Európsky pohár

pretekov psích záprahov Králiky

Po prvýkrát v histórii usporiadania
pretekov psích záprahov v prekrásnej
obci Králiky, rekreačnom stredisku
zimných športov, boli tieto započíta-
vané do Európskeho pohára FISTC.
Podujatie bolo tradične zorganizova-
né na vysokej športovej i spoločnen-
skej úrovni. Napriek nezvyklo teplému
počasiu na toto ročné obdobie boli,
aj vďaka nasadeniu obetavosti uspo-
riadateľov, trate udržiavané v regulérnom stave.

Viacej prinášame v KR 3/2002.

Previous Page