Prianie od srdca...

Vyzerá to tak (aspoň v čase písania týchto riadkov), že Vianoce budú na blate. Príroda nás nestíha prekvapovať svojimi výstrelkami, ktoré nám so značnou príchuťou senzácie servírujú správy niektorej z komerčných televízií. V Petržalke začiatkom novembra zapučali stromy, v polovici toho istého mesiaca sa zasa do nejakej obce v okrese Bardejov vrátil bocian...

Ešte šťastie, že okolo psov je všetko normálne. Ono musí byť, veď tento tvor má k človeku najbližšie a tým pádom sa aj inteligenčne dostal na inú úroveň. Aj preto môžeme s kľudným svedomím povedať, že Vianoce nie sú iba sviatkami pre ľudí, ale tiež pre našich štvornohých maznáčikov. Sú o rodine! A teraz ruku na srdce, kto neakceptuje za člena svojej rodiny psa, ktorý s ňou žije už niekoľko rokov? To sa nedá, pretože pes rovnako ako ľudia rozdáva nielen starosti, ale aj radosti, preto sa zákonite k nemu viažu isté citové väzby. Ten môj napríklad určite nájde pod stromčekom darček pre seba...

Dovoľte mi, vážení čitatelia, aby som vám zaprial veselé Vianoce plné čarovnej pohody v kruhu vašich najbližších a zároveň aj poďakoval za podporu, bez ktorej by nemohli vzniknúť ani tieto slová. S vašou podporou sa nám daným číslom Kynologickej revue podarilo uzavrieť neuveriteľný XVI. ročník jej existencie a len a len vďaka vám sme sa tak stali kynologickým magazínom s najdlhšou tradíciou na Slovensku. Pevne verím, že odplatou vám za to budú ešte príťažlivejšie články a vôbec pestrejšia Kynologická revue.

Veľa zdravia, osobných, ako aj pracovných úspechov a vlastne všetko, po čom len zatúžite vám samozrejme vinšujeme aj do nového roku 2006. Taktiež aj vašim psom zdravie, výstavné a pracovné úspechy, alebo jednoduchú radosť, ktorou vás obdarujú, aby si vás získali. Raz som niekde čítal slová istého veľmi múdreho pána, ktorý riekol:

"Človek, ktorý miluje psa, nemôže byť zlým človekom!"

Som nesmierne rád, že už niekoľko rokov sa na vlastnej koži môžem presviedčať o pravdivosti týchto slov. S hlbokou úctou a uznaním vašej výnimočnosti vám v mene celej redakcie ešte raz ďakujem a prajem idylické prežitie sviatočných dní..

.

VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTLIVÝ NOVÝ ROK!
 

Branislav Mathe

<<< späť