Majstrovstvá sveta boxerov ATIBOX

Vrbové, 26. - 27.4.2003

Máme druhého vicemasjtra sveta!

Prezídium svetovej asociácie chovateľov boxerov – ATIBOX po zrieknutí sa usporiadania Majstrovstiev sveta tohto plemena v Maďarsku ponúklo koncom minulého roka možnosť zorganizovať ich opäť na Slovensku. Napriek krátkej dobe na prípravu tohto vrcholového podujatia, využívajúc skúsenosti z pred dvoch rokov, sa Slovenský boxer klub v spolupráci s Klubom športovej kynológie vo Vrbovom zhostili svojej úlohy opäť na výbornú. Organizačný výbor pod vedením Jozefa Šustera a Miroslava Slováka odviedol kus poctivej práce. Táto bola odmenená nielen vďakou pretekárov, veľkého množstva divákov, predstaviteľov mesta Vrbové, ale aj prezidentom SKJ a členom prezídia FCI Ing. Štefanom Štefíkom, ktorý poďakoval nielen usporiadateľom, ale aj slovenským pretekárom za vzornú reprezentáciu Slovenska a našej kynológie.

Mať k dispozícii na usporiadanie majstrovstiev sveta vo výkone len niekoľko týždňov je iste krátka doba a časový stres by doprevádzal azda každého organizátora. Nebolo tak tomu ale v prípade tohotoročných Majstrovstiev sveta boxerov vo Vrbovom. Skúsenosť z každoročného usporiadania najväčších pretekov vo výkone v strednej Európe dáva všetky predpoklady k tomu, aby sa aj neočakávané ťažkosti riešili vždy včas a s maximálnym prehľadom. Každý fungujúci stroj pozostáva zo súkolesia, kde je dôležitý každý jeho článok, ktorý sa opiera o dôležité piliere. Mesto Vrbové na čele s primátorom Dr. Ivanom Borovským, Klub športovej kynológie vo Vrbovom s predsedom Mirom Slovákom, generálny sponzor firma Pedigree v zastúpení pána Martina Necpala, Súkromná bezpečnostná služba B.C.D.1. s.r.o., ktorú osobne riadil jej generálny riaditeľ Ľuboš Čurma vytvorili spolu so Slovenským boxer klubom naozaj nevšedné zoskupenie, ktoré bolo odsúdené od začiatku na úspech. Aby vynaložená energia a finančné prostriedky na tento úspech nezatienili niektoré „šikovné ručičky“ a aby o bezpečnosť zahraničných reprezentačných družstiev bolo postarané aj v ubytovacích priestoroch v meste Piešťany sa už tradične vynikajúco postaralo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na čele s riaditeľom plk. JUDr. Ivanom Dujkom, ktorý so svojimi podriadenými nič nenechali na náhodu.

Samozrejme, že túto aktivitu znásoboval aj špičkový slovenský rozhodca Dušan Majtas, ktorý posudzoval k spokojnosti azda všetkých zúčastnených poslušnosť a proti jeho verdiktom nebolo ani jediného oficiálneho alebo neoficiálneho protestu. To isté sa vzťahovalo, samozrejme, aj na francúzskeho rozhodcu Daniela Sionniereho na stopách a Uda Hermanna z Nemecka, ktorý posudzoval obranu. Figuranti Robert Fagoš z Českej republiky a Martin Tóth odviedli taktiež špičkové výkony, ale vzhľadom na to, že obaja sa už na vrcholových podujatiach predstavili, neočakávali sme nič iné. Možno tak trocha v ústraní zabezpečovali úspešný priebeh Alica Freyer, Rasťo Sokol z ROCK FM Rádia, Zdeno Koreň, Patrik Vaško, Ladislav Vida, Matej Paulenka, Emil Vatrt, Jozef Olearčin, Pavol Ferenc, Marcel Saloušek a Marek Hanušovský. Či už pôsobili ako moderátori, mali na starosti sekretariát, boli pri stopách na stopách ako kladači alebo pri technickom zabezpečení na štadióne, zaslúžia si veľkú vďaku za profesionálny prístup a obetavosť zároveň. Nevšedne pozitívny postoj ku kynológii a k usporiadaným podujatiam má aj miestny futbalový klub na čele s Ing. Petrom Adamcom, ktorý vyšiel maximálne v ústrety a okrem poskytnutia štadióna a priľahlých priestorov zabezpečil tiež preloženie všetkých majstrovských zápasov na iný termín. Nemalou mierou prispeli tiež sponzori podujatia a okrem Pedigree a SBS B.C.D.1. s r.o. Majstrovstvá sveta boxerov podporili Pharmacopola, dovozca krmív ROYAL CANIN, vďaka ktorej bola slovenská repre-zentácia oblečená v slušivých kombinézach, ďalej výrobca kynolo-gických pomôcok firma Z POLYTANU, NESTLÉ – PURINA, SAURUS v.o.s. dovozca krmív PRO NATURE a CHICOPE, firma ZOOPRO-DUKT, dovozca krmív  BENTO  KRONEN  a  výrobca  chovateľských

