Medzinárodná výstava psov

 

28. - 29. január 2006 Trenčín


Globálni odporcovia priemyselne vyrábaných krmív sa mohli radovať. Po prvýkrát v histórii medzinárodných výstav psov v Trenčíne, i azda posledných pätnástich rokov výstav psov všetkých plemien na Slovensku vôbec, sme zaregistrovali skutočnosť, že tomuto podujatiu chýbal generálny sponzor a aj stánkov s krmivami bolo menej ako po iné roky. Kde hľadať odpoveď na otázku prečo tak tomu je? Je to azda reakcia na smerovanie celoslovenskej ekonomiky, ktorej makroekonomické ukazovatele nás ubezpečujú o niečom, čo asi nie je v reálnom živote pravda? Azda je trenčianska výstava pre sponzorov nezaujímavá z dôvodu skorého termínu, chladného počasia a neefektívnosti vynaložených prostriedkov? Alebo je dôvod úplne iný? Odpoveď na tieto a podobné otázky nám dá asi až čas. Skutočnosť, že chýbali obaly, efektné štartové čísla, vzorky krmív pre vystavovateľov i ceny pre víťazov záverečných súťaží vo forme krmiva, je však skutočnosť. Úbytkom sponzorov i predajných stánkov však ubudne aj finančných prostriedkov do rozpočtu usporiadateľov a tak sa tieto budú musieť nahradiť z iného zdroja... Tým najjednoduchším je zvýšenie výstavných poplatkov pre účastníkov.

 


Víťaz prvého dňa, BIS - austrálsky ovčiak Shallow river's Wesan Tepa, ktorého majiteľom je Patrik Panýrek z Českej republiky


Medzinárodná výstava v Trenčíne sa uskutočnila už tradične v priestoroch výstaviska TMM. Organizátorom bola Slovenská kynologická jednota v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu v Trenčíne. Organizačne ju pripravil a zvládol tím pracovníkov SKJ a RgO SPZ Trenčín, pod vedením Ing. Jaroslava Matyáša, riaditeľa výstavy.

Na výstavu sa prihlásilo 2296 psov, 240 plemien zo štrnástich štátov Európy, z ktorých najpočetnejšie sú zastúpené Česká re-publika - 977 psov, Poľsko - 76, Rakúsko - 54, Maďarsko - 43. Slovenskí kynológovia na výstavu prihlásili 1109 psov. Najviac psov bolo prihlásených z plemien zlatý retriever - 73, rhodesian ridgeback - 65, yorkshire teriér - 58, labrador retriever - 45, bernský salašný pes a stredoázijský ovčiak po 43 jedincov. Na výstave posudzovalo 23 rozhodcov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Litvy.

Tak ako už tradične na slovenských medzinárodných, a aj výstavách so štatútom CAC, býva zvykom, v rámci záverečných súťaží v sobotu prebiehala aj Súťaž národných plemien, ktorej sa mohli zúčastniť zástupcovia nasledovných plemien: sloven-ský čuvač, slovenský kopov, slovenský hrubosrstý stavač a československý vlčiak. Víťazstvo udelil skúsený rozhodca Tibor Havelka slovenskému čuvačovi Atlas Larin dvor, Ing. Jána Radenu pred slovenským kopovom Dark spod Kunovej, majiteľa MUDr. Jozefa Mattu.

V nedeľu boli vyhlásené výsledky celoročnej bodovanej súťaže Junior handling 2005, čomu sa venujeme v inej časti časopisu a čo iste zvýšilo o túto výstavu záujem najmä medzi mladými vystavovateľmi.

Záverečné súťaže boli galaprehliadkou toho najlepšieho, čo sme počas dvoch dní mohli vidieť. Vďaka konferovaniu Ing. Roberta Kanása i veľmi kvalitných výkonov rozhodcov, ktorí ich posudzovali, ukončovali tieto nielen v slávnostnej atmosfére každý výstavný deň, ale im môžeme prisúdiť punc snahy o objektivitu, odbornosť a samozrejme nechýbal im ani športový duch.

Najkrajším psom prvého dňa sa stal austrálsky ovčiak Shallow river's Wesan Tepa, ktorého majiteľom je Patrik Panýrek z Českej republiky. Tento v záverečnom veľkom finále, ktoré posudzoval český rozhodca Petr Řehánek, porazil víťaza druhého dňa Skye Teriéra Skyeomania's Dorian, majiteľa Otta Krcala z Rakúska.

Budúci rok pravdepodobne tiež výstavnú sezónu zaháji medzinárodka v Trenčíne. V kuloároch výstaviska TMM sa povráva, že by sa mali pristavať nové výstavné haly. Tie by mali iste riešiť stiesnenosť, ktorá je sprievodným javom výstav pod hradom Matúša Čáka a navodiť aj príjemnejšiu pohodovú atmosféru. Tá možno priláka aj sponzorské firmy.

Jozef Šuster

<<< späť