Poslanie a význam chovateľského klubu

- Postrehy z klubovej výstavy čiváv a papillonov 29.9. 2007

 

FOTOGALÉRIA

 

 

 

 

V každom období, v určitých, nie pravidelných periódach, sú niektoré plemená psov obľúbené viac, iné menej. Ich popularita rastie alebo klesá bez logických zákonitostí. Azda ani najlepší prognostik by nevedel predpovedať, ktorému z množstva psích plemien bude patriť obdiv v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti.

Nie, nebudeme sa venovať hľadaniu dôvodov enormného nárastu popularity krátko a dlhosrstej čivavy v posledných rokoch. Skôr sa pokúsime zamyslieť sa pri príležitosti jednej z troch klubových výstav, ktoré sa konali na Slovensku v tomto roku, nad poslaním chovateľského klubu v období, keď zastrešuje plemená, kde nárast počtu narodených šteniat stúpa oproti predchádzajúcim rokom priam geometrickou rýchlosťou.

Niektorí členovia klubu chovateľov čiváv a papillonov, ktorý má sídlo v Poprade, si iste pamätajú na jeho začiatky. Tí z nich, ktorí sa radia vekom i chovateľsky medzi najviac pamätajúcich, môžu porovnávať aj s predchodcom súčasného klubu, ktorého ťažisko bolo v Seredi a jeho blízkom okolí.

V našom magazíne sme už spomenuli, že klub od svojho vzniku urobil veľký posun v kvalitách svojich aktivít. Nedá opäť nepripomenúť, že bonitácie, ktoré sú súčasťou podmienok zaraďujúcich jedincov do chovu, nielen eliminujú možnosť chovného využitia jedincov s hrubými a vylučujúcimi vadami, či prípadnými anomáliami, ale pre menej skúsených a začínajúcich majiteľov sučiek sú aj jedinečnou možnosťou odhalenia aj menších nedostatkov pri podstatne osobnejšom a dôkladnejšom posúdení bonitovaného jedinca. Výstavy už dávno nie sú len „nutným zlom“, povinnou podmienkou chovnosti, ale stali vyhľadávaným spoločenským podujatím.  Je tomu tak, samozrejme, aj preto, že našli už tradične svoj dôstojný stánok vo veľmi peknom prostredí, ktoré takmer ideálne spĺňa podmienky pre usporiadanie klubovej výstavy plemien, ktoré klub zastrešuje.

Veľmi dôležitým poslaním klubu v období, ktoré je význačné nárastom popularity plemien, je istotne zabezpečiť aj pozitívnu selekciu. Pri nej je dôležité, aby najmä vrcholové klubové podujatia posudzovali rozhodcovia, ktorí nielen dokonale poznajú štandard, ale sú dôkladne oboznámení aj stavom a potrebami jednotlivých plemien.

Všetky uvedené podmienky bezpochyby spĺňala aj tohtoročná septembrová klubová výstava čiváv a papillonov v Spišskej Novej Vsi. Okrem vhodného výberu miesta konania bolo podujatie zabezpečené z pohľadu potrieb psov aj ich majiteľov naozaj po všetkých stránkach. Výberu rozhodcov vedenie klubu venovalo opäť veľkú pozornosť. Dlhosrsté čivavy posudzovala Eva Schvarzová, krátkosrsté a príbuzné plemeno papillon prvý chovateľ čiváv na Slovensku Imrich Sopko.

A ktorí jedinci boli rozhodcami vybraní ako tohotoroční víťazi? Víťazom plemena dlhosrstých čiváv sa stal mladý pes KIMI Jokers dog z chovu a vo vlastníctve Ing. Jozefa Kupera. Titul klubového víťaza obdržal pes Microschihuas MINDIGHT MOONDANCE vo vlastníctve Svetlany Karkovej a sučka z triedy veteránov HILLARY Cevaro z chovu a vo vlastníctve manželov Oavcových. U krátkosrstých čiváv titul klubového víťaza a zároveň aj víťaza plemena získal EROS z Istropolytanu z chovu manželov Maxinovcov vo vlastníctve Zinady Kamradovej a klubovou víťazkou sa stala sučka CARLA Živý šperk z chovu a vo vlastníctve Zlaty Baranovej. Hoci bolo pappillonov menej ako čiváv, predsa boli tradične veľmi kvalitné, a preto sú zadané tituly veľmi cenné. U psov titul klubového víťaza získal  ERINSJOY Cuban Breezer vo vlastníctve Márie Krošlákovej a najúspešnejšou u sučkou bola QUEEB STAR Nueava Sopresa z chovu a vo vlastníctve Marcely Hanesovej. Titul víťaza plemena bol Imrichom Sopkom zadaný mladému psovi SUNSHOO IMAHIGH HACK Gleniren vo vlastníctve Zuzany Nouzákovej. Najkrajší pár vystavila Petra Maxinová a v súťaži mladých vystavovateľov patrilo prvenstvo Ivke Morávkovej.

Veríme, že ďalšie vydarené podujatia budú súčasťou klubových aktivít aj v budúcnosti.

 

Jozef Šuster