Otvorenie veterinárnej nemocnice v Košiciach

Nebola to reality šou, ale skutočná realita...


Iste veríte, že nás teší každý úspech, ktorý naša kynológia dosiahne. Máme nevýslovnú radosť z toho, keď môžeme na stránkach magazínu prinášať informácie o nevšedných radostných udalostiach, ktoré dosahujete. Žiaľ, prísne pravidlá, ktoré prijala Komora veterinárnych lekárov, neumožňujú v našom magazíne informovať o úspechoch tej časti kynológie, ktorá úzko súvisí so zdravím našich miláčikov. Aj preto sme veľmi radi prijali pozvanie na otvorenie Veterinárnej nemocnice v Košiciach, sídlisku KVP, o ktorom reportáž priniesť môžeme.

 

Dobré správy sa šíria veľmi rýchlo, a tá o vysokej odbornosti veterinárnych osobností združených v CASSOVET letela tak rýchlo, že ambulancie, ktoré boli k dispozícii už dlhšiu dobu, nepostačovali záujmu chovateľov a majiteľov psov, ako aj ostatných malých zvierat z blízkeho i vzdialeného okolia. Ako nevyhnut-nosť vznikla myšlienka zriadiť veterinárnu nemocnicu s možnosťou poskytovania komplexných služieb. Lenže od potreby cez myšlienku a realizáciu je neuveriteľne tŕnistá cesta a nestačí k tomu len znalosť veterinárnej medicíny. Aj preto je obdivu-hodné, že sa MVDr. František Huba CSc., MVDr. Martin Lukán, MVDr. Ivan Ševčík a MVDr. Imrich Šoltés CSc. touto cestou vydali. Z veterinárneho lekára sa musí stať v takejto chvíli nielen manažér, ale potrebuje sa vyznať aspoň v základoch stavebných prác, aby mohol dohliadať na to, ako na novostavbe pribúdajú nové a nové úkony.  Vraví sa, že keď človek niečo veľmi chce, tak to aj dosiahne. Priznáme sa, boli sme dostatočne informovaní a keď sa započali prvé stavebné práce spojené s úpravou terénu, sledovali sme, ako stavba nemocnice rastie pred očami.

Týždne a mesiace utiekli ako voda, a tak, keď prišlo pozvanie na oficiálne otvorenie Veterinárnej nemocnice v Košiciach, presnejšie na sídlisku KVP, vedeli sme, že budeme spolu s kolegami z STV, Nového času, Korzára a Večerníka svedkami ne-všednej udalosti, a to predstavenia najmoder-nejšieho zariadenia svojho druhu na Slovensku. Okrem novinárskej obce, pričom chceme doplniť, že tu bola zastúpená aj odborná veterinárna tlač v osobe šéfredaktora Komorového spravodaja MVDr. Ladi-slava Pačaja, nechýbali významné osobnosti spoločenského života ako starosta mestskej časti Košice KVP Daniel Rusnák, ale aj osobnosti z odborných veterinárnych kruhov. Bývalí študenti UVL v Košiciach, dnes špičkoví veterinárni lekári, neza-budli na svojich pedagógov a zároveň aj na pred-chádzajúce pôsobisko, ktoré im nielen dalo základy


Zľava: MVDr. František Huba CSc., MVDr. Martin Lukán, MVDr. Ivan Ševčík
a MVDr. Imrich Šoltés CSc.

veterinárnej medicíny, ale sa aj podieľalo na ich ďalšom raste. Veď s MVDr. Františkom Hubom CSc., MVDr. Martin Lukánom, a MVDr. Imrichom Šoltésom CSc. sme sa mohli stretnúť v pedagogickej obci UVL, až kým sa nevydali cestou súkromnej veterinárnej praxe. Iste aj preto, ako aj z dôvodu úcty k svojej „alma mater“, na otvorení Veterinárnej nemocnice nechýbali rektor UVL Prof. MVDr. Rudolf Cabadaj Dr.Sc, prorektori UVL Prof. MVDr. Emil Švický, CSc. a Prof. MVDr. Viera Bájová, Prof. MVDr. Emil Pilipčinec, CSc. Veľmi sympatické bolo zhliadnuť aj vedúcich katedier, kde v minulosti terajší majitelia a dodajme, že aj praktickí veterinárni lekári veterinárnej nemocnice, pôsobili. Ak povieme dnes mená Prof. MVDr. Juraj Kačmárik, Dr.Sc, Prof. MVDr. Pavol Mesároš, CSc  a Doc. MVDr. Andrej Országh, CSc., v mysliach mnohých súčasných veterinárnych lekárov sa objaví symbióza vysokej odbornosti, ktorú dokázali odovzdať študentom skĺbenú s veľkou dávkou profesionality a nezabudnuteľným ľudským prístupom. Ak sme u osobností, nedá mi nespomenúť priam charizmou oplývajúceho riaditeľa Štátnej veterinárnej správy Prof. MVDr. Jozefa Bíreša DrSc. Mohol by byť vzorom pre mnohých štátnych úradníkov nielen vysokou odbornosťou, ale aj ľudským prístupom.


