TRUSTY, KTORÉ ŤAHÁ PES

Žijeme v dobe, kedy sa už vskutku nemožno sťažovať na nedostatok informácií. Veď si len vezmime taký Internet... Niet snáď ani takej veci, ktorú by tam človek nenašiel. A musíme sa priznať, že podklady k nasledujúcemu článku sme taktiež aj my objavili v celosvetovej počítačovej pavučine. Najprv nás to trocha zarazilo, veď celé to zaváňa nevkusným obchodovaním so psami, ale na druhej strane zasa musíme uznať, že tento spôsob obchodovania je prospešný... Aj keď sa našincovi môže zdať trochu neetickým, má do istej miery svoje opodstatnenie.

Tí skôr narodení sa ešte určite pamätajú na takzvaných psích hrdinov filmového plátna osemdesiatych rokov. V tom období to bola natoľko chytľavá téma, že sa jej okrem Hollywoodu venovala aj sovietska kinematografia. Neskôr síce nastal útlm, ľudia sa obrátili od zvieracích hviezd k superakčným hrdinom, ale zdá sa, že onedlho nastane zvrat. Hlavne večne pripravený a už spomínaný Hollywood sa po tragických septembrových udalostiach z minulého roka rozhodol, že je vhodné ustúpiť od filmov s teroristickou a podobnou tematikou a radšej sa väčšina spoločností vracia k čarokrásnym rodinným filmom.
Samozrejme, za všetkým sa skrýva biznis a tak aj ten návrat je tajne pojatý obchodne. Lenže tajné jednania boli tajnými iba chvíľu, pretože správu o nich nejaký šikovný počítačový maniak hodil na Internet a tak sa dozvedáme vskutku zaujímavé veci. Samozrejme na sieti sa môžete dozvedieť aj mená spoločností, ktoré na nás tú „búdu“ ušili, ale my ich z istých dôvodov radšej neuvedieme.

Fakt skrytá reklama!

Pomerne známy filmový producent začiatkom roka navštívil viaceré spoločnosti zaoberajúce sa výrobou krmív a potrieb pre psov, aby prispeli na novú produkciu, v ktorej bude zohrávať hlavnú úlohu pes. Siahodlhé jednania nakoniec viedli k tomu, že sa vytvoril obchodný trust, v ktorom figurujú dve filmové štúdiá a traja výrobcovia krmív a potrieb pre psov. V stručnosti sa všetci zúčastnení dohodli na tom, že výrobcovia prispejú nejakými tými miliónikmi na dlhodobú produkciu rodinného seriálu, v ktorom budú účinkovať ako hlavní hrdinovia psy a filmári im za to zabezpečia propagáciu ich výrobkov. Poviete si, že na tom nie je nič zvláštne, že tak to funguje na celom svete a odjakživa, ale tá reklama nie je hocijaká. Nejedná sa o klasické šoty, aké nám servírujú komerčné televízie počas filmových prestávok. Po konzultácii s psychológmi a ďalšími odborníkmi totiž všetci zainteresovaní dospeli k názoru, že agresívna a priama reklama už nie je až taká účinná. Oveľa väčší efekt ma reklama, o ktorej človek ani nevie, ale predsa ju podvedome mozog zaregistruje.
V praxi to funguje asi tak, že do súvislého filmu zakomponujú obrázky výrobkov jednotlivých firiem, ktoré sa potom úplne normálne premietajú. Voľným okom si ich síce človek nevšimne, pretože sa zjavia iba na niekoľko stotín sekundy, ale ľudský mozog ich zaregistruje. Takto sa dosiahne stav, kedy človek ani nevie, že videl nejakú reklamu a predsa sa mu v mysli ukryje daný výrobok. Jasné, pri odchode z kina sa žiaden efekt ešte nehlási, ale ak človek, ktorý sa vplyvu takejto reklamy vystavil, ide nakupovať, je viac než isté, že siahne po výrobku, ktorý mu bol takto ukryto predstavený. Aspoň to tvrdia psychológovia a vedci, ktorí sa tejto metóde venujú už niekoľko rokov.
A keby náhodou predsa len zlyhala? Takéto obavy výrobcov filmári hneď zrušili ďalšou skrytou reklamou. Veď aj filmoví psy musia jesť, takže ich filmoví páni ich budú kŕmiť krmivom, ktoré vyrábajú sponzori filmovej produkcie. Dobrý nápad, len čo je pravda. Každý kto chová doma psa sa totiž letmo pozrie, čím kŕmia v jeho obľúbenom seriály psov. Nikto mu nič nebude vravieť, ani ponúkať, jednoducho iba v deji príbehu sa objaví krmivo tej alebo onej značky...  Všetko ostatné sa už ponechá na náhodu a osud, aj keď je vopred isté, že takýmto reklamným ťahom sa zaručene zvýši dopyt po danom krmive.

