15. generálne zhromaždenie členských štátov FISTC

14. - 16. jún 2002 Bratislava

Na zasadnutí výboru FISTC v Bologni v decembri 2001 sa rozhodlo, že valné zhromaždenie bude zorganizované v dňoch 15.-16. júna 2002 v Paríži. Počas Európskych majstrovstiev na Donovaloch inicioval predseda vlády Slovenskej republiky p. Mikuláš Dzurinda, aby sa toto 15. valné zhromaždenie konalo u nás na Slovensku.
Výbor FISTC-u túto ponuku - prijal !!!

Dňa 14.júna, vo večerných hodinách víta hlavné mesto Slovenskej republiky - Bratislava v útrobách hotela Barónka prichodivšie delegácia ako aj členov výboru FISTC.
Prípravný výbor 15. valného zhromaždenia FISTC v zložení p. Miroslav Daňo (prezident Slovenského zväzu psích záprahov), p. Pavol Toma (prezident Donly šport klubu), p. Miroslav Almási a p. Tóno Duša (členovia Donly šport klubu) , pripravili pre delegátov Belgicka, Česka, Dánska, Francúzska, Holandska, Nemecka,, Maďarska, Rakúska, Švajčiarska, Švédska, Talianska a Slovenska dôstojné podmienky hodné slovenských hostiteľov, na ktoré sú musheri a návštevníci slovenských podujatí už tradične zvyknutí.
Aj keď tropické horúčavy vládnuce v tomto ročnom období - nie milované týmto zoskupeným spoločenstvom ľudí - sužujúce hádam celú Európu nútilo ľudstvo k odpočinku a oddychu, toto však neprináležalo tým, pred ktorými stál skoro trojdňový maratón.

Už v piatok večer zasadol výbor FISTC na čele s odstupujúcim prezidentom p. Frankom Manatom a pripravil zásadné rozhodnutia k úspešnému priebehu - jubilejného valného zhromaždenia. S určitosťou mali čo rozoberať a o čom diskutovať- minulý rok im "nevyšiel" a nebyť 8. Majstrovstiev Európy na Slovensku - DONOVALY, tak si musheri v rámci FISTC (psy s preukazom pôvodu) "nezabehnú"! (Európsky pohár na Králikoch - umožnené pretekať aj v kategórii bez preukazu pôvodu- pozn.red.)
Je sobota ráno, na teplomeroch ortuť šplhajúca s určitosťou už nad dvadsať stupňov a všetkým je zrejmé, že počas tohoto zasadania to bude s určitosťou aj viacej. Ale ja napriek tomu, tajomník zasadania otvára 15. valné zhromaždenie FISTC-u , víta zúčastnené delegácie a oboznamuje ich s programom, žiada doplnenie s pléna a dáva hlasovať - jednomyseľné odsúhlasené!
Nasleduje prijatie zápisnice z posledného valného zhromaždenia v Bad Füssing, správa prezidenta, viceprezidenta, tajomníka, pokladníka, technického riaditeľa pretekov v šprinte, pre stredné a dlhé trate, osoby zodpovedajúcej za vzťahy s verejnosťou a veterinára FISTC.
Nasleduje správa finančných revízorov - kontrolórov (jeden zo Slovenska - p. Toma a jeden z FISTC) a po odsúhlasení predkladaných materiálov, dochádza aj k uvolneniu - rozpusteniu výboru FISTC aby sa mohlo pristúpiť k voľbe nového výboru.
Lež sa však vrátime do diania zhromaždenia, kde sa od tohto času začali nie len pre slovenských musherov a pre Slovensko písať novodobé dejiny, zoznámme sa so správou technického riaditeľa pretekov pre šprint s hodnotiacou správou na Donovaly 2002.

"Európsky šampionát FISTC Donovaly 2002
Tím športového klubu Donly a Slovenský zväz psích záprahov zorganizoval 8. európske majstrovstvá FISTC. Organizačný tím pod vedením p. Mira Daňa pracoval viac ako rok na prípravách akcie ktorá sa konala 15.-17. februára 2002.
Povedzme si, že ani tu poveternostné podmienky pretekárom nepriali
- týždeň pred šampionátom neprestajne pršalo, čo donútilo Donly šport klub a jeho tím pracovať celé dni a noci, aby sa pretek uskutočnil - a mal všetky atribúty európskeho šampionátu.
Trate v niektorých miestach vedú po zelených lúkách a dalo to veľa námahy pripraviť ich v takom počasí a v tak krátkom čase.
Vďaka patrí Donovalcom
- Slovensku od všetkých zúčastnených, veď v tento víkend sa stali Donovaly jediným miestom v strednej Európe kde sa vôbec pretekalo.
Nezabúdajme na jedinečnosť Donovál, v žiadnom prípade to nie sú obyčajné preteky, je to akcia pre nás všetkých - pre každého.
Na Európskych majstrovstvách štartovalo 130 tímov z 11 krajín, na nás musherov sa prišli pozrieť tisíce návštevníkov. Premiér, vicepremier a minister vnútra Slovenskej republiky, predstavitelia miestnej a štátnej správy nás poctili svojou návštevou, aj to je súčasťou jedinečnosti Donovál - Slovenska.
Do budúcnosti želám Slovenskému zväzu psích záprahov a musherom, najmä veľa snehu, chuti do tvrdej práce a zdravej tvrdohlavosti (ktorú majú - pozn.red.) a ako Sportdirektor Sprint som v donovalskom kostole na túto počesť zapálil sviečku s vierou v stretnutie v roku 2003 s akurátnou nádielkou snehu.
Franz Stadolka."