V salóne Veterra nás privítalo týchto päť šarmantných mladých dám

Na takto významnej akcii nemohli chýbať, samozrejme, ani zástupcovia obchodných partnerov. Zástupca Fy CYMDECA MVDr. Jaroslav Slosiarik je známy mnohým kynológom nielen zo súčasného pôsobenia, ale aj ako praktický kynológ, chovateľ plemena boxer. Veľkú, známu a významnú firmu MED-ART zastupoval MVDr. Ivan Fiebigh, SLO-WERFT sr.o., taktiež známa kyno-logická osobnosť, chovateľ bloodhondov MVDr. Miloš Kelecsényi. Ak sme u osobností, ktorých mená sú priamo spojené s veterinárnou praxou a praktickým chovom psov zároveň, nedá sa nezastaviť u bývalého riaditeľa regionálnej veterinárnej správy MVDr. Andrej Fedáka. Pokiaľ sa v rýchlosti neviete zorientovať, pošepkáme, že jeho meno je spojené s kráľovským pudlom a mohli sme ho vidieť na nejednej veľkej výstave nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Súčasťou komplexu veterinárnej nemocnice, aj keď z pochopiteľných dôvodov so samostatným vcho-dom, je aj azda najväčší salón pre psov Veterra. Pri troche šťastia nájdete známu Dagmar Struckelovú, ktorej strihačské kvality ocenili na nejednom prestížnom podujatí. Pri prehliadke komplexu veterinárnej nemoc-nice sme nemohli vynechať aj tento moderný salón.

Prednosti tohto komplexu a špičkovej veterinárnej starostlivosti ocenila aj majiteľka hotelu pre psov Monika Schwarzová a obdivovali sme ho spolu so zástupcami policajného zboru Ing. kpt. Petrom Repíkom a Ing. Toporským.

Ako to na slávnostnom otvorení má byť, bola veterinárna nemocnica pre verejnosť uzatvorená. Vedúci stavby Samuel Ševčík sa spolu so zástupcom firmy CASSOMEN Martinom Lalúhom a ďalšími predstaviteľmi subdodávateľských firiem mohli kochať v plnej kráse novučičkého hotového diela, keď tu zrazu sa v čakárni objavil nešťastný majiteľ krásneho labradora s rozrezanou labkou. Večerné hodiny nedávajú veľa možností nájsť pohotovostného veterinára niekde inde a pomoc bolo potrebné podať čo najskôr. Počas osláv nezostávalo nič iného službukonajúcemu lekárovi, v danom prípade MVDr. Imrichovi Šoltésovi, aby sa o pacienta postaral, a tým upokojil aj jeho majiteľa. Nie, to nebola reality šou pred televíznymi kamerami, mimochodom, tie tam už neboli, bola to realita, ktorú ale  zachytil objektív nášho redakčného fotoaparátu. Aj takýto, nielen vysokoprofesionálny, ale aj veľmi humánny je prístup veterinárov z novootvorenej nemocnice v Košiciach na triede KVP. Tentokrát sme sa mohli zblízka prizerať práci, z medicínskeho hľadiska vraj rutinnej záležitosti. Sympatické bolo, že mnohí z hostí, ktorí majú skúsenosti s veterinárnou praxou, len sa jej nevenujú teraz aktívne, si ju oživili v praxi. Bolo až neuveriteľné vidieť, napríklad, riaditeľa firmy MED-ARD MVDr. Ivana Fiebigha asistovať MVDr. Imrichovi Šoltésovi, čím sa potvrdila spolupráca aj v praxi.

Nezostáva nám iné len zaželať novej nemocnici čo najspokojnejších majiteľov štvornohých pacientov.

 

Jozef Šuster

<<< späť