprava musí byť prispôsobená tejto dôležitej podmienke. V krátkosti sa to priblížiť nedá, pretože to je predsa len rozsiahlejšia záležitosť, ale napríklad pri kontrolnej obchádzke chráneného objektu sú psy na dlhšom vodítku s náhubkom. Takpovediac navoľno sa používajú iba v prípade revíru, vyhľadávania, prípadne zadržania páchateľa.“

Na začiatku tohto rozhovoru ste sám o sebe prezradil, že chováte amerických bulldogov. Čím sa nám ako chovateľ môžete pochváliť?
„Nuž, psov chovám skôr pre radosť než kvôli chváleniu sa, ale istú hrdosť predsa len pociťujem. Podarilo sa mi odchovať úplne prvý vrh amerických bulldogov na Slovensku. Boli to šteniatka zo spojenia Brenda a Azrael, ktorých som doniesol od manželov Hudcových z Prahy. Americký bulldog je u nás pomerne nové plemeno, takže nejakými výraznejšími úspechmi vám neposlúžim. Iba ak spomeniem niektoré tituly vybraných psov... Brenda má skúšku V1 a 4-krát získala CAC. Azrael má - krát CAC a jeden BOB, Queen En Allen-Eny-kráľovná Anna je moja miss, ktorá sa pýši titulom Šampión Slovenska. Azrael Polnočná záhrada, ktorý pochádza z už spomenutého spojenia je zasa juniorský šampión. Ale napríklad Athos Polnočná záhrada nemá žiadne tituly a je vynikajúcim pracovným psom.“

Tí pracovní psi sú predsa len vašou veľkou vášňou...
„Viete, osobne zastávam názor, že pes nemá byť iba na okrasu. Z vlastnej skúsenosti viem, a to spozorovali aj iní chovatelia, že psi využívaní v aktívnej službe sú oveľa inteligentnejší, než tí, ktorí žijú svoj život niekde v koterci alebo byte. Svoju chovateľskú stanicu Polnočná záhrada som od počiatku staval na jedincoch, ktorí boli využívaní aj pracovne. Takto som vlastne využíval psov, ktorí boli najinteligentnejší, čo sa zákonite prenášalo aj na potomstvo. Nikdy som nekládol dôraz na množstvo odchovaných vrhov, vlastne ich odchovám málo. Ide však o môj zámer, pretože zrodu každého môjho vrhu musí predchádzať dlhší dôkladný výber. Nechcem, aby to vyznelo snobsky, ale záleží mi na jednom jedinom. Každý mnou odchovaný vrh musí byť jedinečný. Z tohto dôvodu gro činnosti mojej chovateľskej stanice netvoria výstavy, ale praktické využitie.“

Na záver ešte taká zaujímavosť... Vaša SBS B.C.D.1 ako jeiná na Slovensku vlastní a využíva v službe jazdecké kone. Ako sa s nimi znášajú vaše psy? Veď napríklad taký americký bulldog je predsa len pôvodom loveckým a dobytkárskym psom, čiže ten skrytý pud ho teoreticky môže dohnať k útoku na koňa.
(odpovedi predchádzal nespútaný smiech) Nie, americký bulldog neútočí na kone. Práve naopak, znáša sa s nimi výborne. Ináč, čo sa týka koňov, tu ide taktiež o moje hobby zo súkromia, ktoré som preniesol aj do svojho pracovného života. Dnes už sa aj tento náš pokus v plnej miere osvedčil. K vašej otázke ešte dodám, že kone sú ustajnené úplne inde, než sú koterce našich služobných psov, takže stretnúť sa môžu iba pri výkone služby. A tam sa znášajú úplne normálne, bez akýchkoľvek badateľných zmien v správaní. Počul som už o americkom bulldogovi veľa všakovakých príhod, väčšina z nich však bola iba výplodom ľudskej fantázie. Jeden môj známy mi napríklad tvrdil, že v nejakej publikácii čítal o plemenách psov nevhodných k deťom. Vraj bol medzi nimi zaradený aj americký bulldog, čo považujem za triumfálnu hlúposť. Môžete mi veriť, americký bulldog miluje deti!“

Branislav Mathe

<< späť