ANGLICKÝ MASTIFF
15 rokov chovu na Slovensku

(dokončenie z minulého čísla)
Súčasné mastiffy sú väčšie, ťažšie, silnejšie ale menej pohyblivé a majú miernejší temperament. Prímes krvi Bernardína spôsobila silnejšie kosti, širšiu hlavu a hlbšiu papuľu. Všetky zmeny nastávali postupne počas rokov ako výsledok úsilia chovateľov a posudzovateľov.

I keď chov a export mastiffov bol riadený už od antických čias, cez celé obdobie staroveku cez stredovek a Tudorovské časy neexistovali rodokmene. Čistá plemenitba mastiffov sa datuje približne od roku 1415, v písomnostiach o bitke pri Agincourte je spomínaná suka sira Peersa Legh II. of Lyme Hall, ktorá je považovaná za pramatku slávnych Lyme Hall Mastifov. Táto britská šľachtická rodina Legh von Lyme Hall udržiavala počas 300 rokov čistú plemenitbu mastiffov. Napriek tomu, že podľa obrázkov sa tieto psy líšili od súčasných mastiffov najmä tým, že mali užšie hlavy a špicatejšie papule, je každému už na prvý pohľad jasné, že sú to neodškriepiteľne mastiffy. Tieto mastiffy boli chované iba v Lyme Hall a držané bokom od ostatných krvných línií a iba zriedka sa do ich chovu prikrížila nová krv. Na rozdiel od ostatných chovov, kde boli pre chov vyberané jedince podľa schopnosti pracovať, a nie podľa ich vzhľadu, sú mastiffy z chovnej stanice Lyme Hall výnimkou. Je zaujímavé uvažovať, či chov, ako ho poznáme v súčasnosti, by bol taký istý, ak by Lyme Hallské Mastiffy nevymreli a zúčastnili sa obnovovania chovu tohto plemena.
V období kraľovania Alžbety I. boli mastiffy používané na zápasy s býkmi a medveďmi, koncom 18. storočia záujem o tieto aktivity poklesol, čo malo za následok drastický pokles počtu mastiffov. Dopyt po týchto psoch bol malý, cez to všetko sa psy starého typu nachádzali vo veľkých vidieckych usadlostiach ako sú Chatsworth, Elvaston a pravdaže Lyme Hall.

Predkovia dnešných čistokrvných mastiffov môžu byť nazvaní ako psy prvých rokov 19. storočia a chovatelia, ktorí sa o chov zaslúžili, boli: komisár Thompson of Halifax, T.H.Lukey (otec moderného mastiffa), George White, Sir George Armitage a John Crabtree. Toto malé jadro dalo plemenu štartovací bod a základy, na ktorých sa chov začal zväčšovať a záujem o plemeno tiež. Vnuk komisára Thompsona, pán J.V.Thompson, aktívne choval mastiffy ešte koncom 19. storočia. U väčšiny mastiffov je možné stanoviť všetky generácie rodičov až 200 rokov nazad. V Britskom múzeu prírodnej histórie sa nachádzajú záznamy psov, ktorých rodokmene možno vystopovať až do roku 1415. S výnimkou teriérov a chrtov nesiaha žiadny anglický chov tak ďaleko.
Moderná plemenitba mastiffov sa datuje od roku 1835 a za otca moderného mastiffa sa považuje pán T.H.Lukey, ktorý spáril pruhovanú suku (z Devonshirskeho chovu) so šedým psom lorda Waldegravea. Potomkovia z tohto spárenia dali základ vtedy známych chovov. Približne v tomto období zanikol i zvyk kupírovania uší a chvostov mastiffov, ktorý pretrvával z čias, keď tieto zvieratá boli zneužívané na súboje v arénach.
