MAGAZÍN CHOVATEĽOV A PRIATEĽOV PSOV
S NAJDLHŠOU TRADÍCIOU NA SLOVENSKU!
 

HOME
REDAKCIA
PREDPLATNÉ
AKTUÁLNE VYDANIE
ADRESÁR CHOVATEĽSKÝCH STANÍC
CHOVATEĽSKÉ OZNAMY
KLUBOVÉ OZNAMY
STARŠIE VYDANIA
CENNÍKY INZERCIE
Titulná strana
KYNOLOGICKÁ REVUE 4/2004 (163)
 
Z obsahu:
Kam kráčaš, Kynologická revue?

ME F.I.S.T.C. - Taliansko

Pes - terapeut ľudského tela i duše

Svet plný psiny

Podobnosť typu - prvý krok k úspechu

Poohliadnutie
za úspešnou sezónou 2003/2004
Epilepsia
Špeciálna výstava
   Klubu Molossov
Medzinárodní šampióni krásy 2003
Ako ovplyvnil históriu psa
Homo Sapiens?
Nový skúšobný poriadok v Nemecku

Policajná kynológia
- ako ďalej v Európskej únii?

Mýty a dogmy o úprave psov

Ruské lajky

<< späť