GRAND PRIX 2003

alebo Veľká cena magazínu Kynologická revue
lámala rekordy...
Desaťročná tradícia a dodajme, že aj spolupráca nášho magazínu, KŠK Vrbové s mestom Vrbové a Mestským športovým klubom, počas ktorej sa z regionálnych pretekov stalo najväčšie podujatie svojho druhu v strednej Európe, sa nesie v znamení každoročného nárastu úrovne. Tak tomu bolo aj na desiatom, jubilejnom ročníku. Komu môžeme poďakovať za tento stav? Okrem sponzorov, kde generálnym bola tento rok firma Nestlé Purina a generálny reklamným partnerom bola SBS B.C.D.1 sa na zabezpečení podieľali aj mediálni partneri, a to Slovenský rozhlas a ROCK FM Rádio, ďalší veľmi významní sponzori Pedigre, firma z Polytanu, Pharmacopola - ROYAL CANIN, SAURUS - distribútor krmív PROnature a Chicope, EUKANUBA, UK 2, Akvárium KOBOLKA - výhradný distribútor krmív Delikan, MIŠIAK MODEL ŠPORT, MOLITEX Krajné a R-CARGO, to bol v neposlednom rade aj zbor usporiadateľov. Pod vedením predsedu KŠK Vrbové, dnes významnej osobnosti slovenskej kynológie, pána Miroslava Slováka, sa postupne stmelil kolektív preverený nielen desaťročným usporiadaním veľkých pretekov, ktoré zaslúženie nesú názov GRAND PRIX, ale aj dvoma Majstrovstvami sveta boxerov a jednými Majstrovstvami sveta dobermanov. Ten tohtoročný úspešný kolektív usporiadateľov tvorili Ing. Vladislav Šuster, Patrik Vaško, Petra Vašková, Peter Polešenský, Ján Zlata, Monika Slováková, Alena Urbanová, Marián Slovák, Rastislav Nizner, Ladislav Vida, Pavol Šuster, Igor Gerhát, Daniel Pekarovič, Ján Kráľ, Milan Kubiš, Ing.Vratko Snoha, Marcel Snoha, Emil Vatrt, Marcel Slovák a nesmieme zabudnúť ani na členov kynologického klubu ZŤS Dubnica nad Váhom a menovite na Miroslava Piatrika, Miroslava Letka, Petra Bakiča, Romana Gašpáreka a Ivany Gurňakovej, ktorí významnou mierou prispeli k bezproblémovému zabezpečeniu pretekov.
Moje osobné poďakovanie, iste v mene všetkých pretekárov i divákov, patrí primátorovi mesta Vrbové Dr. Ivanovi Borovskému a celému mestskému zastupiteľstvu a Ing. Petrovi Adamcovi a FK vo Vrbovom za nezištnú každoročnú pomoc. Taktiež si nevieme predstaviť zdarný chod podujatia bez pána Ľuboša Čurmu a jeho súkromnej bezpečnostnej služby B.C.D.1, ktorá je garanciou toho, že tí, ktorí neprišli na GRAND PRIX za účelom kynologického vyžitia, ale s nejakým iným nekalým úmyslom, tak majú pozíciu veľmi sťaženú. A naposledy, ale nie v poslednom rade, chcem poďakovať pánovi Josefovi Mravíkovi a jeho manželke za dva prekrásne poháre, ktoré venovali víťazom v kategóriách IPO 3 a SVV 3.

