Medzinárodná výstava v Trenčíne

24. - 25. január 2004

Aj tohotoročná medzinárodná výstava psov v Trenčíne, ktorá sa prvýkrát usporiadala pod patronátom ROYAL CANIN a firmy PHARMACOPOLA, sa tešila veľkému záujmu nielen sloven-ských vystavovateľov, ale aj kynológov z viac alebo menej vzdialených krajín.

Samozrejme, najviac zahraničných návštevníkov bolo už tradične z Českej republiky.
Napriek, snáď, rekordne nízkym teplotám, ktoré práve v dňoch „trenčianskej medzinárodky“ panovali na Slovensku, nechýbali ani vystavovatelia z teplejších kútov Európy, akým je napríklad slnečné Taliansko. To naozaj svedčí o tom, že aj v tak kynologicky vyspelých krajinách má naša kynológia stále väčšie uznanie a berú nás za rovnocenných partnerov. Aj keď konkrétnych príkladov by sme mohli uviesť viac, stačí snáď informácia, že o najvyššie tituly na Slovensku sa neuchádzajú žiadni outsideri, ale jedinci, ktorí dosiahli už nejeden úspech. Samozrejme, že je to u každého plemena rôzne. Veľa záleží na propagácii Slovenska od činnosti a aktivít konkrétnych chovateľských klubov a priamo aj chovateľmi. Každý na svojom mieste, vo svojej pozícii by sa mal snažiť o to, aby medzinárodné kontakty prinášali ovocie spolupráce. Spolupráce, ktorá otvára našim kynológom spätne cestu do sveta a ktorá umožňuje využívanie najlepších plemenníkov Európy.
Chov psov sa stáva z pohľadu plemenárskej práce čoraz náročnejší. Zodpovednosť za jeho smerovanie nesú v prvom rade chovatelia, ale nemalý podiel majú na svojich pleciach aj rozhodcovia. Pre mnohých začínajúcich chovateľov je verdikt rozhodcu jediným smerodajným ukazovateľom využívania toho-ktorého jedinca v chove. Tohtoročnú zostavu rozhodcov tvorili najmä slovenskí odborníci, ktorým sekundovali ich kolegovia z Čiech, Maďarska, Rakúska, Poľska a nechýbala ani kynologická osobnosť zo vzdialeného Izraelu.


Najkrajší pes výstavy - 2. deň: novofundlandský pes
- French Fries King of Helluland, Kročkoví Soňa a Vlado


Najkrajší pes výstavy - 1. deň, Víťaz MVP Trenčín: americký kokeršpaniel - Quasar Cocoman Fly Mystery,
Slamka Marián

Skúsený organizačný výbor pod vedením riaditeľa výstavy Ing. Jaroslava Matyáša odviedol veľmi veľký kus poctivej práce, čo sa veľmi pozitívne prejavilo v dobrej organizácii tohto podujatia. Trenčianske výstavisko si vieme predstaviť väčšie a haly priestornejšie, ale s tým už asi veľa nenarobíme, azda len rozdeliť plemená na tri dni. To by však v našich podmienkach bolo dosť netradičné a zatiaľ si nevieme predstaviť výstavu napríklad v piatok. Tak veru, zatiaľ nie, ale čo nie je, môže v budúcnosti byť. Prípadný nárast počtu prihlásených psov sa totiž iným spôsobom v Trenčíne riešiť asi nedá.
Záverečné finále po oba dni sa nieslo vo výbornej atmosfére, aj keď treba poznamenať, že aj tu stiesnené priestory zohrali tak trocha negatívnu rolu. Najmä vystavovateľom chýbal väčší prípravný kruh, ale nakoniec to všetci zvládli aj v týchto stiesnenejších podmienkach, veď väčšina z tých, čo nastupovali do záverečného finále, sú skúsení harcovníci.
A kto napokon získal titul najcennejší? V sobotu to bol americký kokeršpaniel QUASAR COCOMAN FLY MYSTERY a v nedeľu novofundlandský pes FRENCH FRIES KING OF HELLULAND. V záverečnom finále nakoniec zvíťazil americký kokeršpaniel QUASAR COCOMAN FLY MYSTERY. Chovateľke aj majiteľovi gratulujme!

Jozef Šuster

<< späť