Záchranári súťažili na Liptove

Dňa 15. 5. 2004 poriadala Liptovská kynologická záchranárska brigáda preteky o pohár primátora mesta Ružomberok.

Preteky, súťaže, výcvikové tábory aj majstrovstvá,  ktoré poriada Liptovská KZB patria  vždy k tým veľmi dobre zorganizovaným. Výbor LKZB si zakladá na tom, aby pretekári boli spokojný, aby všetko klapalo, nikde nebol žiadny „zádrheľ“.  Dokonca aj počasie si objednali - krásne, slnečné.
Na tieto preteky bolo prihlásených 12 štartujúcich. 6 psovodov z Bratislavy, 2 z Handlovej a ostatní boli z domácej LKZB.
Pretekalo sa podľa národného skušobného poriadku PZ-1, bez stôp.
Rozhodcom bola skúsená záchranárka, chovateľka a rozhodkyňa p. Ing. Jaroslava Slačková. Posudzovala veľmi korektne, spravodlivo a dá sa povedať, že bola spokojná zo všetkými psíkmi, hlavne pri špeciálnych prácach, v lese a v ruinách. 
Vedúcim pretekov bol tak ako už viackrát p. Ing. Daniel Kollár, ktorý nič nenechal na náhodu a mal, ako vždy, všetko perfektne pripravené.
Nesmieme zabudnúť  na figurantov (p. Juraja Adamčiaka, p. Anna-Máriu Vrábkovú a slečnu Katarínu Hamorovú), bez ktorých by žiadny záchranársky pretek (skúšky, výcvikový tábor, majstrovstvá, proste všetko, čo sa týka záchranárčiny) nemohol  byť. Sú to ľudia ochotní sa skrývať, ako v lese, tak v rumovisku a trpezlivo nepohodlne čakať, až ich psík nájde.


Víťazná trojica: p. Andrea Adamčiaková - Kylie
Sivý Timotej, p. Rudolf Ondrovič - Jolly Bob Solium,
p. Peter Kocúr - Sam bez PP


Všetci účastníci pretekov a členovia Liptovskej KZB

Šárka Kollárová

 

<< späť