TOP DOG

Podmienky súťaže:

Zúčastniť sa môže každý pes v majetku slovenského občana, zapísaný v plemennej knihe SKJ alebo SPZ. Započítavajú sa body len z národných a medzinárodných výstav na Slovensku. Súťaž je organizovaná firmou Premium Plus s.r.o., ktorá spracováva výsledky na základe zaslaných kópií posudkov z výstav.

Tituly:

Určuje sa poradie Top Dog 1.-10.miesto presne podľa počtu bodov získaných z výstav. Zároveň sa určí aj poradie v jednotlivých skupinách FCI, čiže titul Top Dog skupiny FCI 1.-3. miesto.

Ceny:

Upomienkovým predmetom budú ocenení všetci Top Dog 1.-10. miesto a Top Dog skupiny 1.-3. miesto. Top Dog 1.-10. miesto získavajú od organizátora súťaže, firmy Premium Plus s.r.o., zaplatené štartovné za psa na súťaž Šampión šampiónov SR v nasledujúcom kalendárnom roku.
Aktívni členovia chovateľského klubu Eukanuba* umiestnení na pozíciách Top Dog 1.-10. miesto a Top Dog skupiny 1.-3. miesto získavajú navyše aj ceny vo forme krmiva, prípadne zliav pri ďalších odberoch.

Nominácia na Eukanuba World Challenge:

Aktívny člen chovateľského klubu Eukanuba*, ktorého pes je umiestnený na najvyššom mieste v súťaži, získava právo nominácie na celosvetovú súťaž Eukanuba World Challenge (http://www.eukanubaworldchallenge.com). V prípade, že sa chovateľ stane členom chovateľského klubu až v priebehu výstavnej sezóny, do nominačných kritérií na Eukanuba World Challenge sa mu započítavajú až body získané na výstavách, ktoré sa konali v čase, keď už bol členom chovateľského klubu Eukanuba.

*aktívnym členom chovateľského klubu Eukanuba sa myslí ten člen, ktorý pravidelne odoberá krmivo Eukanuba prostredníctvom tohto klubu (v priemere min. 20kg mesačne veľké plemená, min. 15kg mesačne stredné plemená, min. 10 kg mesačne malé plemená, pričom veľkosť plemena sa určuje podľa kŕmnych tabuliek Eukanuba)

Ako sa zúčastniť súťaže Top Dog 2007:

Kópiu rodokmeňa psa s jasne určeným majiteľom a plným znením jeho adresy, zoznam absolvovaných výstav v sezóne 2007 s výsledkom v plemene aj v záverečných súťažiach a kópie všetkých posudkov z absolvovaných výstav zašlite najneskôr do 30.1.2008 doporučene na adresu Premium Plus, s.r.o., Bratislavská 35, 931 01 ŠAMORÍN.

Vyhlasovanie a oceňovanie víťazov:

Slávnostné vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien prebehne vrámci záverečných súťaží na Medzinárodnej výstave psov v Nitre, ktorá sa bude konať v dňoch 7.-8.6.2008 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.