MAĎARSKÉ STAVAČE

Vo svete známa vyžla

Pojem maďarské stavače zahŕňa
dve príbuzné plemená: maďarský
krátkosrstý stavač (vyžla)
a maďarský drôtosrstý stavač (vyžla).
Pomenovanie "vyžla" pochádza z maďarského názvu plemena "vizsla",
ktoré je v nezmenenej podobe prevzaté aj v mnohých iných krajinách. Obe plemená majú veľa spoločného, odlišujú sa najmä štruktúrou srsti. Podľa členenia
medzinárodnej kynologickej
federácie (FCI) patria obe plemená
do skupiny VII. - stavače,
sekcia 1. - kontinentálne stavače.

Stručne možno maďarské stavače charakterizovať ako všestranné poľovné psy strednej veľkosti, atletickej postavy, s elegantným pohybom, inteligentnej a priateľskej povahy.

Viac si prečítajte v KR 1/2002.

Previous Page