zariadení, firma Akvárium Kobolka, výhradný distribútor krmív DELIKAN, tlačiareň STEEVEPRESS, UK2, Vetis – distribútor krmív Hill´S, MIŠIAK MODEL ŠPORT, MOLITEX Krajné a R-CARGO. Mediálnym partnerom bol aj tohto roku Slovenský rozhlas a jeho frekvencie vysielačov Rádia Slovensko a ROCK FM Rádia.
Už samotné losovanie štartových čísiel v piatok, ktoré bolo spojené s kultúrnym programom, kde svoje modely predviedli mladé návrhárky, alebo vystúpenie miestneho dudáka, naznačili veľkoleposť podujatia nielen po stránke športovej, ale i spoločenskej.
V priebehu soboty sme mohli zhliadnuť na štadióne nielen výkony obrany a poslušnosti v kategórii IPO 1 a IPO 2, ale v priľahlých priestoroch aj klubovú výstavu, kde sa zadávali po prvý krát tituly Mr. BOXER a MISS BOXER. Nápad usporiadať pri Majstrovstvách sveta aj klubovú výstavu sa stretla s veľkým ohlasom nielen slovenských, ale aj mnohých zahraničných priateľov plemena boxer. Veď práve takto sme si mohli vychutnať veľký sviatok tohto plemena.
Na majstrovstvá sveta si nomináciou účasť zabezpečilo takmer päťdesiat pretekárov z trinástich krajín. Žiaľ, nešťastná udalosť nedovolila štartovať prvýkrát v histórii japonskému pretekárovi, ktorý ale bol po celú dobu prítomný a prežíval preteky aspoň ako divák na tribúne. Naproti tomu historickú účasť mala Poľská republika.
A ako štartovali naši? V kategórii IPO 1 sme mali troch slovenských pretekárov. Celkovo pekné šieste miesto a prvé miesto v rámci vyhodnotených majstrovstiev Slovenska si vybojovala Miriam Vališová so psom KASTOR Valbella, ako celkovo siedmy a druhý v rámci Majstrovstiev Slovenska sa umiestnil Ing. Jaroslav Bako a VIKA Mir-Fiš a celkovo desiaty a v rámci slovenského šampionátu ako tretí skončil Marián Slovák s ABIGEIL Armida.
V kategórii IPO 2 sme mali jediného pretekára a to Mgr. Maroša Svitača so psom EROS Tiann, ktorý skončil celkovo na veľmi peknom štvrtom mieste a samozrejme v rámci Majstrovstiev Slovenska sa umiestnil, i keď bez konkurencie, ako prvý.
V kategórii IPO 3, kde sa zadáva titul Majstra sveta, sme mali dve želiezka v ohni. Skúsená MVDr. Eva Hegyiová štartovala so sučkou KESSI Valbella, a i keď veľkými pretekmi neostrieľaný, ale roky sa výcviku boxera venujúci Ing. Marián Paulenka so psom FLOYD z Ringu. Už prvý deň, keď pretekári v kategórii IPO 3 boli na stopách, nám dali odpoveď na niektoré otázky. Sučka Kessi, žiaľ, nemala najlepší deň, a tak sa naše nádeje upierali po 94 bodovej stope na Floyda, ktorý bol najmladším psom v kategórii IPO 3. Vedeli sme, že je výborne pripravený a boli sme si vedomí aj toho, že Ing. Marián Paulenka je vynikajúci športovec. Už aj na vrcholovom podujatí kynologického zamerania rozhodujú také detaily ako je životospráva a psychická pohoda. A tá veru u našej dvojica nechýbala. Ing. Martin a Zuzana Orlovskí, ktorí síce zastupovali firmu ROYAL – CACNIN a firmu Pharmacopola, ale poznáme ich ako osobnosti športovej kynológie, sa netajili obdivom k výkonu nielen Floyda, ale v prvom rade Ing. Mariána Paulenku ako športovca, ktorý svojím vystupovaním zniesol tie najprísnejšie kritériá. Práve vďaka nemu je Floyd pripravený tak kvalitne ako je. Dokázal to veľmi kvalitnou 95 bodovou poslušnosťou a 96 bodovou obranou. Všetci vieme, že to nie je maximum, čo táto dvojica dokáže, veď posledný nie dokonalo označený predmet na stope, alebo technická chybička pri cvikoch poslušnosti, to sa Floydovi predsa nestáva často a v danom prípade by to bol celkovo najvyšší počet bodov a majstrovský titul. Nuž, ale šport je šport a buďme vďační za tretie miesto, a titul II. vicemajstra sveta. Veď sa jedná o výrazný úspech a historické umiestnenie slovenského pretekára na Majstrovstvách sveta boxerov. Je neuveriteľné, že takto Ing. Marián Paulenka predstihol práve svojho syna Mateja, ktorý sa umiestnil pred rokmi len o priečku horšie. Ing. Marián Paulenka a Floyd z Ringu získali aj titul Majster Slovenska ako aj prekrásny pohár od Nemeckého boxer klubu, ktorý bol venovaný najlepšiemu slovenskému pretekárovi.
