AIREDALE TERIÉR

Je veľmi málo ľudí, ktorí poznajú toto plemeno. Väčšina vie, že je to teriér, ale pre mnohých ľudí každý teriér je foxteriér. Táto neznalosť dosť pravdepodobne vychádza z toho, že na Slovensku je airedalov  veľmi málo (menej ako 100). Okrem toho ani nie sú v móde ako mnohé iné plemená, takže nehrozí ani ich premnoženie, čo je nakoniec  pozitívne. Rozhodla  som sa napísať niečo o tomto psovi, lebo ani informácií o ňom nie je tiež moc veľa. V niektorých knihách plemien psov nie je dokonca vôbec uvedený. Preto by som ho chcela priblížiť  tým, ktorí chcú vedieť niečo viac o jeho vzniku, histórii, povahe a štandarde.

Airedalský tereér je prezývaný aj „kráľ teriérov“ pre svoju veľkosť v porovnaní s ostatnými teriérmi. Svoje meno dostal podľa údolia rieky Aire v grófstve Yorkshire vo Veľkej Británii. Napriek všetkým obšírnym históriám o plemene platí ešte stále že tento najväčší z teriérov má doposiaľ nejasnú históriu. (čo sa týka plemien podieľajúcich sa na jeho vzniku) Je dosť možné, že ľudia v údolí rieky Aire, ktorí si priali teriéra často krížili svojho „Land teriéra“ s vydrárom, pretože ten je vynikajúci lovecký pes.
Ku vzniku airedala zrejme prispel svojím dielom aj starý „čierno – hnedý“ teriér. Reginald Knight, jeden z prvých chovateľov airedalov krížil pravdepodobne „Staroanglického“ teriéra s bulteriérmi a ich potomkov potom páril s vydrármi. Týchto miešancov“ krížil potom opätovne so „Staroanglickými“ teriérmi a bulteriérmi. Starý chovateľ vraj opakovane prikrížil do plemena Gordon setra, aby u teriéra vylepšil farbu, rovnako tak sa použila „čierno – hnedá“ kólia, aby sa u teriéra odsránilo ťažké a dlhé ucho vydrára.
 Ľudia však aj tak kládli menší dôraz na výzor psa, dôležitá bola jeho upotrebiteľnosť. Preto sa vyskytovali dlhí, relatívne krátkonohí psi, ale i takí, ktorí mali kohútikovú výšku cez 60 cm. Prevládajúca farba bola šedá so žltými znakmi, nezriedka sa vyskytovali veľké biele škvrny na hrudi a biele labky. Tieto nedostatky robili chovu síce veľké starosti, ale odolný teriér, ktorý disponoval veľkou inteligenciou a nebojácnosťou unožňoval tieto nedostatky prehliadať. Žiadaný bol všestranný pes, teda pes použiteľný pri love vodnej zveri, ale tiež dobrý pomocník pri love králikov. Farmár zasa vyžadoval od svojho psa, aby dával pozor na dobytok a strážil dvor usadlosti. Preto sa dočítame v jednej správe z  roku 1881: „Airedalský teriér je univerzálnym psom pracujúcej triedy v mestách a osadách ležiacich v údolí  rieky Aire... Používa sa na lov všetkých druhov vodnej zveri, je tiež ale obratným pomocníkom pytliaka okára, pretože na povel, bez toho aby vydal jediný         zvuk (takmer všade v Yorkshire sú polia obklopené kamennými stenami), vyrazí do kríkov okolo stien a vyháňa vovnútri ukryté