GRAND PRIX 2002

Veľká cena magazínu Kynologická revue - CACIT
a Majstrovstvá Slovenska belgických ovčiakov

Aj keď ešte na desiaty jubilejný ročník si budeme musieť počkať, nedá sa nezamyslieť nad tým ukončeným, deviatym ročníkom, tak trocha aj z iného pohľadu. A to zo zorného uhla nielen športových výkonov psov a ich psovodov, ale v širšej rovine. Je takmer nemožné nevidieť veľké rozdiely medzi týmto podujatím a medzi obdobnými na Slovensku, ale aj v blízkom či vzdialenejšom zahraničí. Súkolesie organizačného výboru, ktorý tu vo Vrbovom bez zaškrípania funguje už takmer jedno desaťročie a počas celej tejto doby spolupracuje s naším magazínom, si za svoju aktívnu prácu, ale aj za vzornú propagáciu mesta vyslúžilo sympatie a vďaku nielen od veľkej rodiny športových kynológov, ale aj od občanov mesta Vrbové. Mesta, ktoré dalo svetu kráľa Madagaskaru, kráľa slovenských ligových strelcov a popýšiť sa môže menej známou ako tou v Pizze, ale taktiež šikmou vežou. Vrbové sa stalo aj pojmom vo svete športovej kynológie a to nielen každoročným organizovaním Pretekov o pohár Kynologickej revue, dnes Veľkej ceny - Grand Prix, ale aj vďaka tomu, že sa tu konali dvoje Majstrovstvá sveta a to dobermanov a boxerov. Toto všetko by nebolo možné bez podpory predchádzajúceho i súčasného primátora Dr. Ivana Borovského, mestského zastupiteľstva vo Vrbovom, Mestského športového klubu, kde osobitnú vďaku chcem aj touto cestou vysloviť Ing. Petrovi Adamcovi a pánovi Jozefovi Sabovi za nezištnú pomoc, podporu a ojedinele priateľský prístup.

Možno málokto si uvedomuje súvislosti a prepojenia organizátorov tohoto každoročne vydareného podujatia s naším magazínom. Od prvého ročníka je riaditeľov pretekov predseda Klubu športovej kynológie, ale aj duša diania v športovej kynológii vo Vrbovom Miroslav Slovák. Áno, je to tá istá osoba, ktorého meno nájdete na zozname našich spolupracovníkov. Tajomníkom Grand Prix je šéfredaktor Kynologickej revue Ing. Vladislav Šuster. Jeho zástupca, Ján Zlata má na starosti nielen grafické spracovanie reklamných podkladov, katalógu či bodovacích kariet, ale tento rok pôsobil aj v sčítacej komisii. Pri zrode pretekov, pri jeho prvom ročníku stál autor mnohých vynikajúcich príspevkov najmä z oblasti výchovy a výcviku, pán Anton Fabian. Vtedy vo funkcii rozhodcu predpovedal pretekom úspešnú budúcnosť. Vďaka za predpoveď, i za zachovanú priazeň! Tohto roku sme opäť mohli nestora športovej kynológie na Slovensku vidieť v pozícii hlavného rozhodcu celého podujatia. Externým redaktorom nášho časopisu, pôsobiacim v Českej republike je Robert Fagoš. Po prvýkrát dostal šancu figurovať na tomto veľkom podujatí a tejto sa v kategórii IPO 3 zhostil naozaj na výbornú. Tak ako urobil kontrolný zákus prvému psovi počas mierneho dažďa v sobotu ránu, taký istý profesionálny výkon podal aj poslednému psovi v nedeľu počas ideálneho počasia, avšak dodajme, že už po značnej únave. Aj medzi kladačmi na stopách mala Kynologická revue svoje zastúpenie v osobe ďalšieho nášho spolupracovníka a to úspešného slovenského reprezentanta Jozefa Olearčina. Priznám sa vám, milí naši čitatelia, že je ľahké tvoriť odborný magazín, ak s ním spolupracujú takéto osobnosti. Osobnosti kynológie, ktoré v každodennom živote dokazujú, že sú skutočnými velikánmi a odborníkmi vo svojej oblasti, ale sú aj skvelými a pritom veľmi skromnými ľuďmi. Aj z tých, ktorí sa priamo nepodieľali na zabezpečení podujatia tu nechýbali a pripravení pomôcť ďalší naši spolupracovníci a to Linda Voláriková, Jana Sýkorová a Vukovics József z Maďarska. Aby sme nezabudli na nikoho z prítomných našich spolupracovníkov, tak ako po minulé roky nechýbal na slávnostnom vyhodnotení plk. RNDr. Vladimír Ďurišin, riaditeľ odboru kynológie Prezídia Policajného zboru SR, odborník akých by malo pôsobiť v profesionálnych zložkách bezpochyby viac.


