Podobnosť typu - prvý krok k úspechu

Kto z nás by nechcel dosiahnuť úspech čím skôr, najlepšie hneď v prvom odchovanom vrhu začínajúcej chovateľskej stanice? Iste sa to niektorým podarí. Možno vďaka  štipke povestného šťastia. Sú dokonca medzi nami takí, ktorí dokážu na tieto počiatočné úspechy nadviazať chovom, ktorý sa teší dlhodobému uznaniu. Veľkosť chovateľa sa ale prejaví práve vtedy, keď i bez počiatočných úspechov sa tieto dostavia  v ďalších odchovaných generáciách a sprevádzajú ho celou jeho púťou ako najjasnejšie žiariaca hviezda Sirius. Táto, ktorá je po stáročia nazývaná hviezdou psov, je od našej Zeme vzdialená na 8,8 svetelných rokov, nachádza sa  v súhvezdí Veľkého psa a pre nás jej jas a „večnosť“ nech sú väčšou motiváciou ako pominuteľné kométy, ktoré raz zažiaria a stratia sa navždy...

Raz mi môj dobrý priateľ, úspešný chovateľ z Poľska, povedal zaujímavú myšlienku: „Sú chovatelia, ktorí vyberajú spojenia chovných jedincov srdcom. Iní dôverujú rozumu a ďalší sa spoliehajú na svoje oko...“
Myšlienka stále hodná zamyslenia, aj keď od jej vyslovenia prešli takmer dve desaťročia. I keď mnohí budú iste oponovať, v princípoch riadenia chovu sa toho až tak veľa nemení. Aj dnes sú medzi nami chovatelia, ktorí vyberajú optimálneho krycieho psa len na základe štúdia rodokmeňov  a vôbec ich konkrétny jedinec ako „nezameniteľný originál“ nezaujíma. Krytie uskutočňujú na základe získaných informácií o chove, predkoch a zostavujú na papieri, alebo dnes už v počítačoch, optimálne skladby rodokmeňov celého radu budúcich šampiónov. Dúfajme, že nezabúdajú pri tom ani na zdravie a inteligenciu, o ktorých sme si niečo povedali v predchádzajúcich dvoch vydaniach. I keď využívajú najmodernejšie vymoženosti dnešnej doby, akými sú bezpochyby internet, výsledky nezodpovedajú ich veľkému snaženiu a poznaniu, ktoré získali po nociach strávených surfovaním a vyhodno-covaním jednotlivých plemenníkov, línií a chovu.
Srdce, alebo ak použijeme iný názov, intuícia, nám iste niekedy napomôžu pri výbere vhodného partnera na našu sučku, ale spoliehať sa len na ňu je ďalším nič neriešiacim extrémom a iste to nie je najsprávnejšou cestou chovateľa.

