MAGAZÍN CHOVATEĽOV
  A PRIATEĽOV PSOV
 

HOME
REDAKCIA
PREDPLATNÉ
AKTUÁLNE VYDANIE
ADRESÁR CHOVATEĽSKÝCH STANÍC
CHOVATEĽSKÉ OZNAMY
KLUBOVÉ OZNAMY
STARŠIE VYDANIA
Titulná strana
KYNOLOGICKÁ REVUE 1/2003 (148)
 
Z obsahu:

ŠAMPIÓN ŠAMPIÓNOV

Miranda a Norma
osobne poznajú Ágnes z Krysařa

Význam vystavovania psov
Medzinárodné majstrovstvá SR
- Weight Pulling, Jaklovce 2003

Psomajiteľský manuál

Svet plný psiny
Základy športu záprahových psov VI.
Majstrovstvá sveta AGILITY
Psie problémy veľkomiest
"Surfovanie"
v internetovom mori vedomostí....

Azawakh

Medzinárodná strihacia súťaž
- Barcelona

UK-2 trocha inak

Na tohtoročnej výstave IDC
dominovali Taliani

Kynológia v krajinách FCI - Izrael

<< späť