GRAND PRIX 2003

alebo Veľká cena magazínu Kynologická revue
má víťazov aj podľa národneho skúšobného poriadku
Tak ako sme sľúbili minulý mesiac, v tomto vydaní magazínu budeme pokračovať v reportáži jedných z najväčších európskych  pretekov v športovej kynológii. Zameriame sa pritom na náš skúšobný poriadok, konkrétne na kategórie SVV 1 a SVV3.

Pred tým, ako sa budeme venovať športovým výkonom, nedá sa nezamyslieť nad tými, ktorí nežnou športovou slávou zostávajú v úzadí... Málo sa o nich hovorí, ale sú súčasťou fungujúceho súkolesia. Medzi nich patria rozhodne manželia Alica a Wolfgang Freyer. Takmer každoročne je Grand Prix vo Vrbovom pre oboch miestom nielen stretnutia sa s mnohými priateľmi, ale aj nezištná a obetavá pomoc pri zabezpečení podujatia. Napriek tomu, že nie sú členmi usporiadateľskej organizácie, dnes si už akosi bez nich nevieme toto úspešné podujatie predstaviť. Iné športové alebo chovateľské kluby ich iste môžu usporiadateľom z Vrbového a Doberman klubu, kde sú jednými z najaktívnejších členov, len v dobrom závidieť. Závidieť a istotne brať si z nich príklad.
Skoro na každých pretekoch sa akosi zabúda na kladačov pri pachových disciplínach. Títo ľudia naozaj nie sú takmer nikde zviditeľnení. O ich poctivej práci sa síce presvedčí individuálne každý jeden pretekár, ale väčšinou ich len v tichosti ocení, ak je všetko v poriadku, ale mrmle, šomre a často aj nadáva, ak kladač urobí čo i len maličkú chybu. Iba rozhodca posudzujúci pachové práce vie, že bez tohto vysokokvalifikovaného personálu, ktorý je často už ráno o piatej v plnej pohotovosti, zatiaľ čo mnohí ostatní ešte spokojne spia, by žiaden sebalepší výkon nebol jednoducho možný. A tak páni Kolok, Juraj Chrenko, Rastislav Holovič, Marek Hanušovský a Marcel Saloušek, nech sú tieto riadky, ktoré čítajú tisíce slovenských kynológov, prejavom vďaky vám i všetkým vašim kolegom na všetkých viac alebo menej dôležitých pretekoch.
O čosi lepšie sú na tom pri výkone taktiež nesmierne náročnej činnosti figuranti. Ich výkony ocenia aspoň plné tribúny. Tie ale môžu znamenať trému, pretože rozhodne inak sa figuruje na domácom „cvičáku“ a inak, keď sa na ich prácu upierajú stovky očí z tribún a z priľahlých častí štadióna, plus pohľady prísnych rozhodcov a funkcionárov. Lenže i pod týmto psychickým tlakom dokážu odborne zrelí a skúsení figuranti odviesť poctivú a vysoko profesionálnu prácu. Aj na tomto veľkom podujatí dokázali MVDr. Peter Mláka, Martin Tóth , Ondrej Bihári, Peter Škoda a Robert Fagoš, že dôveru, ktorú dostali od organizátorov, si naozaj zaslúžili.
Ak dovolíte, rád by som sa zastavil pri mene Roberta Fagoša z Prahy. Zažil som pred niečo vyše šiestimi rokmi, ako si bral prvú sučku boxera do svojho vlastníctva. Pod dohľadom skúseného otca Bruna Fagoša, ktorý, žiaľ, už nie je medzi nami, sa z tohto kynológa stala výnimočná osobnosť. Dokázal s boxerkou Orkou zložiť najvyššie skúšky z výkonu SchH3, IPO 3, zúčastniť sa stopárskych majstrovstiev sveta a vynikajúco tam uspieť a popri tom ju aj vystavovať a získať okrem iných titul interšampiónky. Samozrejme sa zdokonalil vo figurovaní, výcviku, neskôr sa stal predsedom jedného z najstarších klubov v Prahe, azda každému známeho „Bránika“ a zvláda funkciu výcvikára pobočky Boxer klubu. Medzitým už stihol odchovať II. vicemajstra sveta vo výkone boxerov... Nuž, nesmieme zabudnúť, samozrejme, ani na to, že opäť podal tento náš aktívny spolupracovník svedomitý a vynikajúci výkon figuranta v kategórii IPO 3. Priznám sa, že tak trocha závidím Boxerklubu Českej republiky Roberta. Ak by kynologický šport fungoval ako futbal či hokej, vynaložili by sme iste enormné úsilie, aby „kopal“ za slovenský klub...