Pokiaľ ste s hrdosťou čítali tieto riadky športového riaditeľa v šprinte p. Stadolku, v reálnom čase sa na terase hotela tvrdo "pracovalo" - slovenská delegácia v zložení: p. Miroslav Daňo (viceprezident Donly šport klubu a prezident SZPZ), p. Pavel Toma (prezident Donly šport klubu), p. Martin Zavadský (prezident SAJPS) a p. Martin Zavadský (člen prezídia SAJPS) lobovala a zisťovala priechodnosť svojho kandidáta.

"Nemajú veľké oči, a dali si poradiť!"
A tak pri príchode do rokovacej miestnosti, sme mohli na umiestnenej tabuli čítať návrh nového výboru - navrhnutý odstupujúcim výborom.
Prezident: p. Franko Manato - schválené
Viceprezident: p. Miroslav Daňo (SK) - schválené
Tajomník: p. Luk Put - schválené
Pokladník: p. W. Treichfer - schválené
Techn.riad.pre šprint: F. Stadolka - schválené
Techn. riad. pre stredné a dlhé trate: O. Fadl - schválené
Techn.riad. pre vzťahy s verejnosťou: Z. Scherer - schválené
Veterinár: A. Roos - schválené
Po menovaní členov hlasovacej komisie sa roztočil najočakávanejší bod programu valného zhromaždenia - voľba nového výboru!
Áno, tak ako už viete, Slovensko má zastúpenie vo FISTC-u. Delegáti jednotlivých krajín dobre vedia, že za úspechom slovenského musheringu stojí mravenčia práca všetkých zúčastnených na všetkých postoch, ale ako to už býva zvykom, na čele stojí vždy zanietený jedinec - ten ktorý splieta ohnivká do silnej reťaze.
Pán Miroslav Daňo (starosta obce Donovaly, prezident SZPZ) aj za úspechy slovenskej kynológie - slovenského musheringu, za hromadu odvedenej práce Donovalcov ako aj Slovenska sa bez protikandidáta stáva viceprezidentom FISTC!
Nie je tajomstvom že to nebolo na 100 percent, veď západu nie je veľmi po vôli východný vietor s novým myslením - ale akceptovať to museli!
Nový výbor, v ktorom za predsedníckym stolom už sedel aj náš zástupca, pustilo sa do práce a v ďalšom prejednalo prijatie nových členských krajín.
Do FISTC bol prijatý aj tretí rakúsky klub ISRS, ale zároveň Rakúsko obdržalo nariadenie aby do budúceho zasadania sa pokúsilo vytvoriť federáciu klubov, nakoľko stanovy FISTC umožňujú členstvo len dvoch klubov.
Pokračovalo sa so žiadosťami a návrhmi členských krajín, výsledkami a odovzdávaním cien víťazom pohára FISTC- Európsky pohár, kalendárom pretekov pre sezóny 2003/2004, stanovením kvóty pre každú krajinu na budúce svetové majstrovstvá v šprinte a európske majstrovstvá pre stredné a dlhé trate.
Členské krajiny si na 15-tom valnom zhromaždení určili miesto konania budúceho valného zhromaždenia - Paríž, Francúzsko.
V rôznom mohli delegáti zhliadnuť aj filmové spracovanie Majstrovstiev Európy - Donovaly 2002 a zároveň na mieste si mohli vymeniť aj svoje skúsenosti s režisérom.
Veľký deň slovenských musherov je za nami, čaká ich každodenná ťažká práca ktorá ich musí nútiť k tomu aby si ťažko vydobité pozície obhájili - veď konkurencia nespí!
Veríme, že aj p. Miroslav Daňo teraz už viceprezident FISTC nás všetkých cez stránky Kynologickej revue bude neustále informovať o novotách vo FISTC.
Tešíme sa na skoré skoré a prvé informácie.

Ing. Vladislav Šuster

 

<< späť