MAGAZÍN CHOVATEĽOV
  A PRIATEĽOV PSOV
 

HOME
REDAKCIA
PREDPLATNÉ
AKTUÁLNE VYDANIE
ADRESÁR CHOVATEĽSKÝCH STANÍC
CHOVATEĽSKÉ OZNAMY
KLUBOVÉ OZNAMY
STARŠIE VYDANIA
Titulná strana
KYNOLOGICKÁ REVUE 7/2002 (142)
 
Z obsahu:

KOMONDOR

GRAND PRIX 2002

Svet plný psiny
Kozmetika svetových víťazov

Čistota a poriadok sú dôležité

Bosh - Tiernahrung opäť na Slovensku
Nationale d'Elevage
2. Majstrovstvá Európy colníckych
drogových psov

Majstrovstvá Slovenskej republiky
vo výkone nemeckých ovčiakov

Predstavujeme Klubových šampiónov
Klubu chovateľov plemena BO
7. Majstrovstvá sveta dobermanov

Medzinárodná výstava psov Nitra

<< späť