Okolo roku 1850 bol chov na zlej úrovni, použilo sa niekoľko prekrížení s Alpskými molossmi ako je St.Bernardín a tiež pravdepodobne s Regency Bulldog. Tieto prekríženia boli bezpochyby nevyhnutné, nakoľko bol nedostatok pôvodných jedincov, ale zároveň to v nasledujúcich rokoch viedlo k množstvu rozhorčených listov, kedy argumenty okolo typu, rodokmeňov a použitých prekrížení začali byť extrémne horúce. Podľa p. Jamesa Watsona základ chovu mastiffov nebol čistokrvný, obsahoval krv Great Dane (Dánskej dogy) a Alpských mastiffov. Avšak napriek zavedeniu cudzej krvi psy tohto plemena boli určite potomkami psov, ktoré sa v Británii nachádzali od nepamäti.
Zlatá éra mastiffov nastala v druhej polovici 19. storočia, po roku 1850 sa chov skonsolidoval a vzrástol. Priemyselná revolúcia a sťahovanie ľudí do miest viedla k väčšiemu priateľstvu so psami, zvýšeniu ich chovu a túžbe majiteľov predviesť verejnosti svojich miláčikov. Následkom toho sa v Anglicku zrodila myšlienka poriadať výstavu. Prvá výstava psov sa uskutočnila v roku 1859 v anglickom Newcastle (iba pre pointrov a setrov) a počas nasledujúcich desaťročí sa takéto výstavy stali mimoriadne populárne. V roku 1873 ustanovil anglický Kennel Club podmienky výstav a štandard posudzovania psov.
Výstava v Crystal paláci v roku 1872 prilákala predviesť sa 81 mastiffov. V roku 1883, iba desať rokov po založení anglického Kennel Clubu, vznikol Old English Mastiff Club (OEMC) a zaviedla sa plemenná kniha, čím sa zlepšila registrácia a rodokmene. V roku 1890 bolo až 51 zápisov. Medzi psami, ktorí v tom období výrazne ovplyvnili chov a ich mená možno nájsť i v súčasných rodokmeňoch, bol i pes Turk, ktorý sa narodil v roku 1867 chovateľke p. Aglionby. Podľa obrázkov mal tento pes užšiu papuľu ako sa v súčasnosti vyžaduje. Na druhej strane, v roku 1880 sa narodil pes – Ch.Crown Prince, s veľkou obdivuhodnou hlavou. Tento pes sa často používal v chove a dal základ mohutným hlavám. Na typ hlavy a papule sa kládol dôraz najmä v rokoch 1880 až 1890. Mastiffy ako plemeno boli vždy subjektom kolísavej popularity, najlepšie obdobie ich chovu bolo v rokoch 1870 a 1880, koncom storočia sa kyvadlo popularity nachýlilo na inú stranu a počet chovaných jedincov náhle poklesol. V roku 1900 boli udelené iba tri rodokmene, situácia sa postupne počas nasledujúcich 10 rokov zlepšovala, v roku 1906 bolo zapísaných 48 mastiffov a v roku 1913 už 60. Avšak vojnové roky 1914 – 1918 spôsobili v chove obrovské škody a v roku 1918 boli zapísané iba tri mastiffy. V prvej svetovej vojne boli mastiffy používané i armádou najmä na ťahanie vozíkov so zbraňami a strelivom.
Rok 1920 bol rokom štartu pre obdobie rastu, stability a autority, odstránili sa i predchádzajúce nedorozumenia medzi chovateľmi. V tomto období sa na záchrane mastiffov podpísali najmä tri veľké chovné stanice (Scheerboom´s Havengore, Withybush line, Hellingly kennel). Počas prvých rokov 20. storočia sa začal extenzívny chovateľský program, okrem čistokrvných mastiffov sa začali registrovať i mastiffy s prímesou krvi bullmastifa. Chovné stanice Scheerboom a Withybush používali línie obsahujúce i prímes krvi bullmastiffa, naopak, chovná stanica Hellingly kennel odmietla prímes tejto krvi. Mnohé jedince z Hellingly kennel boli v tridsiatych rokoch exportované do USA a po druhej svetovej vojne sa ich potomkovia vrátili späť do Británie na obnovenie chovu. V tridsiatych rokoch sa už prímes cudzej krvi úplne asimilovala, ale i v tomto období pokračovali dosť búrlivé diskusie chovateľov týkajúce sa rôznych typov hláv. Chovateľské úsilia boli opäť prerušené druhou svetovou vojnou v roku 1939, mnohé jedince boli zaslané do Ameriky, ale mnohé boli utratené a chov takmer úplne zanikol. Počas vojny boli v Británii iba tri vrhy.
