Majstrovstvá Slovenska v kategórii SVV3
a otvorené Majstrovstvá Trenčianskeho kraja
v kategórii SVV1 - Trenčín / 4. október 2003

Krásne slnečné a suché počasie bolo to, o čom snívali pretekári a usporiadatelia oboch majstrovstiev v Trenčíne. Takéto počasie však vydržalo len do piatku, pretože v deň konania celého zlúčeného podujatia bolo zamračené, neskôr husto pršalo a slnko vyzrelo spoza oblakov až na záver akcie... Z tohto zorného uhla to teda neboli práve najvydarenejšie preteky, ale ak si prečítate nasledovné zhrnutie ich priebehu, sami uznáte, že to nedopadlo najhoršie.

Usporiadať MSR podľa SVV 3 a otvorené Majstrovstvá Trenčianskeho kraja podľa SVV 1 sa podujali dva trenčianske kynologické kluby. A to KK Excel Trenčín a ZO ZTŠČ Trenčín. Spoločný organizačný výbor oboch klubov pod vedením riaditeľa pretekov p. Igora Malinu a hospodárky Ing. Anky Ružičkovej sa snažil pripraviť dôstojné kynologické podujatie s kvalitnými podmienkami pre všetkých zúčastnených. Obe majstrovstvá prebiehali v priestoroch cvičiska  KK Excel na poľovníckej strelnici v Trenčíne. Pachové práce boli sústredené na poliach v okolí mesta, presnejšie na podmietke prerastenej zeleným porastom. Nad regulárnosťou podmienok a najmä výkonov bdeli rozhodcovia Zoltán Tatarko (poslušnosť, obrana SVV 3 a obrana SVV 1), Viliam Ružička (stopy SVV 3) a Milan Klačman (stopy, poslušnosť SVV 1).
Po prezentácii si pri zahájení vylosovalo štartovné čísla v kategórii SVV 3 celkovo 10 pretekárov (prihlásených bolo 11) a v kategórii SVV 1 ich počet rátal 12 (prihlásených 15). Súťaž začala poslušnosťou, kde bolo možné vidieť ešte dobré výkony, ale aj pomerne nedostatočné. Najlepšiu poslušnosť predviedol divákom Eugen Moré s Elom zo Solivarského dvora za 84 bodov. V tejto disciplíne vidím ešte veľké rezervy.
Už v priebehu poslušnosti odchádzali prví pretekári na stopy. Latku v tejto disciplíne nasadil p. Pristach a jeho Eso od Hájočky (št. číslo 1) s 83 bodmi. A ako sa neskôr ukázalo, aj s najlepšou stopou Majstrovstiev SR! Možno povedať, že bodovať sa vlastne dali prvé tri stopy, vypracované ešte za sucha. Pri ostatných stopách výrazne asistoval silný dážď, takže už v podstate nebolo čo bodovať. Nedá sa neuznať fakt, že takéto klimatické podmienky nemohli pretekári navodiť v tréningu minimálne štyri mesiace. Na druhej strane to však nie sú psi začiatočníci, ale ostrieľaní „harcovníci“. Táto bodovo najslabšia disciplína plne potvrdila starú pretekársku pravdu, že kto má stopu, môže pomýšľať na víťazstvo!
Súbežne so stopami prebiehala obrana v areáli cvičiska. Tú vykonávali výborní figuranti  Martin Barjak a Peter Mičúch, ktorí svoju prácu zvládli na profesionálnej úrovni a boli zárukou kvality tejto disciplíny. V kategórii SVV 1 cvik „stretnutie“ vykonával domáci nádejný figurant Rastislav Chovanec. Veľmi dobrú obranu predviedol opäť Eugen Moré s Elom zo Solivarského dvora. Získali najväčší počet bodov v tejto disciplíne – 91 bodov.

