SZILVÁSVÁRAD 2003 - MAĎARSKO
CACIB výstavy psov o koňa plemena Lipican
19. - 20. apríl 2003

Sledujúc vývoj výstavného diania u našich južných susedov možno kľudne tvrdiť, že hlavné mesto Budapešť stráca svoj niekdajší prím. Tento pozitívny jav je daný aj tým, že štrukturálna centralizácia sa v Maďarsku za posledné roky odvrátila od takzvaných veľkomestských kynológov a k slovu sa dostali aj tí z vidieku (čo je súčasne aj jednou z príčin súčasnej krízy v maďarskej kynológii). Vďaka uvedenému vývoju sa teda výstavné pole rozšírilo aj do menej známych oblastí a obcí, z ktorých jednoznačne najlepšie využili naskytajúce sa možnosti milovníci psov zo Szilvásváradu, predovšetkým páni Korózs András a Korózs Gábor. V tejto nie veľmi známej, ale sľubne sa rozvíjajúcej usadlosti sa už niekoľko rokov usporadúva podujatie podobné našej „medzinárodke“ v Bratislave. Dve CACIB výstavy počas jediného víkendu lákajú z roka na rok čoraz viac vystavovateľov z čoraz väčších vzdialeností.


Dvojica úspešných jedincov zo Slovenska
írsky vlkodav a afgánsky chrt

Každý skúsenejší a zbehlý kynológ vám pri počutí názvu obce Szilvásvárad povie, že sa tam uskutočňuje jedna z najprestížnejších výstav psov na území Maďarska. Domáci chovatelia ešte dodajú, že práve tu žijú snáď najväčšie osobnosti maďarskej kynológie súčasnosti... Myslia tým bratov Korózs Andrása a Gábora, ktorí vskutku v posledných rokoch priniesli Maďarom nejedno ocenenie z významných európskych podujatí a naozaj v poslednom období formovali vývoj maďarskej kynológie ako takej.
Z rozhovorov prítomných vystavovateľov bolo citeľné, že hlavnú cenu pre celkového víťaza považujú za neobyčajne lukratívnu. Uznanlivo nad týmto lákavým ťahom usporiadateľov kývali hlavami hlavne tí zo západnejších kútov. Nuž, nápad je to neobyčajne originálny, aj keď na druhej strane si ťažko predstaviť, čo s takou výhrou urobí vystavovateľ, ktorý býva v panelákovom činžiaku a nevlastní žiadnu usadlosť, kde by sa ten „tátoš“ mohol voľne pohybovať. Ale to už je jeho starosť. Usporiadatelia rôznych televíznych súťaží o automobil sa taktiež nepozastavujú nad tým, či víťaz bude držiteľom vodičského oprávnenia.

