MAGAZÍN CHOVATEĽOV
  A PRIATEĽOV PSOV
 

HOME
REDAKCIA
PREDPLATNÉ
AKTUÁLNE VYDANIE
ADRESÁR CHOVATEĽSKÝCH STANÍC
CHOVATEĽSKÉ OZNAMY
KLUBOVÉ OZNAMY
STARŠIE VYDANIA
Titulná strana
KYNOLOGICKÁ REVUE 3/2002 (138)
 
Z obsahu:

Sv. bernardínsky pes

Návrh zákona o držaní psov
na programe rokovania NR SR
30 rokov organizovanej kynológie
v Bardejove

Argentínska doga

Nebezpečenstvo prehnanej
starostlivosti
Svet plný psiny

Viac ako jeden pes

UK-2 radí
OPEN house 2001
Pes je nesmierne citlivý a senzibilný tvor

Európsky pohár pretekov psích
záprahov Králiky

Výchova a výcvik dobermana

Trenčín nie je iba mestom módy

<< späť