Redaktor magazínu Kynologická revue Robert Fagoš - člen prezídia ATIBOX

 

 

Svetová výstava boxerov na Slovensku

 

Svetová asociácia chovateľov boxerov ATBOX patrí medzi najznámejšie medzinárodné združenia chovateľských klubov pôsobiacich v záujme rozvoja konkrétneho plemena. Organizovanie svetových výstav, majstrovstiev sveta podľa IPO, ako aj stopárov, patria dnes už k pevnej súčasti plánovania termínov akcií priaznivcov boxerov. Istotne aj preto je zo strany národných chovateľských klubov nemalý záujem o možnosť usporiadať niektoré zo spomenutých vrcholových podujatí, najmä svetovú výstavu. O tom, že nie je vôbec jednoduché nakloniť si priazeň predstaviteľov iných klubov, ktorí nie sú veľmi ochotní podporiť kandidatúru inej krajiny než svojej, by mohli rozprávať všetci tí, ktorí sa v podobnej situácii už ocitli.

Boxerklub Českej republiky spoločne so Slovenským boxer klubom však dosiahli ďalší historický úspech, keď sa im podarilo v neľahkom súperení a, dodajme, s tak vplyvným klubom, akým je bezpochyby taliansky, presadiť svoju spoločnú kandidatúru na rok 2008 a získať potrebný počet hlasov na to, aby bola svetová výstava ATIBOX na Slovensku. Následne na to v roku 2009 má slovenský a český klub možnosť spoločne usporiadať Majstrovstvá sveta vo výkone podľa IPO, ako aj majstrovstvá sveta stopárov. Spoločná voľba padne s najväčšou pravdepodobnosťou na niektoré slovenské mesto, a to z toho dôvodu, že v Českej republike zákony obmedzujú určitej časti psej populácie možný štart.

Za všetkým, za každým úspechom je potrebné hľadať konkrétnych ľudí. Aj za spoločnými úspechmi dvoch úzko spolupracujúcich klubov na generálnom zasadnutí ATIBOX je potrebné hľadať konkrétneho človeka. Je ním predseda Boxerklubu Českej republiky pán Robert Fagoš. Špičkový chovateľ, vynikajúci športovec, ale aj figurant, ktorý vždy upútal pozornosť veľmi vyrovnanými výkonmi, dokázal len krátko po zvolení do funkcie predsedu Boxerklubu ČR na tohtoročnom generálnom zasadnutí ATIBOX, že je aj skvelý diplomat. Jeho vysokú odbornosť ocenili prítomní delegáti aj jednohlasnou voľbou za člena prezídia ATIBOX so zodpovednosťou za výcvikové akcie v nasledujúcom období. Táto funkcia, ktorá so sebou nesie pochopiteľne nemalú zodpovednosť, je veľkým ocenením nielen Roberta Fagoša a Boxerklubu Českej republiky, ale aj redakcie nášho magazínu, na ktorého tvorbe sa Robert už dlhé roky podieľa.

Veríme, že môžeme v mene všetkých našich čitateľov nášmu kolegovi zablahoželať, popriať veľa entuziazmu a zároveň vysloviť presvedčenie, že v započatej práci, ktorá je bezpochyby nielen pre plemeno boxer, ale pre celú kynológiu, urobí aj v budúcnosti veľký kus poctivej práce.

Jozef Šuster

 

<<< späť