MAGAZÍN CHOVATEĽOV
  A PRIATEĽOV PSOV
 

HOME
REDAKCIA
PREDPLATNÉ
AKTUÁLNE VYDANIE
ADRESÁR CHOVATEĽSKÝCH STANÍC
CHOVATEĽSKÉ OZNAMY
KLUBOVÉ OZNAMY
STARŠIE VYDANIA
Titulná strana
KYNOLOGICKÁ REVUE 8/2002 (143)
 
Z obsahu:
Na vlnách Dunaja
sa tohto roku aj krstilo!

Medzinárodné AGILITY preteky o pohár
Friskies a magazínu Kynologická revue

15. generálne zhromaždenie
členských štátov FISTC

Svetová výstava psov Amsterdam 2002

UK-2 radí
Svet plný psiny
Od šteňaťa až po dospelého psa
Základy športu záprahových psov
Od začiatku po dnešok, alebo s Jánom
Keruľom nielen o jeho začiatkoch
Slovensko zorganizovalo
Svetový pohár v stopách
Pôvod psa
Deň polície

Kynológia v krajinách FCi - Brazília

8. Majstrovstvá sveta
vo výkone záchranárov
20 rokov chovu
welsh springer spanielov

WEIGHT PULLING 2002
- Slovenský pohár

Celoštátna výstava psov Košice

Klubová výstava
- GRAND PRIX o zlatého dobermana
Interšampión zostáva doma!

<< späť