Ako už bolo spomenuté, Szilvásvárad je podujatie, ktoré zastrešuje dve medzinárodné výstavy počas jedného víkendu. Tentokrát ich však doplňovali aj klubové výstavy niektorých plemien, ktoré sa uskutočnili na veľkonočný pondelok. Pre milovníkov čísel a štatistík si dovolím sprístupniť presný počet vystavovených psov. V sobotu ich bolo 2163 a v nedeľu 2137 jedincov. Spolu s vystavenými psami na klubovkách to spolu činí bezmála 5000 vystavených psov za tri dni, čo je veru veľmi slušný výkon.
Len tak pre zaujímavosť sme sa pokúsili nájsť aj odpoveď na otázku, čím si Szilvásvárad tak jednoznačne získal dôveru vystavovateľov. Odpovede sa samozrejme rôznili, ale najviac rezonovala tá, že sú tu vždy špičkoví a neomylní rozhodcovia. S tým musíme veru súhlasiť! Usporiadatelia si pri výbere rozhodcov naozaj dali záležať. Nielenže už zopár rokov vsádzajú na osobnosti európskej kynológie, ktoré sú každému široko-ďaleko dobre známe, ale dokonca aj tie selektujú na tie, ktoré sa s prepáčením ešte nedopustili na medzinárodnom výstavnom poli žiadneho faux paux. Bez urážky, ale sú známe prípady, kedy aj roky uznávaný rozhodca zadal verdikt, nad ktorým zostala verejnosť stáť ako stádo oslov. Podobnej situácie sa teda usporiadatelia akcie v Szilvásvárade chcú evidentne vyhnúť hneď pri výbere rozhodcov. V tomto smere získava Slovensko istý cveng, pretože pozvanie od usporiadateľov dostali od nás hneď traja rozhodcovia, čo je pri celkovom počte jasný prejav pocty a uznania. Menovite išlo o pánov Ing. Štefana Štefíka, prezidenta nášho SKJ a človeka, ktorý sa nepochybne veľkou mierou zaslúžil o to, že sa tento rok na našej pôde uskutoční EURODOGSHOW, Jozefa Šustera, celoeurópsky uznávaného chovateľa boxerov a Jaroslava Kubalu.
Pán prezident SKJ v kruhu 30. plemena bloodhound, petit basset griffon vendéen, bavorský farbiar, rodézsky ridgeback a v záverečných súťažiach IV. junior skupinu a VI. skupinu. Pán Kubala posudzoval v kruhu 24. boarder teriérov, hladkosrstých a drôtosrstých foxteriérov, welshských teriérov, kerry-blue teriérov, írskych teriérov, soft-coated wheaten teriérov, cairn teriérov, dandie dinmond teriérov a skye teriérov. Jozefovi Šusterovi logicky prináležalo plemeno boxer. V sobotu psy a v nedeľu suky. Zdanlivo ľahká úloha však ani zďaleka nebola jednoduchá, keď zvážime, že len psov bolo celkovo prihlásených 37! A nie hocijakých! Všetko to boli jedinci z úspešných chovov nielen z Maďarska, Čiech a Slovenska, ale aj z Talianska (nepísanej veľmoci chovu boxerov), Chorvátska, Srbska, Španielska. V neobyčajne dobrom svetle sa tu predviedli aj chovatelia z Rumunska, ktorí vystavili vskutku špičkových psov a dali Európe najavo, že sa vymaňujú z pozície outsiderov. Aj oni nám potvrdili, že rozhodujúcim faktorom ich účasti na tejto výstave bol rozhodca, čo svedčí o dôvere v schopnosti pána Jozefa Šustera. Samozrejme, to isté platí aj pre rozhodcov ostatných plemien, ktorí v Szilvásvárade posudzovali.
Zastúpenie krajín na tomto podujatí bolo v porovnaní s podobnými výstavami u nás o niečo pestrejšie. Popri „bežných“ vystavovateľoch z Rakúska, Belgicka, Čiech, Chorvátska, Holandska, Srbska, Poľska, Nemecka, Talianska, Ruska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Ukrajiny a Maďarska tu mali svojich zastupiteľov aj USA, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko... V sobotu slovenské farby hájilo 83 vystavovateľov so 113 prihlásenými jedincami. V nedeľu to bolo 82 vystavovateľov a 116 psov. O našom silnom zastúpení určite viac napovie skutočnosť, že zo všetkých zúčastnených krajín sme mali prítomných po oba dni najviac vystavovateľov (samozrejme až po domácich Maďaroch, ktorých tu v jeden deň bolo 953 a na druhý 921). Na päty nám šľapali iba Nemci, ktorých sa tu v sobotu zišlo 82 (vystavili 149 psov) a v nedeľu presne toľko isto (148 psov).
Radi by sme spomenuli každého nášho vystavovateľa, ale z dôvodu známych priestorových problémov to, žiaľ, nebude ani tentokrát možné. Takže dáme priestor iba tým, ktorí náš chov prezentovali najvýraznejšie. Ladislav Tarr vyhral najkrajší pár z maďarským plemenom komondor. Treba uviesť, že v rámci plemien dosiahli úspechy mnohí ďalší naši chovatelia, avšak nebolo možné, aby sme boli pri každom z nich. V záverečných súťažiach excelovala Petra Tomašovičová s írskym vlkodavom, ale o najväčšiu radosť pre slovenskú kynológiu sa postarala chovateľská stanica afgánskych chrtov GANDAMAK patriaca Vlastislavovi Vojtekovi. Krásavec z jeho chovu Fletcher-Christi Gandamak sa stal v sobotu víťazom skupiny a najkrajším psom dňa. V nedeľu teda nastúpil v prestížnom kruhu Super Best In Show (SUPER BIS) a rozhodca Kurt Radnetter mu prisúdil aj tento neoceniteľný titul. O osude lipicana bolo teda rozhodnuté. Od toho pre neho (dúfajme pozitívne) osudového dňa sa už nebude preháňať po maďarských nížinách, ale po lúkach niekde medzi Tatrami a Dunajom, teda ak ho pán Vojtek nepredá povedzme z vyššie uvedených dôvodov niekam inam.
V globále môžeme opäť hrdo a s neskrývanou pýchou vyhlásiť, že sa slovenská výstavná kynológia predstavila ako silná súčasť Európy. Mnoho našich psov tu bolo obdivovaných a veľa našich chovateľov si vypočulo chválospevy od zahraničných kolegov, ktoré sa týkali ich práce a výsledkov. A to všetko na najprestížnejšom podujatí v Maďarsku! Je príjemné patriť k tejto rodine kynológov, ktorá v najsilnejšej konkurencii exceluje. A ešte lepšie je byť občanom takej malej krajiny, akou to naše Slovensko nesporne je, keď vidím, že tá ostatná veľká Európa nám v chovoch nedokázala uniknúť, nevedela nás predbehnúť... Skôr naopak, musí sa teraz obracať, aby držala krok s nami. Tento pozitívny jav však rovnako platí aj pre ostatné krajiny niekdajšej východnej Európy. Jednoducho sa dostavili výsledky viacročnej chovateľskej driny a cielenej plemenitby chovateľov z tohto kúta Európy. Szilvásvárad bol krutou a trpkou ranou pre chovateľov z niektorých krajín, ktorí sa vychytenými plemenami pýšili ako ich národnými. Ťažko opísať pocity, keď niekto z opačného konca najstaršieho kontinentu vás v mnohom prevýši a ešte k tomu s plemenom, ktoré je vaše národné! Každopádne ale Szilvásvárad nebol iba miestom, kde sa demonštrovala sila chovateľskej konkurencie. Šlo o výstavu, kde sa súťažilo, vyhrávalo, prehrávalo, kde sa získavali tituly, ale hlavne kde vznikali nové priateľstvá a upevňovali sa tie staré. Nedokážem to vysvetliť ani opísať, ale Szilvásvárad má narozdiel od iných výstav úplne inú, takú čarovnú atmosféru. Možno je to dané tým, že toto podujatie neprebieha v halách, ale v príťažlivej prírodnej scenérii, naozaj neviem... Isté je, že všetci prítomní sa tu lúčili so slovami: „Ak pán Boh dá, určite sa tu v Szilvásvárade stretneme aj o rok. Táto výstava má v našom kalendári pevné miesto.“

Branislav Mathe

<< späť