SV. BERNARDÍNSKY PES
Jedno z najlegendárnejších plemien

Niet pochýb o tom, že pod poj-
mom bernardín si takmer každý
predstaví veľkého psa s malým
dreveným súdkom uviazaným okolo krku, v ktorom sa nachá-
dza nejaká tekutina na posilne-
nie premrznutých ľudí. V takom-
to prevedení pozná tohto psa
snáď každý, aj keď treba uviesť,
že to znázornenie je pomerne
zavádzajúce. Bernardín mal totiž
ako pes oveľa iné poslanie, a aj
keď ho v jeho domovskej krajine
Švajčiarsku naozaj možno vidieť
s tým povestným súdkom na
krku, ide skôr iba o turistickú
atrakciu
.

Viac si prečítajte v KR 3/2002.

Previous Page