Po prvýkrát v histórii tohto podujatia sa vrcholovo pretekalo nielen v kategórii IPO 3, ale aj podľa nášho náročného národného skúšobného poriadku SVV 3 a po deväťročnej prestávke, keď po prvom ročníku SVV 1-ka bola nahradená IPO 1-kou, bola daná príležitosť zároveň aj pretekárom podľa SVV 1. Celkovo 126 prihlásených a takmer aj toľko odprezentovaných dvojíc zo štyroch krajín je niečo nevídané nielen v našich podmienkach a rozhodne aj to svedčí o úrovni a obľube tohto tradičného sviatku športovej kynológie.
Chceme venovať týmto významným pretekom čo najviac priestoru, a tak po dohode s editorom, sme pristúpili ku kompromisu, že v tomto vydaní sa budeme venovať kategórii IPO 3 a IPO 1 a v tom nasledujúcom to bude naša "svv-čka". Veríme, že nám takéto rozdelenie článku prepáčite a uvítate dva rozsiahlejšie príspevky.
V kategórii IPO 3 sme ako rozhodcu mali možnosť zhliadnuť na stopách Ing. Mariána Ráčeka, ktorý je bezpochyby v súčasnosti pri posudzovaní pachových disciplín jedným z najväčších odborníkov, a to nielen na Slovensku. Poslušnosť bola rozhodovaná ďalšou slovenskou rozhodcovskou významnou osobnosťou, a to pánom Dušanom Majtasom, u ktorého sme zvyknutí nielen na zmysel pre fair-play, ale aj na veľkú precíznosť. Na obrane sa predstavil v doprovode pomocného rozhodcu, dvojnásobného majstra sveta Japonca H. Masudu, rozhodca z exotického Tajvanu Lin Po Piao.
Športové výkony boli, tak ako sa na veľkých pretekoch patrí, naozaj na veľmi vysokej úrovni, a tak každá chybička bola penalizovaná stratou bodov. Samozrejme, že zohrávalo svoju rolu aj športové šťastie, ale to vždy tiež zohráva svoju veľkú rolu pri každom športe.
Tohto roku sme sa rozhodli na Veľkej cene Kynologickej revue vyhodnotiť aj najúspešnejšieho predstaviteľa v každom plemene v rámci každej kategórie. Najlepšieho dobermana IPO 3 mal na vodítku Ivan Spalovský. ARGUS v. Ixtlan sa môže hrdiť tým, že ich žiadny doberman neporazil. 210 bodov a splnený limit na uznanie skúšky síce nestačia celkovo na stupeň najvyšší, ale rozhodne to stačilo na titul Najlepší doberman na GP 2003. Môže to byť hodená rukavica pre ostatných chovateľov tohto atraktívneho plemena, veď na budúci rok sa bude opäť vyhodnocovať aj najlepší v rámci každého plemena, teda aj doberman.
Najlepší malinois v kategórii IPO 3 bol z Dánska a celkovo ôsme miesto a 273 bodov urobili bezpochyby radosť Jens Vinther Dammannovi so psom INDY Daneskjold.
Najlepšiu stopu IPO 3, dodajme ohodnotenú Ing. Mariánom Ráčekom na 97 bodov, dosiahla dvojica Július Benovič a TEA Ben - Ju.
Najlepšiu poslušnosť IPO 3 obodovanú na 97 bodov mala dvojica Dalibor Haládek so psom AJAX Auto - Dam a zároveň je potrebné zagratulovať aj k titulu "Najlepší nemecký ovčiak".
Najlepšiu obranu IPO 3 predviedli Zdeněk Klapetek a pes BUTAR Galán a od tajvanského rozhodcu získali prekrásnych 98 bodov.
A o tom, že usporiadatelia zvládali zabezpečenie pretekov po všetkých stránkach svedčí aj fakt, že mali dosť času aj na nevšednú súťaž, akou bola voľba MISS Grand Prix a i keď nakoniec bola Janka Růžičková vyhodnotená ako najsympatickejšia pretekárka v kategórii IPO 3, je to dôkaz toho, že mala v iných kategóriach dosť konkurentiek. Nuž, zvykáme si na to, že pohľad na pretekárky je niekedy rovnako pútavý ako pohľad na výkony ich psov.
A kto stál na stupňoch najvyšších?
Víťazstvo a čakateľstvo národného šampióna práce CACT si vybojoval Dalibor Haládek so psom AJAX Auto-Dam s celkovým počtom 281 bodov, keď exceloval najmä vynikajúcou poslušnosťou a obranou, ktorá, mimochodom, rozhodla o prvenstve, keď druhý Vladimír Košťál so psom BRUTUS z Danaru s rovnakým počtom bodov získali aj R.CACT a medzi prvým a druhým rozhodovala práve lepšia obrana. Na prekrásnom treťom mieste skončila Scarlet Lukašíková so psom BASTIEN pod Tehelnou baňou keď získali 277 bodov a medailové umiestnenie si vybojovala pred skúsenou Martou Majtasovou, ktorá mala so psom EMIR Chabet rovnaký počet bodov, lepšou obranou.


