TRENČÍN
... nie je len mestom módy


Najkrajší pes výstavy - Best of day - sobota

Tradične už po viacero rokov otvára
výstavnú sezónu na Slovensku
medzinárodná výstava psov
v Trenčíne. Tentokrát tu mali
chovatelia svoj zraz v dňoch
26. a 27. januára. Napriek zjavnému
otepľovaniu a jarnému februáru
sa však celé podujatie logicky konalo
vo výstavných halách, čo do určitej
miery prináša isté obmedzenia, ale
ak zhodnotíme celok, bola to opäť
výborná akcia. Či už po organizač-
nej stránke alebo z pohľadu návštevnosti...

Viacej prinášame v KR 3/2002.


Víťaz medzinárodnej výstavy TRENČÍN

Previous Page