Kynológia v krajinách FCI - IZRAEL

Krajina: IZRAEL
Rozloha: 20 770 km2
Počet obyvateľov: 5,8 mil.
Hlavné mesto: Jeruzalem
Úradný jazyk: hebrejčina

Strešná organizácia kynológie: Israel Kennel Club (FCI)
Počet šteniat zapísaných v plemennje knihe za rok 2001: 3109
Najpopulárnejšie plemená: nemecký ovčiak, zlatý retriever, labrador
Národné plemená: izraelský canaanský pes
Počet ročne organizovaných CACIB výstav: 2

Z kynologického pohľadu je nám Izrael veľmi málo známy, preto sme sa rozhodli ho v našej rubrike tento mesiac predstaviť. Túto rozlohou malú, ale pritom pomerne husto obývanú krajinu sme mali možnosť kynologicky zaregistrovať najmä pred dvoma rokmi, keď sa v meste Tel Aviv konala Európska výstava psov. V porovnaní s inými krajinami organizujúcimi túto výstavu bolo však prihlásených veľmi málo psov, len 1200, z čoho bolo až 900 domácich.

Israel Canaan Dog
FCI skupina V., štandard č. 273 d.  Pes stredného vzrastu a pevnej konštitúcie.  Predstavuje typického jedinca, žijúceho aj vo voľnej prírode.  Do roku 1930 sa toto plemeno cielene nechovalo, existovalo len voľne.  Aj v dnešnej dobe sú do chovu priberaní voľne žijúci jedinci.  Je to jedno z mála súčasných plemien, ktoré viac-menej nie je ovplyvnené chovateľskou, ale prirodzenou selekciou.  V krajinách susediacich s Izraelom existuje niekoľko plemien vykazujúcich podobné znaky, avšak nie je to Israel Canaan Dog.

Za pomoc pomoc pri získavaní informácií o izraelskej kynológii ďakujem
pánovi Jose Romano a pani Irit Harpaz z Izraela
Linda Voláriková

<< späť