Aj na tohtoročných majstrovstvách sveta vo výkone boxerov boli českí a nemeckí pretekári pasovaní do role favorita. Pretekári oboch tímov podali vo všetkých kategóriách veľmi kvalitné výkony.
Kateřina Semelková so psom AGASSI Pirisová bedna získali titul Majster sveta pred nemeckou dvojicou Hans-Peter Teicher a FLASH v. Maximilian a našou dvojicou. A práve pri úspešných psoch v tejto kategórii by sme sa mali trocha pozastaviť a zamyslieť sa nad smerovaním súčasného chovu boxera. Nemecký pes FLASH v. Maximilian iste zaujal už nejedného chovateľa svojím kvalitným exteriérom a jedinečným pôvodom. Tak je tomu aj u Floyda z Ringu. Väčšina priaznivcov plemena veľmi dobre vie, že FLOYD je synom Víťaza ATIBOX TERZA del Colle Dell Infinito a Interchampionky ORKY FLOYD Fender Edda. V rodokmeni do štvrtej generácie má mimoriadne exteriérovo ojedinelých psov ako sú svetoví víťazi MAGNUM di Massumatico, OLIMPIO, DAVID, TECK a PLAYA del Colle Dell Infinito či osvedčený HOSS v.d. Goldquelle. Uvedomujeme si, aký poklad máme v podobe tohto psa na Slovensku? Plemenníka, ktorý získava vrcholové tituly na výstavách, má mimoriadne pracovné vlohy, navyše má zdravotné vyšetrenia a ešte k tomu má aj ojedinelú skladbu rodokmeňa. Túto skutočnosť môžu slovenským chovateľom boxerov závidieť nielen v okolitých krajinách, ale aj chovatelia iných plemien. U mnohých je totiž len snom to, čo sa u nás zdá byť krásnou realitou, a to, že boxer smeruje k dokonalosti v exteriéri i povahe ako jedno nerozdelené plemeno. Nikto dnes už u boxera nemôže tvrdiť, že tzv. exteriérové línie nemajú pracovné vlohy a že pracovné psy zase nie sú exteriérovo zaujímavé. Čo je veľmi potešiteľné, vzťahuje sa to aj na boxerov na Slovensku. FLOYD ako symbol a vrchol tohto snaženia síce pochádza zo známej českej chovateľskej stanice pána Roberta Fagoša, avšak jej znovuzakladateľkou sa stala úspešná slovenská sučka a práve u slovenského psovoda a dodajme, že aj viceprezidenta Slovenského boxer klubu, dosiahol tento pes mimoriadny a dúfajme, že nie posledný úspech či už vo výstavnom kruhu alebo pretekoch.
Záverečné defilé sa nieslo v slávnostnej atmosfére za prítomnosti čestných hostí, rozhodcov, usporiadateľov a nepokazil ho ani krátky dážď. Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s útvarom osobitného určenia Prezídia Policajného zboru a s odborom kynológie Prezídia Policajného zboru pod záštitou pplk.RNDr. Vladimíra Ďurišina, riaditeľa odboru, predviedli ukážky zlaňovania psa z vrtuľníka s následným zadržaním páchateľa. Ďalšie veľmi pútavé ukážky zabezpečili psovodi z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre pod vedením kpt.Mgr. Branislava Diďáka, krajského kynológa. Celý komplex ukážok práce policajnej kynológie dopomohol k veľmi dobrej reprezentácii a propagácii Slovenska, za čo patrí týmto zložkám polície ako aj jednotlivcom vrelá vďaka.
Ani priaznivci plemena boxer z Maďarska, ktorých iste mrzelo, že ich boxer klub sa vzdal možnosti usporiadať Majstrovstvá sveta, nestáli mimo. Venovali tri poháre, okrem toho každý pretekár obdržal kvalitné maďarské víno a na obed tradičný maďarský guláš. Osobitná vďaka patrí najmä Jozefovi a Agnes Vukovics a známemu chovateľovi chovateľskej stanice Wings a predsedovi NBK György Némethovi.
Hymny na počesť víťazov, lúčenie sa starých i nových priateľov a o rok v Českej republike, na Majstrovstvách sveta 2004, dovidenia. Naším českým priateľom budeme držať palce, aby im vyšlo počasie, lebo všetko ostatné zabezpečia na vysokej úrovni a verme, že nebudú chýbať ani slovenskí pretekári.

Výsledky a galéria

Peter Kováč

<< späť