NEETICKÁ REKLAMA?

Sloboda zvierat spolu s organizáciou WSPA - World Society for the Protection of Animals zaslali riaditeľstvu Škoda Auto Slovakia a Rade pre reklamu sťažnosť so žiadosťou o stiahnutie poslednej reklamnej kampane firmy Škoda Auto Slovakia, ktorej hlavný headline znie "Zbavte sa ho, privezte ho k nám". Motív a celkové vyznenie reklamného spotu, predovšetkým v rozhlasovom a printovom prevedení, považuje za neetický a navádzajúci k nezákonnému správaniu - zbavovanie sa zvieraťa. Predmetná reklamná kampaň takto navádza na nezákonné konanie. Motív reklamného spotu považujeme za neetický aj vzhľadom na negatívne výchovné pôsobenie na mravný vývin predovšetkým detí a mládeže, ktorá je takto nepriamo vychovávaná k ľahostajnosti, krutosti a nezodpovednosti.

Sloboda zvierat štvrtý rok realizuje na všetkých typoch škôl projekt Svet je pre všetkých, ktorého hlavným obsahom je výchova detí a mládeže k etickému a zodpovednému vzťahu k prírode a všetkým živým bytostiam. V tomto kontexte považujeme tak intenzívnu mediálnu kampaň s tak nehumánnym obsahom za zvlášť cynickú a škodlivú nielen pre mládež, ale pre celú spoločnosť.

 

A teraz náš názor! Aj keď si osobne prácu Slobody zvierat vážim, nemôžem v tomto ťažení súhlasiť s jej konaním. Problém opúšťania psov tu bol už pred predmetnou reklamou automobilky Škoda a bude tu aj po nej. Je naivné si myslieť, že nejaká reklamná kampaň na predaj automobilov vyvolá masové opúšťanie psov. Tak ako ani žiadna reklamná kampaň tomu nezabráni. Tento problém bude vždy problémom ľudí, ich svedomia. Na druhej strane takéto útoky sú škodlivé. Pretože ŠKODA Auto je známa svojou podporou rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. V súčasnosti síce nepodporuje kynológiu, ale čo nebolo, môže byť. Po útokoch zo strany kynológov, aj keď v tomto prípade zo strany Slobody zvierat, však sotva bude mať chuť pomáhať týmto smerom. Nehovoriac o tom, že reklamné kampane pripravované rôznymi prominentnými agentúrami pre gigantických zákazníkov sú vopred právne ošetrené, takže aj pri tom najhlučnejšom vykrikovaní o neetickosti je mizivá šanca, že by to prešlo. Myslím si, že aj táto kampaň bola vopred zosúladená s reklamným etickým kódexom - to sa rovno s hocikým stavím.

Žijeme v krajine, kde sa trhové hospodárstvo (alias kapitalizmus) začína hýbať, ale nevieme si akosi zvyknúť na veci s tým súvisiace. Na jednej strane si treba ale uvedomiť, že ak už na niekoho útočím, tak nech to je útok, ktorý neuškodí tým, ktorí sú jadrom problému. Opustených psov vytvárajú ľudia, teda aj chovatelia psov a nie výrobca automobilu. Alebo si myslíte, že kto sa teraz odhodlá kúpiť si "škodovku", tak bezhlavo opustí svojho domáceho miláčika? Vážená Sloboda zvierat, nesmierne si vážim vašu činnosť, ale v tomto prípade s vami nemôžem súhlasiť a váš boj považujem skôr za škodlivý, než prospešný. Jasné, treba bojovať proti opúšťaniu zvierat, ale nie takýmito bezvýznamnými spôsobmi, v ktorých niet žiadneho riešenia, leda tak vzbudenia pozornosti, že sa niečo deje. Tadiaľto cesta nevedie!

Branislav Mathe

<<< späť