Stredoeurópska výstava boxerov

23. 9. 2007  Krajné

 

FOTOGALÉRIA

FOTOGALÉRIA - ALEX

FOTOGALÉRIA - I. GALIK

 

 

O možnosti usporiadať spoločnú klubovú výstavu boxerov sa medzi predstaviteľmi jednotlivých klubov chovateľov tohto plemena, hovorilo s väčšou, alebo menšou intenzitou už niekoľko rokov. Až posledné dva či tri roky spätne sa však začalo rokovať podstatne vecnejšie, s jasnejšími predstavami, aké by mala mať táto výstava pravidlá. Zo dňa na deň sa tak usporiadanie Stredoeurópskej výstavy boxerov stávalo reálnejším a vzhľadom na to, že predstavitelia Slovenského boxer klubu zohrali pri jej významnú koordinátorskú úlohu, predstavitelia klubov sa dohodli, že prvý ročník bude na Slovensku.  Aj keď v období príprav a zadávania propozícií do tlače ešte nebolo od Poľského klubu oficiálne potvrdenie spoluúčasti už na prvom ročníku, a tým pádom ako oficiálni usporiadatelia boli Slovenský boxer klub, Boxerklub České republiky a MEOE  Boxer Klub z Maďarska, predsa poľskí kolegovia deklarovali nielen svoju spolupatričnosť a záujem o podujatie, ale vo veľkej miere prispeli aj k jeho propagácii. Od budúceho roka budú však už jedným zo štyroch usporiadateľských klubov.

 

Skôr, ako sa budeme venovať priebehu výstavy, je dobré si niečo povedať o tom, v čom je táto výstava iná od bežných klubových podujatí. Ak odhliadneme od toho, že sa na jeho usporiadaní okrem domáceho klubu významnou mierou spolupodieľajú aj kluby z okolitých krajín, a to nielen propagáciou, ale i delegovaním svojho rozhodcu, tak najväčší rozdiel je vo veľkej snahe o objektívne posudzovanie, a to samotným systémom organizovania výstavy. Do poslednej chvíle totiž vôbec nebolo známe, ktorý rozhodca do ktorého výstavného kruhu nastúpi, a čo bude posudzovať. Rozhodlo sa o tom, podobne ako aj o skutočnosti, kto bude posudzovať jednotlivé súťaže a zadávať titul víťaza plemena, vždy na verejnom losovaní. Táto skutočnosť sa stretla s tak veľkým ohlasom a záujmom odbornej a, ťažko povedať, „laickej“ verejnosti, že tento systém bude s najväčšou pravdepodobnosťou súčasťou aj budúcoročnej svetovej výstavy ATIBOX.

Celkovo bolo na prvú Stredoeurópsku výstavu boxerov prihlásených 219 jedincov  z trinástich krajín, a takýto počet boxerov Slovensko ešte historicky nikdy nezaznamenalo, a to ani na Európskej výstave FCI. Čo sa stredoeurópskeho regiónu týka, tak počtom toto podujatie predstihli len svetové výstavy boxerov ATIBOX.

Posudzovanie zlatých psov bolo losom určené českému arbitrovi Miloslavovi Auterskému, a ten, hoci mal najpočetnejšie zastúpenie jedincov v kruhu, zhostil sa posudzovania na výbornú, nielen čo sa kvality posúdenia týka, ale sa aj zmestil bez problémov do časového rozpisu. Pásikavých psov posudzovala významná chovateľská osobnosť nielen talianskeho, ale bezpochyby európskeho chovu pán Alessandro Tanoni, majiteľ veľmi známej chovateľskej stanice „del Colle dell Infinito“. Zlaté sučky rozhodoval prezident maďarského klubu pán Vidák Lajos a pásikavé prezident slovenského klubu pán Imrich Sopko. Oboch nie je potrebné širokej verejnosti, nielen „boxerkárskej“,  zvlášť predstavovať. Obaja títo nestori sa významnou mierou podieľali nielen na formovaní svojho milovaného plemena, ale prispeli bezpochyby aj k rozvoju kynológie vo svojich krajinách. Významnej funkcie rozhodcov na prestížnom podujatí sa obaja zhostili tak, ako sa od nich očakávalo. Bola radosť sledovať ich prehľad, odbornosť i objektivitu. Ak by sa jednou vetou dalo zhrnúť pôsobenie rozhodcov, tak patrili všetci štyria medzi veľké pozitíva, ktoré podujatie sprevádzali.

Tituly nakoniec putovali najlepším jedincom do Poľska, Čiech, Maďarska, Talianska i na Slovensko a do poradia zasiahlo viacero veľmi kvalitných boxerov z takmer každej časti Európy. Celkovou víťazkou sa stala prekrásna poľská sučka TORTILLA  SWEET Glogosia, ktorá predtým obdržala aj trofej pre boxera s najkrajšou hlavou. Podrobnejšie výsledky ako aj bohatú fotogalériu nájdu všetci záujemcovia na internetovskej stránke  www.boxer-show.eu

Budúcoročná Stredoeurópska výstava boxerov je naplánovaná v Maďarsku a už je známy aj jej termín. Bude prebiehať súčasne s Európskou výstavou FCI, ktorá sa uskutoční v Budapešti, deň po posudzovaní boxerov. Prvýkrát budú môcť majitelia boxerov vystaviť svojich psov počas jedného víkendu na dvoch naozaj vrcholových výstavách a veríme, že túto možnosť využijú aj slovenskí priaznivci plemena. Slovensko na budúci rok bude usporiadateľom svetovej výstavy boxerov ATIBOX. Usporiadanie Stredoeurópskej výstavy bolo významnou generálkou a vhodnou prípravou na vrcholové podujatie. Poďakovanie patrí sponzorom, obci Krajné a jeho zastupiteľstvu na čele so starostom Ing. Vladislavom Šusterom, ako aj všetkým tým, ktorí aktívne prispeli k jej zdarnému priebehu. Osobitná vďaka za výbornú spoluprácu patrí zástupcom TJ Slovan Rovnosť Krajné, miestneho Dobrovoľného hasičského zboru a Poľovníckeho združenia Drieňovica.

Jozef Šuster