Po skončení druhej svetovej vojny obnovil Old English Mastiff Club svoju činnosť, na zjazde klubu 25. októbra 1946 sa zišlo 15 členov, ktorí sa zaviazali, že urobia všetko, čo je v ich silách, aby obnovili chov tohto plemena. V prvom rade sa snažili vystopovať všetkých mastiffov v krajine, táto cesta však takmer k ničomu neviedla, pretože väčšina z 20 jedincov už bola príliš stará pre chov. Jedným z týchto psov bol Taurus, ktorého pán bol zabitý pri bombovom útoku; z troch krytí v roku 1947 sa síce narodilo 18 šteniat, ale prežilo iba jedno. Pani Dickin, tajomníčka klubu, navštívila Ameriku, ale našla chov v obdobne žalostnom stave. V roku 1948 darovala rodina Melhuish z Britskej Kolumbie klubu dve šteniatka z kanadského chovu, obdobne boli späť na Britské ostrovy importované mastiffy z krajín anglického spoločenstva – Commonwealthu. Kým v roku 1949 bolo v Británii iba 15 mastiffov, v roku 1950 ich už bolo 50.
Chovu však po druhej svetovej vojne neprospel prístup posudzovateľov. Na výstavách sa hodnotila najmä dobre vyzerajúca hlava a celkový vzhľad psa, kým stál, i napriek tomu, že mal príšernú chôdzu. V 50-tych rokoch sa chov stabilizoval a pani Scheerboom, majiteľka chovnej stanice Havengore a slečna Bellová (chovná stanica Withybush) produkovali jedincov, ktorí vyhrávali väčšinu výstav. Registrácie vzrastali zo 49 v roku 1953 na 99 v roku 1960. V 70-tych rokoch pokračoval vzostupný trend a expanzia mastiffov. Rekordný zápis bol v roku 1980 a to až 316 jedincov. V týchto rokoch sa tiež rozšíril počet chovných staníc pre toto plemeno, mnohé z nich sú aktívne i v súčasnosti. Tento vzostupný trend pokračoval i v 80-tych rokoch. Najznámejšou chovnou stanicou tohto obdobia je Bredwardine založená v polovičke 70-tych rokov so sukou Farnaby Voodoo Princes, ale počas 10 rokov sa rozrástla a v súčasnosti je to pravdepodobne najväčšia a najdôležitejšia chovná stanica vo Veľkej Británii. Pes Brydmarion Bredwardine pochádzajúci z tejto chovnej stanice je zapísaný v mnohých slovenských rodokmeňoch a výrazne prispel k zlepšeniu slovenského chovu.  Značný vplyv na chov Mastiffov v druhej polovici 80-tych rokov mal Americký a Anglický šampión Arcinegas Lion of Bredwardine. Ďalšou významnou chovnou stanicou je Namous Line.
Napriek problémom, ktoré v Británii spôsobuje recesia registrácie mastiffov, stúpa počet chovných staníc, avšak až na niekoľko výnimiek, nemajú väčší počet jedincov, zväčša má vlastník jedného alebo dvoch jedincov ako domácich miláčikov.