Víťaz
IPO3


II. miesto
IPO3

III. miesto
IPO3

Najlepšia stopa
IPO3

Najlepšia poslušnosť
IPO3 + najlepší NO


Najlepšia obrana
IPO3


Najlepší malinois IPO3
+ Najvzdialen. účastník

Najsympatickejšia
pretekárka IPO3

Najlepší doberman
IPO3

Rozhodcovia: Li Po Piao,
Haruo Masuda a primátor

Kategória IPO 1 býva každoročne veľmi silne obsadená, ani tento rok nebol výnimkou. Stopy, tak ako po mnoho predchádzajúcich ročníkov, posudzoval skúsený Štefan Drlička a na ostatných disciplínach mu sekundovali mladší kolegovia, a to na poslušnosti Jozef Olearčin a na obrane Jozef Klíma.
Aj v tejto kategórii sa vyhodnocovali najlepší v rámci jednotlivých plemien.
Titul "Najlepší rotweiler" získal pes UBU Bra-Ko, ktorého psovodom bol František Seewald. 251 bodov je slušný výkon a 94 bodová poslušnosť si zaslúži pozornosť a nech je taktiež výzvou pre ďalších chovateľov tohto krásneho plemena s ojedinelými pracovnými vlastnosťami.
Najlepší malinois AMBRA Tobani so psovodom Vlastimilom Kopřivom, skončil celkovo síce na sedemnástom mieste, ale titul prislúchajúci víťazovi plemena a aj pekný počet 91 bodov na stope je iste veľkým povzbudením.
Najlepší doberman KIRK KROY z Helfštýna získal na stope dokonca 97 bodov a majiteľka Daniela Cachová bola iste najviac spokojná s touto disciplínou.
Najlepšiu stopu sme videli u dvojice Ján Piškanin so psom JOKO Ďurko a 100 bodov svedčí o absolútnej dokonalosti tejto disciplíny u tejto nádejnej dvojice.
Najlepšiu poslušnosť, ohodnotenú na 98 bodov, dosiahla Andrea Indráková a nemecký ovčiak UNA Naspo.
Najlepšiu obranu dosiahol malinois JUDY Bono Campo, keď jeho výkon bol ohodnotený 95 bodmi a iste urobil veľkú radosť psovodovi Jánovi Brejčákovi.
Verte, neverte, prví traja v kategórii IPO 3 zviedli medzi sebou veľký boj do poslednej chvíle a všetci dosiahli zhodne 285 bodov. O prvenstve nakoniec rozhodli lepšie body na obrane. V tomto dramatickom meraní schopností i pevných nervov psovodov zvíťazila Mária Šelingová a pes ARON Gál - Mark, pred druhou dvojicou Ján Piškanin so psom JOKO Ďurko a na treťom mieste skončili Andrea Indráková a UNA Naspo.


Víťazi GRAND PRIX 2003
v IPO3


Víťazi GRAND PRIX 2003
v IPO1


Víťaz
IPO1

 
II. miesto
IPO1
 
III. miesto
IPO1

Najlepší doberman
IPO1

Najlepšia stopa
IPO1

Najlepšia poslušnosť
IPO1

Najlepšia obrana
IPO1

Najlepší rotvajler
IPO1

Všetkým, samozrejme, zo srdca blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v budúcnosti, možno aj na jedenástom ročníku GRAND PRIX o veľkú cenu Kynologickej revue. A nakoľko jedenástym ročníkom vstupuje do ďalšieho desaťročia, chystáme v rámci tohto podujatia niekoľko prekvapení. Psy budú mať možnosť získať nielen tituly CACIT, CACT - SK, alebo najlepší v plemene, ale o tom si budete môcť prečítať v ďalšom vydaní nášho magazínu, keď sa budeme venovať kategórii SVV 1 a SVV 3.

Jozef Šuster

 

<< späť