Mocipáni robia prieky

V takomto duchu sa už aj začali prípravy spomínaného seriálu, ale teraz sa všetko trocha spomalilo, pretože združenie istých výrobcov (samozrejme nezaangažovaných v produkcii) podalo protest proti takejto forme reklamy, pretože podľa nich neumožňuje zákazníkovi slobodu výberu tovaru, ale ho podvedome núti k jeho kúpe. K slovu sa dostala armáda advokátov, ktorí za mastné honoráre logicky dávajú rôzne podnety, návrhy, hľadajú kompromisy... Seriál sa síce nakrúca, ale predbežné súdne rozhodnutie znie, že sa nesmie pustiť do vysielania ani dostať na plátna kín (seriálu má totiž predchádzať celovečerný film), kým sa nezistí, či je takáto reklama podľa zákona prípustná.
Ťažko posúdiť, ktorá z rozvadených strán háji záujmy nás zákazníkov a miláčikov psov. Združenie výrobcov, ktorí sú proti je početnejšie, ale to bude asi tým, že sa produkcie ujali silnejšie spoločnosti. Som presvedčený, že ak by spomedzi tých firiem, ktoré dnes vravia takejto reklame NIE, niektorú oslovili a prizvali k produkcii, jej postoj by sa veľmi rýchlo zmenil na jednoznačné ÁNO.
O čo však v tomto mediálnom boji kráča? Na prvý pohľad sa to môže zdať bláznivé, veď vlastne o nič nejde, ale nie je tomu tak. Spotrebný trh v USA je už celé desaťročia presýtený tovarmi rovnakého druhu. Zatiaľ čo u nás na Slovensku kŕmi svojich miláčikov niektorým z krmív iba mizivé percento chovateľov, za veľkou mlákou už psy pomaly inú stravu ani nepoznajú. Z toho dôvodu je na trhu nespočetné množstvo značiek, ktoré si navzájom konkurujú. V takomto prostredí je reklama agresívnejšia a viac vtieravá, čo po nejakom čase potencionálnym klientom začne liezť na nervy. Bežné reklamné spoty sa stretávajú s odporom a ľudia pri ich vysielaní radšej prepínajú na iný kanál. Aj preto sa v USA a Kanade reklama tak intenzívne udomácnila na štadiónoch a v kinách. Tam totiž ľudia nič nemôžu vypnúť, ani prepnúť a je isté, že reklamu zhliadli. Lenže časom začal upadať efekt aj takýchto foriem propagácie, pričom konkurencia rástla a silnela.                                                                                                                              
Nadnárodné spoločnosti v rôznych priemyselných a obchodných odvetviach si všimli pokles efektívnosti televíznej reklamy už dávnejšie a preorientovali sa na tlačoviny. Zároveň však začali hľadať aj iné možnosti. Tak vznikla aj táto fúzia nenásilnej a predsa účinnej reklamy, ktorá na nás neútočí v prestávkach filmov, ani počas návštevy kina alebo nejakého športového podujatia, ale priamo počas vnímania obľúbeného programu.
Či je takáto reklama etická, to už nechám na posúdenie vás čitateľov. Pripúšťam, je to útok na naše podvedomie, ale v konečnom dôsledku nás nikto nenúti ani nám nekáže, aby sme išli do predajne a dané krmivo si zakúpili. Ľudia, ktorí sa venujú chovu aj po odbornej stránke, budú vyberať potravu pre svojich jedincov aj tak podľa istých kritérií a nejaká reklama ich neovplyvní, aj keď niekde v kútiku mozgu bude ukrytá informácia o krmive, o ktorej ani nebudú vedieť, že ju prijali. Na Internete sa tejto problematike venujú obšírnejšie, ale na druhej strane dosť neobjektívne. Je totiž viac než isté, že celú záležitosť dala na sieť niektorá z firiem, ktoré sú práve v opozícii a bojujú proti takejto forme reklamy.
Ako to nakoniec dopadne nevedno, ale určite sa nejaký kompromis nakoniec bude musieť nájsť. Do celého projektu vložilo nemálo miliónov zopár firiem celosvetového mena, ktoré sú v mnohých krajinách najväčšími platcami daní, takže aj vládne aparáty im budú naklonené. Proste firmy, ktoré na to majú, si nový spôsob reklamy presadia. Aká bude? Čo nevidieť to budete môcť posúdiť sami. Vlastne až o pár rokov, keď sa k nám dostane seriál o záchranárskom psovi Crocovi. Pilotný film si potom na videu púšťajte spomalene a odhalíte všetko, čo pred nami producenti ukryli, ale predsa určili nám.

Branislav Mathe

 

<< späť