zajace a králiky do nastavených sietí. Keď je tento pes vycvičený pre lov, nevyrovná sa mu žiadne plemeno, pretože hľadá pred puškou, naháňa a vystavuje zver, stratenú dohľadáva, ako i aportuje srstantú a pernatú zver bez toho aby ju kúsal, a na povel tiež štve, chytí a dlávi... Naháňa ovce a dobytok ako ovčiak, aportuje ako retriever, sliedi ako španiel, zabije jazveca a vydru, miluje vodu, potápa sa ako kačka a je ako ostrý, tak i poslušný.“ R. Strebel nebol vôbec nadšený, že sa „airedal“ objavil na kontinente. Videl v ňom predovšetkým nežiadúcu konkurenciu voči staronemeckému pinčovi (dnešnému strednému bradáčovi) a dával mu za vinu jeho ústup. Uznáva ale že „je to inak pekné a formou dokonalé zviera.“
Okrem poľovných  vlôh bola v  Nemecku a Rakúsku objavená jeho vhodnosť ako policajného psa, psa na odovzdávanie hlásenia a sanitárneho psa v armáde. Pred prvou svetovou vojnou bol prednostne používaný ako pracovný pes pre políciu a armádu. Medzi psami, ktorých Nemci zobrali so sebou, sa nachádzal určitý počet airedalských teriérov, ktorí sa zjavne osvedčili tak dobre, že potom boli v nemeckej a rakúskej armáde používaní už iba airedali. Psi boli prideľovaní na odovzdávanie správ plukom horských poľovníkov a čiastočne si ich jednotky chovali vo vlastných psincoch. Behom prvej svetovej vojny boli títo psi pužívaní nielen na odovzdávanie správ, ale boli tiež nasádzaní na vyhľadávanie ranených.
V súčasnosti sa airedal moc nevyužíva na poľovné účely a u nás to ani nie je povolené, kvôli jeho veľkosti. Vo Veľkej Británii je ale využívaný ako policajný pes rovnako ako tu nemecký ovčiak.
Airedal je veľmi bystrý pes, rád sa učí a potrebuje sa niečím neustále zamestnávať. Jeho zvláštnosťou je, že skúma situáciu až kým nie je spokojný. Je absolútny „mysliteľ“. Nie je na ňom skoro nič, čo sa nedá využiť, pokiaľ má jeho cvičiteľ obrovský talent na cvičenie. Takže to, že sa ťažko cvičí nie je pravda. Pri výcviku postupujeme rovnako ako pri ostatných služobných, ale ku jednotlivým cvikom musíme hľadať osobitý prístup, ktorý psa zaujme. Nemá dobrú odozvu na tvrdé metódy výcviku, chce nás robiť šťastnými, preto cvičí s veľkou radosťou, pokiaľ rozumie, čo sa od neho vyžaduje. Nebude dookola plniť jeden cvik, nie je robot a nevidí v tom žiadny význam. Preto s ním treba cvičiť formou hry. Akonáhle sme na airedala priveľmi tvdí, je apatický a povely  plní z donútenia, čo dá aj značne pocítiť svojou pomalosťou a mnohokrát aj ignoráciou. Stráca tým výraz a temperament teriéra.
Airedal bude ochraňovať svoju rodinu  na život a na smrť, ak to bude potrebné. Je veľmi trpezlivý k deťom, iba sa odsťahuje preč, keď ho unavuje roztopašná a búrlivá hra. Musí byť nebojácny, nikdy však nie agresívny. Je to pes veľmi upútaný na svojho pána, všade chce ísť s ním.