Majstrom SR v kategórii SVV 3 sa stal pre rok 2003 Alojz Pristach so psom Esom od Hájočky. Žiaľ, musím skonštatovať, že ako jediný pretekár dokázal splniť jednotlivé disciplíny na min. 70%. Celkový súčet bodov víťaza 238 bodov ešte nevedie k pocitu spokojnosti. Ostáva len veriť v zlepšenie.
V kategórii SVV 1 sa predstavilo 12 psov, ktorí dovŕšili v roku 2003 maximálny vek tri roky. Bola to teda skutočne jedna štartovacia čiara pre všetkých súťažiacich a výsledok závisel tak trochu od športového šťastia, ale najmä od práce jednotlivých psovodov. Najlepší výkon na stope podal tohtoročný Majster SR mládeže v SVV 1 – Peter Malina s Anetou z Podlúčiek (92 bodov). Poslušnosť v tejto kategórii prebiehala na priestranstve pred areálom z dôvodu súbežného vykonávania obrany na hlavnej ploche. Poslušnosti boli vcelku vyrovnané, hodnotené 4-krát výborne, 2-krát veľmi dobre, 4-krát dobre a 2-krát uspokojivo. Najviac bodov na poslušnosti – 97, získal Martin Šťastný so psom Maly bez PP z UZNV Dubnica nad Váhom. Chlieb sa však lámal až v obranách. Najlepšiu obranu dosiahol opäť Peter Malina, 96 bodov, čím sa stal Majstrom Trenčianskeho kraja pre rok 2003. Čo sa týka tejto kategórie, možno skonštatovať veľmi dobrú úroveň vycvičenosti.
Pri vyhodnotení  Majstrovstiev SR i Majstrovstiev Trenčianskeho kraja boli ocenení pretekári až do šiesteho miesta. Ceny odovzdávali rozhodcovia, zástupca generálneho sponzora a delegát ZŠK SR Rudolf Danek. Za to, že sa mohli uskutočniť tieto zlúčené majstrovstvá, musíme poďakovať generálnemu sponzorovi Agrotrend Trenčín, ktorý venoval krmivo nielen umiestneným pretekárom, ale všetkým súťažiacim, ďalej stabilným sponzorom kynológie v Trenčíne – výrobcovi  lupienkov Intersnack Slovensko a.s.,  výrobcovi liehovín Imperátor s.r.o. Drietoma, KP ZTŠČ Trenčín, Kaviarni Alžbetka Trenčín, ako aj ZŠK SR, CTS Slovakia s.r.o. Trenčín, Z POLYTANU SK Nitra, Oresta Trenčín, AMETIST D.C.A. s.r.o. Dubnica nad Váhom, Agromix – x s.r.o. Trenčín, KaRoLa Trenčín, GORAL s.r.o.  Dolné Vestenice, Hodinárstvo Havjer Trenčín, FLÓRA – SYMA Drietoma, ktorá, mimochodom, venovala aj ceny všetkým Františkom (4. 10. mal meniny práve František). Ocenenie za snahu pre najslabšieho pretekára venovala p. Mináriková a cenu pre Majstra Trenčianskeho kraja Chovná stanica s Krvavými zubami. Taktiež chcem ešte poďakovať každému, kto prispel k zabezpečeniu tejto akcie. Zvlášť personálu pracujúcemu v bufete, lebo to je vždy tá najnevďačnejšia úloha.        
Po zhliadnutí výsledkov v kategórii SVV 3 vo výsledkovej listine sa iste mnohým z vás vyčarí úsmev na tvári. Príčinou asi nebude cosmodisc... Body nehovoria v prospech súťažiacich. Veľa z vás si v tejto chvíli povie: „Keby som tam bol a pretekal ...“  Moja otázka smeruje práve na Vás: „Prečo ste tam neboli?“  Kde sú tí vynikajúci psi, čo majú skúšku SVV 3 už v dvoch rokoch na fantastické body? Nemajú záujem ich majitelia o prezentáciu, alebo sa jednoducho boja? Kde možno najlepšie predviesť psa, ak nie na vrcholnej akcii tohto formátu?! Tiež si myslím, že na MSR SVV 3 by sa mali zúčastňovať aj zástupcovia služobnej kynológie rôznych zborov. Titul Majster Slovenskej republiky by mal byť vecou prestíže všetkých kynológov, ako je tomu napríklad v Nemecku.
Tam je bežné, že väčšina krycích jedincov má zloženú ich najvyššiu národnú skúšku SchH3. Podľa toho by teda naši chovní jedinci mali mať zloženú skúšku SVV 3. Čo nato chovatelia najpočetnejšieho služobného plemena – nemeckého ovčiaka? Myslím, že i výcviková komisia by mohla nájsť stimuly k záujmu o skladanie najvyššej skúšky národného poriadku.
Dúfam, že v budúcom roku sa podarí zladiť miesto a čas MSR SVV 3 tak, aby sa ich mohli zúčastniť aj všetci tí,  ktorí už teraz ľutujú, že na tých tohtoročných chýbali.

Skrátené výsledky:
meno psovoda, meno psa, stopa, poslušnosť, obrana, spolu
Kategória SVV1
1. Peter Malina / Aneta z Podlúčiek, 92, 95, 96, 283 bodov
2. Miroslav Paulovič / Bak Ľachmanda, 90, 96, 94, 280 bodov
3. Martin Šťastný / Maly bez PP, 83, 97, 94, 274 bodov
Kategória SVV3
1. Alojz Pristach / Eso od Hájočky, 83, 71, 84, 238 bodov
2. Vladimír Dorko / Axel ŽP SR, 73, 64, 76, 213 bodov
3. Eva Svinčiaková / Hogo Obadové očko, 43, 65, 89, 197 bodov

Viliam Ružička

<< späť