Základy starostlivosti o šteňa a psa
Keďže mastiff má krátku srsť, vyžaduje si minimálnu starostlivosť. Americká chovateľka mastiffov, pani M.A. Moore, odporúča chovateľom, ktorí chcú, aby ich miláčikovia vyzerali dobre, denne kefovať ich srsť, aby sa odstránili všetky odumreté chlpy a to najmä v letnom období. Toto plemeno nevyžaduje intenzívne kefovanie, najvhodnejšia je kefa s krátkymi prírodnými štetinami.
Kúpanie s použitím šampónov je málokedy nevyhnutné, pretože nebývajú napádané blchami a kliešťami. Pre kúpeľ je vhodné použiť kvalitný psí šampón, všeobecne mydlá vyrábané pre ľudí sú príliš silné pre pokožku psov. Po kúpeli je potrebné psa vysušiť osuškou. Ak je vonku teplé slnečné počasie, možno ho nechať  doschnúť na slnku, ale za chladného počasia by mal  doschnúť dnu. Používanie sušičov pani Moore neodporúča a ak ho už treba  použiť, je potrebné nastaviť ho na najnižší stupeň.
Pravidelne je potrebné čistiť mastiffom uši kúskom bavlnenej látky namočenej v bórovej vode. Pri čistení treba byť jemný a čistiť iba viditeľnú časť ucha, nie vnútro.
Psom je potrebné opatrne strihať pazúry tak, aby sa nezastrihlo hlboko a nespôsobilo krvácanie. Nezanedbateľná je i prevencia proti zubnému kazu a zubnému kameňu, čomu napomáha žutie. Šteňatá okrem toho potrebujú rezistenté materiály na žutie a hryzenie v čase, keď sa im prerezávajú zuby a vyvíja sánka. Avšak nie je vhodné dávať im na tieto účely rôzne tenké kosti a detské hračky. V súčasnosti sa na žutie pre psov vyrába mnoho rôznych výrobkov.
U šteniat je potrebné dávať pozor i na prostredie, v ktorom sa pohybujú, pretože v prostredí je mnoho látok, ktoré sú pre psov toxické, napríklad nemrznúce zmesi do áut, detergenty, insekticídy, farby, rozpúšťadlá, ale i rôzne toxické rastliny (napr. ľalie, cyklámeny, rododendrony, cibuľky tulipánov, azalky).
Keďže mastiffy sú rýchlo rastúce veľké psy, je pre ich šteniatka mimoriadne dôležitá i kvalitná a vyvážená výživa. Trojmesačné šteniatka majú byť kŕmené štyrikrát denne, M.A.Moore odporúča ráno a poobede kŕmiť mäsovým jedlom, obed a večera cereálno-mliečna strava. Od troch do šiestich mesiacov šteniatka prudko rastú a musia mať tri jedlá, jedno mliečne a dve mäsové. V šiestich mesiacoch dve jedlá až do jedného roku. Od jedného roku stačí jedno jedlo, najlepšie večer. Nikdy nezabudnite, aby váš pes mal vždy dostupnú čerstvú pitnú vodu.
Dôležité je naučiť šteniatka i stravovacím návykom. Z tohto dôvodu kŕmte šteniatka v rovnakom čase a na rovnakom mieste, takže sa kŕmenie stane ich dennou rutinou a vyvinú sa u neho dobré stravovacie návyky. Z času na čas môže dostať pes i surové vajíčko alebo neslaný syr, ale nikdy ho nekŕmte zvyškami ľudského jedla. Koláče, cukríky, čokoláda a ostatné ľudské lahôdky sú pre ľudí, ale nie pre psov.
V súčasnosti je na trhu veľký výber špeciálnej stravy pre psov rozdelenej nielen podľa druhu psa, ale i podľa jeho špecifických potrieb (šteniatka, dojčiace suky, kotné suky, vysoko aktívne jedince a pod.). Nutričné informácie si môžete zistiť na obale krmiva.

Zuzana Bírošová, Milan Bíroš

<< späť