Keď sme pri našej slovenskej kynológii, tak sa venujeme aj nášmu národnému skúšobnému poriadku. Rozhodne, že každý jeden pes, ktorý má čo i len úspešne absolvovanú veľmi ťažkú skúšku SVV 3 si zaslúži veľkú pozornosť spolu so svojím psovodom. Oveľa väčšiu si zaslúži, samozrejme, víťaz GRAND PRIX práve v tejto kategórii a i keď sa niekomu možno zdá, že je neadekvátne práve tomu venovať rovnakú pozornosť ako víťazovi v IPO 3, kde bolo pretekárov niekoľkonásobne viac, môžeme len dúfať, že práve potencionálni kritici urobia všetko preto, aby na budúci rok stáli na stupni víťazov v tejto kráľovskej skúške. Sedem účastníkov sa zdá síce na pohľad málo, ale zasvätení vedia, že tento počet je v dnešnej dobe, keď sa preferuje medzinárodný skúšobný poriadok, keď na svv-čku sa najmä vo vrcholovej „trojke“ akosi zabúda, odrazom vynikajúcej účasti, aj keď naším tichým prianím je, aby ich bolo, samozrejme, viac. Priznáme sa, že preto tá rovnaká publicita, či rovnako krásny pohár od manželov J. a T. Mrávikových.
Keďže jeden z autorov národného skúšobného poriadku je pán Anton Fabián, stál aj pri zrode pretekov Grand Prix, padla voľba pri posudzovaní kompletnej SVV 3 práve na neho. Je pre mladších iste motivujúce vidieť, keď sa ich vzorom dostane možnosti posudzovať takéto významné podujatie. Veď kto iný tým mohol započať novú tradíciu, aby počas ďalších rokov prevzali štafetu mladší, ak nie nestor slovenskej športovej kynológie? Áno, sme si vedomí toho, že by sa pánovi Fabianovi ľahšie sedelo na VIP tribúne a bezstarostne hľadelo na výkony psov i psovodov, než posúdiť napríklad časovo i fyzicky náročné trojhodinové stopy. Ak sa táto krásna skúška prezentovala na veľkolepom podujatí po prvýkrát, nedalo sa rozhodnúť inak než tak, ako sa rozhodlo. Budúci rok bude iste iný. Pán Anton Fabián ako člen čestného predsedníctva, môže sledovať svojich žiakov z tribúny a hodnotiť ich výkony. Máme len obavy z toho, aby nás neprekvapil tým, že sa postaví medzi pretekárov a nesúťažil spolu s nimi. Čo robiť potom? Môže byť pretekár členom čestného predsedníctva? Dilema, ktorú budú musieť riešiť kompetentní...
Poďme ale k samotným mimoriadnym výkonom špičkových psov a špičkových psovodov. I tu sa vyhodnotil najlepší belgický ovčiak SVV 3 a bol ním BINGO Polícia Slovakia, ktorého psovodom bol Peter Mičuch.
Najlepšiu stopu SVV3 sme mali možnosť vidieť u dvojice Eva Svinčiaková a HOGO Obadove Očko. 96 bodov je na tak veľmi ťažkej disciplíne niečo fantastické. Dodajme, že takmer rovnakú pozornosť si zaslúžila aj stopa Agáty Meravej s ARGOM Jahli, ktorí dostali len o tri body menej.
Najlepšia poslušnosť SVV3 a veľmi pekný výkon Agáty Meravej s ARGOM Jahli znamenali z laického pohľadu len 81 bodov a o bod menej mala len najlepšia dvojica zo stopy, ale odborníci i diváci videli náročnosť tejto skúšky práve v tejto časti.
Najlepším obranárom SVV3 sa po fantastickom výkone stal EL zo Solivarského dvora so psovodom Eugenom Moré, ktorý na 100 bodov od Antona Fabiána bude možno spomínať celý život.
Naši maďarskí priatelia Jozef a Agnes Vukovics sa u SVV3 rozhodli venovať pekný pohár pre najmladšiu pretekárku. Bola ňou bývalá úspešná účastníčka Majstrovstiev Slovenskej mládeže Lenka Petríková.
A ako to dopadlo po konečnom sčítaní bodov? Prvenstvo a zároveň titul najlepší nemecký ovčiak si vybojovala Agáta Meravá s ARGOM Jahli s celkovým počtom bodov 264, čo bolo len o štyri viacej ako druhá Eva Svinčiaková a HOGO Obadove očko. Na veľmi peknom treťom mieste skončil Alojz Pristach a ESO od Hájočky, keď dosiahli 235 bodov.


