MAGAZÍN CHOVATEĽOV
  A PRIATEĽOV PSOV
 

HOME
REDAKCIA
PREDPLATNÉ
AKTUÁLNE VYDANIE
ADRESÁR CHOVATEĽSKÝCH STANÍC
CHOVATEĽSKÉ OZNAMY
KLUBOVÉ OZNAMY
STARŠIE VYDANIA
Titulná strana
KYNOLOGICKÁ REVUE 9/2002 (144)
 
Z obsahu:
Majstrovstvá SR záchranárskych psov
na Liptove

PULI

ATIBOX - Svetová výstava boxerov

Sloboda zvierat
oslavuje 10. výročie existencie
Svet plný psiny
Základy športu záprahových psov II.
Všeobecný výcvik

Kynologický deň - IV. ročník

Úspešní Slováci na "svetovke"
v Amsterdame

Majstrovstvá Českého klubu NO

Stretnutie členov IFSS
10. jubilejná
medzinárodná výstava Sopot
Osobnosť vo výstavnom kruhu
Útulok pre zvieratá
je aj pomocou pre ľudí
Juvenilná katarakta
UK-2 radí
Vydarený víkend
- Stretnutie chovateľov molossov

Airedale teriér

Je Váš pes génius?
Výchova a výcvik dobermana
Kynológia v krajinách FCI - Holandsko

<< späť