VIAC AKO JEDEN PES

Každý pes je prirodzená osobnosť a povaha, ktorá ho zaraďuje na príslušné
miesto v spoločenstve psov. U vás doma by mal byť pes najnižším členom
v rebríčku a obyčajne aj je.
Ak do vašej rodiny privediete nového psa, príde
rozhodnutie o tom, ktorý zo psov je na vyššom a ktorý na nižšom stupni.
Alk máte šťastie, privediete si domov nového psa, ktorý bude spolu s vaším
predošlým na samom spodku rebríčka. V tomto prípade máte po problémoch.
Vo vašej domácnosti takýto vzťah zaistí súlad a harmóniu.

Prečítajte si v Kynologickej revue 3/2002.

Previous Page