Víťaz
IPO3


Najlepšia stopa
+ Najl. žena IPO3

Najlepšia poslušnosť
IPO3

Najlepšia obrana
IPO3

Víťaz
IPO1

Na slávnostné losovanie, ktoré sa konalo v predvečer podujatia a majúceho svoju jedinečnú atmosféru vďaka prítomnosti primátora mesta Dr. Ivana Borovského, známeho moderátora ROCK FM Rádia Rasťa Sokola, ale aj manekýnok zo Stredného odborného učilišťa odevného, prišli takmer všetci prihlásení osemdesiati pretekári a ich viac, alebo menej početné výpravy. Samozrejme nechýbali čestní hostia a rozhodcovia. Ako sme už spomenuli hlavným rozhodcom celého podujatia bol pán Anton Fabian. Ako sám povedal, jeho postavenie nevyžadovalo kontrolu nad prácou jeho kolegov ani v jednej z kategórií, nakoľko všetko sú to skutoční odborníci. V kategórii IPO 3 stopy posudzoval Ing. M. Ráček, poslušnosť D. Majtas a obranu J. Hodek z Českej republiky. V kategórii IPO 1 už po deviaty krát stopy posudzoval "domáci" Š. Drlička, poslušnosť V. Ružička a obranu veľmi sympatická R. Angelovová z Českej republiky.
Pretekárom boli samozrejme predstavení aj figuranti J. Masaryk, M. Kuštár, M. Fagoš (ČR), M. Tóth a V. Křeček (ČR). Aj keď sa pomocníkov na pachových prácach akosi zabúda, v našom prípade sa tak nestalo ani pri predstavení všetkých tých, ktorí sa podieľali na zabezpečení podujatia. Okrem Jozefa Olearčina boli pretekárom predstavení Zdeno Koreň, Juraj Chrenko a Martin Šedivý.
Po prvom dni, keď podľa rozpisu je polovica pretekárov na stopách a tá druhá zápolí na štadióne na poslušnosti a obrane, sa začali rysovať favoriti. V kategórii IPO 3 mal najlepšiu stopu minuloročný víťaz Jiří Mach so psom YORK Anrebri a to 94 bodov. Až o deväť bodov mala menej Petra Aulická a APPOLO z Holíkova a po 84 bodov dosiahli Pavel Hejtmánek BACK Nova - Ezo ako aj Jaroslav Novotný a ARLET Rychlý Lotar. V kombinácii poslušnosť a obrana sa najviac s celkovým počtom bodov po prvom dni darilo dvojici Miroslav Hvolka a EMA III Chabet s celkovým počtom 191 bodov a na značovali, že ak sa podaria stopy, bude Ema III Chabet bojovať o obhajobu víťazstva spred dvoch rokov, avšak s iným psovodom. Výborne si viedli v "dvojkombinácii" aj Stanislava Glazerová a Chery Vikar (185 bodov) Lenka Chmurová a ATREI za Kovářskou branou (183 bodov), Michaela Pavlišáková a ODIN Hronovský pramen (182 bodov) ako aj Martin Bariak a CLARK Lufty (181 bodov).
V kategórii IPO 1 mali najlepšiu stopu Marcel Baláž a Ares Tatry a Martin Repka a MIGRÉNA Algard zhodne po 98 bodov a len o bod menej mal Jaromír Koval a jeho americko kanadský biely ovčiak BACK z Veselé rodiny. Ak sme sa pozreli na body z poslušnosti a obrany, tak sa najviac po prvom dni darilo dvojici Viliam Koberčík CHICO di Dranel (185 bodov), ďalej upútala pozornosť Adriana Nagyová a KASO Betkyn dvor (181 bodov), za nimi Ján Dírer s Gymorom Campo (179,5 boda).


