Poslanie a význam chovateľského klubu

 

Z klubovej výstavy bulldogov a mopsov v Dubovej  27. 10. 2007-  Memoriál Ruda Prieložného

 

 

FOTOGALÉRIA

 

 

 

Anglický buldog, francúzsky buldoček a mops majú spoločné nielen mnohé morfologické znaky, ale aj to, že chovatelia týchto veľmi atraktívnych plemien, na Slovensku sa združili do jedného chovateľského klubu.

 

Iste môžeme zvažovať a polemizovať nad tým, či každé z uvedených plemien by pri ich početnosti a obľube nemohlo mať svoj samostatný chovateľský klub, ktorý by sa špecializoval na potreby jedného konkrétneho plemena. Možno mohol. Ak však klub združuje nie veľké množstvo plemien, navyše keď väčšina členskej základne nie je úzko špecializovaná, a v ich vlastníctve sa nachádzajú dve, alebo v danom prípade aj všetky tri plemená zastrešené jedným klubom, a keď chovateľská práca je riadená špecialistami plemena, môže byť zastrešenie týchto troch plemien jedným klubom výhodou. Nemusíme tu istotne rozoberať skutočnosť, že čím väčšiu členskú základňu má akékoľvek združenie, tým väčšie príjmy plynú do spoločnej pokladnice.

Aj keď chovateľský klub nemá byť ziskovou organizáciou, je na vedení klubu, ako s finančnými prostriedkami, ktoré sú z členských, bonitačných, výstavných a iných  poplatkov, naloží. V poniektorých prípadoch sa dobrovoľným funkcionárom vyplácajú odmeny, inde sa dosť minie na cestovné, v iných kluboch sa zase tieto využijú na pozvanie atraktívnych rozhodcov z väčšej vzdialenosti. Bulldog a mops klub už po roky ukazuje cestu hodnú nasledovania. Početnosť členskej základne i zapísaných vrhov a každoročné množstvo uchovnených jedincov vytvára pre klub nemalý zdroj príjmov. Prezídium na čele s významnou a, dodajme, ojedinelou osobnosťou kynológie, akou je Tibor Havelka, sa nerozhodlo ísť cestou neefektívneho míňania finančných prostriedkov, ale ich vrátenia členskej základni. Nemáme informácie o tom, že by niektorý iný chovateľský klub bezplatne zabezpečil prítomným členom ubytovanie deň pred klubovou výstavou so spoločnou večerou a občerstvením a

navyše psy vo vlastníctve členov klubu by mohli byť prihlásení na výstavu bez poplatkov. A popri tom sú ešte zabezpečení aj zahraniční rozhodcovia!

361 prihlásených jedincov je dôkazom veľkého záujmu o tradičnú Klubovú výstavu, ktorú tento rok posudzovali Tarján Annamária z Maďarska v kruhu mopsov, Ben Karpet z Izraelu zadával známky, poradia a tituly u anglických bulldogov a Tibor Havelka posudzoval plemeno francúzsky buldoček. V kruhu sme mali možnosť zhliadnuť aj skúsenú rozhodkyňu MVDr. Gabrielu Ridarčíkovú a bonitácie posudzoval ostrieľaný Milan Benkovský, ktorý spolu s Editou Scherhauferovou, Ildikó Melichovou a Františkom Plachým tvoria prezídium tohto agilného a, dodajme, prístupom k členskej základne aj ojedinelého klubu.

Aj keď z chovateľského hľadiska je dôležité, ktorý jedinec získa najvyššie tituly, z pohľadu aktívneho klubového života to až tak dôležité nie je. Na tomto mieste spomeňme, že tituly víťaz plemena získali anglický bulldog LEMON vom Celberus del Misterio vo vlastníctve maďarského chovateľa Lászla Zarku, francúzsky buldoček ARMANY Herakolion Ally z chovu a vo vlastníctve Ľubice Karvayovej a mops Picador´S DOLCE DIVO vo vlastníctve rakúskej majiteľky Sabina Chiesa- Folbrecht. Ďalšie podrobnejšie informácie budú uverejnené v prílohe magazínu Kynologická revue, v časopise PES a fotogaléria, tak ako z iných podujatí, je na internetovskej stránke www.dogsk.sk.

Poprajme Bulldog a mops klubu aj naďalej veľa podobných vydarených podujatí a verme, že prístup tohto klubu bude pre mnohých motivujúci.

 

Jozef Šuster

Foto: Ildikó Melichová