Nuž a tretím spôsobom výberu krycieho psa je výber na podľa fenotypu, a to či už na základe podobnosti psa a sučky, alebo sa krycí jedinec má čím viac približovať k vysnívanému ideálu. Podobným spôsobom riadenia chovu sa síce zrodilo veľa pôvodných plemien, avšak aj tento nesie so sebou úskalia, a to neznalosti.
Teraz si začínajúci chovatelia položia otázku, ktorá cesta chovu, a tým aj optimálneho spojenia jedincov, je tá správna? Odpoveď sa zdá byť až veľmi jednoduchá, ale práve v nej je zložitosť, krása i čaro šľachtiteľského umenia. Chovateľ, ktorý má plemeno v „oku“ a vie kam chce smerovať so svojím chovom, využívajúc pritom všetky dostupné znalosti a skúsenosti svoje a svojich súputníkov i predchodcov, nevie, prečo dá občas aj na svoje srdce či šiesty zmysel, teda chovateľskú intuíciu, je odsúdený na úspech! Ten, kto sa bude spoliehať len na rozum alebo len na srdce, prípadne len na typ, dosiahne úspechy sporadicky a budú vždy dielom náhody a nie systematickej chovateľskej práce.
Samozrejme si budeme hovoriť i o rodokmeňoch, dokonca i keď to bude veľmi ťažké i o chovateľskej intuícii, ale teraz sa zamerajme na typ. Som presvedčený, že po tom, ako sme si povedali, že základom úspešného chovu musí byť zdravie, inteligencia, je sledovanie typu v chove tým najprirodzenejším chovateľským nástrojom stojacim najbližšie k prírode.
Ten nie je dôležitý len pri sledovaní exteriéru, ale mnohé prezrádza aj pri chove zameranom na  pracovné vlastnosti. Skúsení chovatelia tvrdia, že určité typové znaky úzko súvisia s povahou a nie je dôvod tomuto tvrdeniu neveriť. Iste je teraz takmer nemožné urobiť presnú definíciu, ktorá by sa hodila na všetky psie rasy, ale napríklad u pracovných plemien je pozorovateľné, že vo väčšine prípadov jedinci, ktorí majú silnejšiu, kostru sú povahovo vyrovnanejší ako tí prejemnení. Samozrejme, v chove a genetike nič neplatí na 100%, možno len Mendelove zákonitosti pri dedičnosti farby, a aj tam sa dočkáme občas prekvapení. Takže žiadne tvrdenie v chove nikdy nemôžeme brať ako nemennú konštantu. Aj v tom je krása a neopakovateľnosť chovu a šľachtenia.
Ak u chovateľov plemien, u ktorých nie je najdôležitejší exteriér, alebo ho samotná časť chovateľov plemena nepovažuje za  vrchol svojho snaženia, zohráva sledovanie typu veľkú rolu, tak u kynológov, pre ktorých sú najdôležitejšie znaky, ktorými môžu svoje dielo prezentovať na výstavách, je práve typ základným kameňom úspechu.
Každé plemeno je individuálne so svojimi špecifikami. Na toto, žiaľ, zabúda mnoho rozhodcov exteriéru, občas aj tých čo posudzujú výkon, ale to je iná kapitola. V rámci každého plemena sa vďaka variabilite i chovateľskému snaženiu objavuje viacero typov. Ich rozdielnosť je u niektorých rás tak veľká, že postupne dochádza až k ich rozdeleniu na dve samostatné plemená. Príkladov by sme mohli uviesť viac, za spomenutie stojí akita-inu a veľký japonský pes, anglický a následne americký kokeršpaniel, ale ak si pozrieme napríklad boxera, dobermana, či bradáča amerického a európskeho chovu, tak tiež máme pocit, že sa jedná o dve samostatné plemená. Aj keď si to občas neuvedomujeme, my chovatelia máme v rukách veľkú moc meniť vzhľad a poslanie nášho sprievodcu a priateľa tisícročiami. Neviem či je snaženie správne rozdeľovať plemená, pretože následné chovné využitie v rámci nich môže byť z administratívnych  dôvodov zložité, ak nie nemožné.
Poukázať na veľkú rozdielnosť v typoch je dôležité najmä preto, aby sme mali stále na pamäti to, že veľká variabilita má i u zdanlivo geneticky podobných jedincov, teda priamych súrodencov,  veľký vplyv na ich chovnú hodnotu. Stáva sa totiž veľmi často, že dve sestry, ktoré sú nakryté tým istým psom, majú úplne iné potomstvo. Ak by sme verili, že majú rovnaký genofond, tak by rozdiely nemohli byť veľké. Lenže čím sú rozdiely v type sučiek, ktoré sú sestrami, väčšie, tým sú aj viac rozdielne ich odchovy.
Podobnosť typu chovných jedincov dáva nádej, že majú aj podobnú genetickú výbavu práve v znakoch, ktoré sledujeme a že sa tieto upevnia na potomstve. Ideálnou predstavou chovného páru  by mal byť možno do 4 generácie nepríbuzný rodokmeň budúcich šteniat a rovnaký, alebo aspoň veľmi podobný  typ nielen konkrétnych chovných jedincov, ale aj ich predkov. Toto dosiahnuť je veľmi ťažké kvôli tomu, že práve sledovaniu typu sa venuje vo všeobecnosti v našich podmienkach tak málo pozornosti. To, že sa jedinci typovo nepodobajú sa snažíme následne v chove „vylepšovať“ bližšou, alebo vzdialenou príbuzenskou plemenitbou na vybratého jedinca, spoločného predka. Samozrejme, že sa aj tejto forme chovu a plemenárskej práce budeme venovať v ďalších vydaniach nášho magazínu.
Občas sa nedá nepousmiať nad tým, ako chovatelia veľmi často a veľmi radi uvádzajú pri ponuke šteniat, že sa jedná o líniovú plemenitbu, alebo ak chcete – inzucht, napríklad 3:3, 3,4:3,3 na  špičkového plemenníka, avšak použitá sučka i krycí pes majú od zakladateľa línie typovo veľmi, preveľmi ďaleko.  Ak majú ďaleko typovo, je veľká pravdepodobnosť, že nemajú ani geneticky už zo svojím predkom veľmi veľa spoločných génov. Ako demonštratívny príklad pre lepšie znázornenie vyššie uvedeného by sme mohli uviesť jedincov albínov, ktorí sa narodia po typicky sfarbených jedincoch. Ak týchto použijeme v chove a vzájomne ich spárime, dostaneme albínov, pretože táto vloha je u väčšiny živočíchov recesívna. Ak teda nie je u chovných jedincov typová podobnosť na zakladateľa línie, je malý predpoklad, že je „podobnosť“ genetická, aj keď, samozrejme, je to o veľa zložitejšie ako pri naznačenej dedičnosti sfarbenia. Je veľmi malá pravdepodobnosť, že dosiahneme typ, a tým aj kvalitu jedinca, na ktorého je „urobená“ líniová plemenitba. V takomto prípade pomer príbuznosti uvádzaný v inzerátoch má naozaj len marketingový význam...
V každom plemene sa objavujú jedinci, ktorí sú väčší ako je priemer populácie a, samozrejme, badáme aj pravý opak. Neberme prosím pri tom do úvahy plemená, kde štandard nehovorí o minimálnej či maximálnej výške, či hmotnosti. I u tých však platí, že každý veľký extrém je škodlivý a nesie so sebou riziká. Zapamätajme si, že ak chceme v chove využiť prerastenú sučku, tak na ňu použijeme jedinca ideálneho typu, a nie malého! Naopak, na jemnú sučku sa nehodí veľmi robustný pes. Ideál sa nedá dosiahnuť – alebo presnejšie povedané, stane sa tak len málokedy – spojením dvoch extrémov.
Zlatou cestou v chove je využívanie typovo podobných jedincov s čo najmenším stupňom príbuznosti. Ak táto je súčasťou rodokmeňa budúcich šteniat, tak by typ u rodičov i ďalších predkov mal byť zachovaný na jedného spoločného predka. Prečo na jedného spoločného predka a nie na viacerých? O tom si povieme v nasledujúcom vydaní.

Jozef Šuster

<< späť