Víťaz
SVV3


II. miesto
SVV3

III. miesto
SVV3

Najlepšia stopa
SVV3

Najlepšia poslušnosť
SVV3


Najlepšia obrana
SVV3

Najmladšia
pretekárka SVV3

Najlepší belgický ovčiak
SVV3

Priznáme sa, že v kategórii SVV 1 sme očakávali o trocha viac pretekárov ako tých 18 štartujúcich, ale o to väčšiu šancu mali tí, ktorí nastúpili. Posudzovali dvaja skúsení rozhodcovia, a to Štefan Drlička stopy a Milan Klačman poslušnosť a obranu. S výkonmi oboch boli pretekári nadmieru spokojní.
Najlepší boxer BARON z Nové zátoky s mladou psovodkou Martinou Ondrejkovou podali výkon na 187 bodov, ale nakoľko nikto z reprezentantov či ďalších, ktorí sa venujú výcviku tohto plemena, nenastúpil, môže sa majiteľka zaslúžene tešiť z titulu, ktorý bol určený pre najlepšieho boxera SVV1.
Obdobne by sme mohli hodnotiť aj Najlepšieho bieleho švajčiarskeho ovčiaka, avšak len vo vzťahu ku konkurencii. Už len samotný fakt, že niekto je schopný cvičiť a zúčastňovať sa pretekov s týmto nie veľmi rozšíreným plemenom, si zaslúži obdiv. Ak pritom prihliadneme na celkový počet bodov, ktorý bol 270 a zoberieme do úvahy, že predstaviteľ tohto plemena mal aj najlepšiu poslušnosť, tak dvojica Jaromír Koval a BACK z Veselé rodiny istotne zožali aplauz zaslúžene.
Aj najlepší belgický ovčiak, ktorým bol ATON Happy Arenda známeho kynológa Milana Schwarzbachera, bol dôkazom toho, že i tomuto veľmi temperamentnému plemenu s ochotou pracovať „sedí“ aj táto skúška.
Ešte kým sa budeme venovať najlepším v rámci jednotlivých plemien, tak uveďme, že najlepšiu stopu aj obranu dosiahla Jana Hořejší s najlepším nemeckým ovčiakom BEMOAN Bee. Kým na stope dosiahla maximálny počet bodov, teda rovnú stovku, na obrane jej k dokonalosti chýbali len dva bodíky.
V celkovom hodnotení sa na treťom mieste umiestnil najlepší rotweiler DANIEL bez PP Jany Procházkovej z Českej republiky, keď táto dvojica podala veľmi vyrovnaný výkon na všetkých troch disciplínach a s 277 bodmi zaujala všetkých, ktorí jej výkony videli. Veľmi veľkým prekvapením bolo druhé miesto s celkovým počtom 281 bodov, ktoré si v konkurencii siedmich plemien vybojoval airedale teriér ENRICO Comfort, ktorý, samozrejme, získal aj pohár pre najlepšieho predstaviteľa plemena, čomu jeho majiteľ a psovod Miroslav Nálevanko musel byť rád minimálne dvojnásobne. 281 bodov je veľmi úctyhodný výkon a zaslúži si obdiv nielen v rámci tohto ojedinelého plemena.
Prvenstvo si vybojoval najlepší stopár a obranár a zároveň najlepší nemecký ovčiak BEMOAN Bee, ktorého úspešne na túto skúšku pripravila známa kynologická osobnosť z Českej republiky Jana Hořejší. S celkovým počtom bodov 284, výkonom i získanými titulmi mohla byť a iste i bola maximálne spokojná.


Víťaz
SVV1


II. miesto
SVV1

III. miesto
SVV1

Najlepšia stopa + obrana
SVV
1

Najlepšia poslušnosť
SVV1 + Najlepší biely
švajčiarsky ovčiak
 
Najlepší boxer
SVV1
 
Najlepší malinois
SVV1
 

Ako sa vraví, sláva víťazom a česť porazeným. A to platilo aj vo Vrbovom a, samozrejme, aj v kategórii SVV 1, ktorá bude na budúci rok istotne obsadená ešte väčším množstvom pretekárov, veď ocenenia, ktoré môžu získať, nie sú zanedbateľné. A keď sme už pri tituloch, sľúbili sme, že vám prezradíme, čím bude budúci ročník výnimočný. Predpokladáme, že ZŠK opätovne toto podujatie zaradí ako jedno z podujatí Slovenského pohára s možnosťou zadávať CACIT FCI a CACT SK. Budú sa i naďalej vyhodnocovať nielen tradične traja najlepší v každej kategórii, ale aj víťazi disciplín a rovnako sa nezabudne ani na najlepších v rámci každého plemena, tak ako tomu bolo tohto roku. Skutočnou novinkou vo výkone psov je titul VÍŤAZ DERBY, ktorý sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude vo Vrbovom už na budúci rok zadávať. Tento titul, obdobne ako u koní, bude môcť získať najlepší jedinec (zvlášť v kategórii IPO 3 a SVV 3), ktorý v príslušnom kalendárnom roku dosiahne vek troch rokov. Znamená to, že šanca je len raz v živote psa a titul bude zadaný bez ohľadu na počet dosiahnutých bodov, či bodového limitu najlepšiemu „trojročákovi“.
Máme sa teda na čo tešiť a jedenásty ročník bude, dúfajme, rovnako vydarený ako ten tohtoročný. Dovidenia vo Vrbovom!
Všetkým, samozrejme, zo srdca blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v budúcnosti, možno aj na jedenástom ročníku GRAND PRIX o veľkú cenu Kynologickej revue. A nakoľko jedenástym ročníkom vstupuje do ďalšieho desaťročia, chystáme v rámci tohto podujatia niekoľko prekvapení. Psy budú mať možnosť získať nielen tituly CACIT, CACT – SK alebo najlepší v plemene.

Jozef Šuster

 

<< späť