Majstri SR
belgických ovčiakov
v IPO3


Majstri SR
belgických ovčiakov
v IPO1


Víťazi
GRAND PRIX 2002
v IPO3

Víťazi
GRAND PRIX 2002
v IPO1

Na sobotu večer organizátori pripravili spoločenské posedenie s diskotékou, ktorú uvádzal Rasťo Sokol a Pavol Ferenc a tak sa mnohí z nás bavili do skorých ranných hodín, najmä tí čo sme neštartovali.
Nedeľa, ale mohla prehovoriť a aj prehovorila do poradia... Poniektorí si svoje postavenie udržali, upevnili, poniektorí všetky nádeje pochovali. Taký je šport, také je športové zápolenie.
Pred vyhlásením výsledkov Majstrovstiev Slovenska sme mohli zhliadnuť ukážky záchranárskych psov pod vedením Jána Pötheho z Bratislavy ako aj ukážky policjatov z Krajského riaditeľstva PZ SR Nitra - p. Kubala, p. Lacuš, p. Čačík a Trnavy - p. Macák a p. Matušovský
Nakoľko Klub chovateľov belgických ovčiakov sa rozhodol toto podujatie vyhlásiť pre svoje plemená za Majstrovstvá Slovenska, radi vyhodnotíme aj tieto výsledky samostatne.
V kategórii IPO 1 Majstrovstiev Slovenska zvíťazili Branislav Ondrka a malinois AGAS Big Fox s celkovým počtom 248 bodov. Na druhom mieste sa umiestnili Ján Dírer a Gymor Campo s 243,5 b., avšak najlepšou obranou v rámci celého GRAND PRIX a to 96 bodov. Na treťom mieste sa umiestnili Ján Klein a CAPRY Bomadze.
Víťazom kategórie IPO 3 a Majstrom Slovenska belgických ovčiakov sa stali Martin Bariak a CLARK Lufty (261 b.), pred druhou Ivanou Pelegrínovou s ANET Ircha (248 b.) a Jánom Argalášom KROC Essegvári (230 b.).
Všetci vyhodnotení účastníci Majstrovstiev Slovenska štartovali s belgickými ovčiakmi malinoismi a je potešiteľné, že tak agilný klub akým bezpochyby Klub chovateľov belgických ovčiakov je, sa rozhodol uskutočniť svoje majstrovstvá práve na tomto podujatí.
V kategórii IPO 1 GRAND PRIX 2002 mali najlepšiu stopu Marcel Baláž a ARES Tatry (98b), najlepšiu poslušnosť GAMA z Húckelovy vily (96,5 b) a najlepšiu obranu Ján Dírer a GYMOR Campo (96 b.)


Najlepšia stopa
IPO1


Najlepšia poslušnosť
IPO1

Najlepšia obrana
IPO1

Najlepší
boxer

Najmladší
účastník

Po celkovom súčte bodov zvíťazil druhýkrát na tomto podujatí Viliam Koberčík, keď po roku 1997 si opätovne vychutnal aké je krásne stáť vo Vrbovom na najvyššom stupni pre víťazov, avšak je treba poznamenať, že vtedy to bolo v kategórii IPO 3 a s iným psom. Legendárneho Alda Hirson nahradil CHICO di Dranel. Na druhom mieste skončila Adriana Nagyová a KASO Betkin dvor a za nimi na prekrásnom treťom mieste Martina Haninčíková a AGBAR Michaleus.
V kategórii IPO 3 CACIT mali najlepšiu stopu Marta Majtasová a EMÍR Chabet (97 bodov), najlepšiu poslušnosť Miroslav Hvolka a EMA III Chabet (96 b) a najlepšiu obranu mali Zdeněk Klapetek a BUTAR Galán (97 b).
Po prvýkrát na stupeň najvyšší vo Vrbovom postavil Miroslav Hvolka. Neplatí to ale pre jeho sučku EMA III Chabet, ktorá s Ľubomírom Hlinkom zvíťazila v roku 2000 v tejto istej kategórii a rok pred tým bola víťazkou kategórie IPO 1. Aj keď nie je naším cieľom vyhodnocovať štatistiky, je zrejmé, že EMA III Chabet je s troma víťazstvami najúspešnejším psom podujatí vo Vrbovom a aj keď nechcem byť prorokom jej dominantné postavenie asi ťažko niekto tak skoro prekoná. Ak by sme chceli vyhodnotiť psovodov, tak trikrát zvíťazil len Ľubomír Hlinka, ako je zrejmé z toho práve s tohtoročnou víťazkou dvakrát. Doposiaľ sa zvíťaziť nepodarilo vynikajúcej pretekárke Marte Majtasovej, avšak tá v tandeme s EMÍRom Chabet skončila na prekrásnom druhom mieste. Tretie miesto si v silnej konkurencii vybojovali Vladimír Košťál a BRUTUS z Danaru.


Bezpečný priebeh
zabezpečovala B.C.D.1.


Robert Fagoš
pri figurovani v IPO3


Martin Tóth
v akcii

Rozhodcovia
GRAND PRIX 2002

Aj tohtoročné Grand Prix splnilo očakávania pretekárov, rozhodcov aj veľmi početnej diváckej kulisy. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom a tiež každému kto prispel svojím spôsobom k zdarnému priebehu podujatia, ako aj k zabezpečeniu bezpečnostných opatrení na ktorých sa svorne podieľali príslušníci KR PZ Trnava, mestskej polície Vrbové a pracovníci SBS - B.C.D.1.
Už dnes sa spoločne môžeme sa tešiť na budúci rok. Jubilejný desiaty ročník bude iste niečím opäť mimoriadny.

Jozef Šuster

 

<< späť