ŠTANDARD:

Celkový vzhľad: najväčší z anglických teriérov, svalnatý, aktívny, pomerne kompaktný pes, bez náznaku nohatosti alebo neprimeranej dĺžky tela.
Povaha a správanie: rozhodný výraz, rýchlo sa pohybuje, je stále v strehu, pre jeho charakter je príznačný výraz očí, to ako nesie uši a vzpriamene nesený chvost. Otvorený a dôverčivý, priateľský, odvážny a inteligentný. Vždy pozorný, nie je agresívny, ale je nebojácny.
Hlava: dobrých proporcií, bez zjavného rozdielu v dĺžke tvárovej a temennej časti lebky. Bez vrások na čele.
Temeno: lebka je dlhá a plochá, nie príliš široká medzi ušami, len trochu sa zužuje smerom k očiam.
Čelový sklon: nepatrný.

Tvárová časť
Ňucháč: čierny.
Papuľa: tvár dobre vyplnená, pod očami nie je prepadnurá ani sa prudko nezužuje. Jemná modelácia zabraňuje klinovitému, prázdnemu výrazu.
Pysky: priliehavé.
Čeľuste, zuby: horná a spodná čeľusť hlboká, silná a svalnatá, vyžaduje sa silná papuľa. Nadmerne vyklenuté oblúky čeľustí nie sú žiadúce, tvorili by neprimerane vystúpené líca. Zuby silné, s perfektným, pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom, horný rad rezákov bez medzery prekrývya spodný a zuby sú postavené kolmo na čeľusť. Kliešťový zhryz je akceptovateľný, predhryz alebo podhryz sú neprípustné.
Líca: ploché, nevyplnené.
Oči: tmavé, malé, nie vystupujúce. Výraz veľmi teriérsky, smelý a inteligentný. Svetlé alebo vystupujúce oči sú veľmi nežiadúce.
Uši: tvaru „V“, nesené po stranách hlavy, malé, ale primerané k veľkosti psa. Horná línia zloženého ucha je tesne nad líniou temena, ovisnuté alebo príliš vysoko nasadené uši sú nežiadúce.
Krk: suchý a svalnatý, priemerne dlhý a silný, plynulo prechádza do pliec; bez laloka.

Trup
Chrbát: krátky, silný, plochý a vodorovný, bez ochabnutosti.
Bedrá: svalnaté. Krátky pes s dobre klenutými rebrami má malú vzdialenosť medzi posledným rebrom a bokmi. Ak je pes menej kompaktný, ukáže sa práve tu určitá slabosť.
Hrudník: hlboký, dosahuje asi po lakte, ale nie široký.
Rebrá: dobre klenuté.
Chvost: vysoko nasadený a veselo nesený. ale nie preklopený nad chrbtom, dosť silný a mohutný. Obyčajne kupírovaný. Špička chvosta má byť v jednej línii s výbežkom medzitemennej kosti.

Končatiny
Predné končatiny: úplne rovné, so silnými kosťami.
Plecia: dlhé, posadené dobre dozadu a šikmo, lopatky ploché.
Lakte: rovnobežné s osou tela, pohybujú sa voľne po stranách hrudníka.
Zadné končatiny
Stehná: dlhé a silné.
Kolená: dobre zauhlené, nie sú vtočené alebo vytečené.
Predkolenia: svalnaté.
Päty: nízko nad zemou, pri pohľade zozadu rovnobežné.
Labky: malé, okrúhle a kompaktné, s dobre vyvinutými vankúšikmi, prsty dobre vyklenuté, nie sú vtočené ani vytočené.
Pohyb: končatiny vykračujú priamo vpred, predné sa pohybujú voľne a paralelne s bokmi. Pri pohľade spredu – pri príchode psa, sú končatiny pokračovaním línie prednej fronty a labky sú v takej istej vzdialenosti ako lakte. Silný posuv vpred dodávajú zadné končatiny.

Osrstenie
Srsť: tvrdá, hustá a drôtovitá, nie taká dlhá, aby vyzerala strapatá. Hladká a priliehavá, pokrýva telo a končatiny. Krycia srsť tvrdá, drôtovitá a pevná, podsada kratšia a mäkšia. Najtvrdšia srsť sa stáča alebo je zvlnená. Kučeravá alebo mäkká srsť je nanajvýš nežiadúca.
Farba: sedlo čierne alebo sivasté (grizzle), ako aj šija a horná strana chvosta. Ostatné partie tela sú trieslové. Uši sú často tmavšie trieslové. Tmavšie odtiene sa niekedy objavia na krku a spánkoch. Niekoľko bielych chlpov na hrudi sa toleruje.

Veľkosť
Kohútiková výška:
psy 58 – 61 cm, suky 56 – 59 cm.
Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, z ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky.
Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

Lucia Miksádová

 

<< späť