Nemecký ovčiak bol vyšľachtený na prácu...

Ján Sudimák oslavuje dve významné jubileá!

22. 08. 1953 uzrelo v Bardejove svetlo sveta malé „stvoreníčko“... Vtedy nikto netušil, že z tohto maličkého človiečika raz vyrastie kynologická osobnosť, o ktorej o niekoľko rokov neskôr s úctou hovorí celý kynologický svet, najmä chovatelia nemeckých ovčiakov pracovných línií. Ešte ani v roku 1973, keď Ján Sudimák založil na prvej sučke chovateľskú stanicu EGIDIUS, neskôr premenovanú na Eqidius, iste nikto nepredpovedal vtedy dvadsaťročnému nadšencovi, že sa stane pilierom nielen bardejovskej, ale aj slovenskej kynológie. Mali sme to šťastie spoznať Jána Sudimáka aj bližšie ako človeka s výnimočnými povahovými vlastnosťami. Tí, čo majú to isté šťastie ako my, iste potvrdia, že sa jedná nielen o vynikajúceho odborníka, ale aj čestného a svedomitého človeka, ktorý rozdáva svojou vyrovnanou povahou pokoj a na druhej strane dokáže nadchnúť pre svedomitú a poctivú prácu ako skutočná vodcovská osobnosť. Na Slovensku je zopár kynologických bášt a Bardejov aj vďaka pánovi Sudimákovi patrí medzi ne. Pri príležitosti päťdesiatych narodenín i tridsiateho výročia založenia úspešnej chovateľskej stanice prinášame s pánom Sudimákom nasledujúci rozhovor.

Pán Sudimák, tridsať rokov vašej chovateľskej stanice, je veľmi dlhá doba. Pamätáte sa na svoju prvú chovnú sučku?
„Veľmi dobre. Bola to aj moja prvá sučka s rodokmeňom. Pochádzala z Čiech, z chovnej stanice z Poldomu. Kate som kúpil v zlom stave a pri návšteve veterinára jej dávali veľmi malú nádej na prežitie. Vyliečila sa a odvďačila sa mi veľmi slušným odchovom.“

Vo svojej chovateľskej stanici ste sa zamerali najmä na povahové vlastnosti a pracovné využitie nemeckého ovčiaka. Prečo takáto orientácia, keď je bezpochyby dokázané, že exteriér sa dedí oveľa ľahšie?
„Nemecký ovčiak bol vyšľachtený na prácu a hoci som aj skúšal určitú dobu kryť so špičkovými exteriérovými psami z Nemecka, výsledok bol pre mňa veľmi neuspokojivý. Hlavne čo sa týka povahových vlastností. Aj teraz pomerne často kryjem s pracovnými psami v Nemecku hlavne na zlepšenie typu, lebo si myslím, že jedinci z nášho chovu patria v povahových vlastnostiach k svetovej špičke.“

Aké sú vaše najväčšie chovateľské úspechy?
„Bol som účastníkom Majstrovstiev Slovenska s viacerými psami, napríklad Alan Egidius... S Bertom Egidius som získal 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska podľa tzv. „500-boďáku“ a to si vzhľadom k obtiažnosti cením najviac. S Xaverom Egidius som bol náhradníkom 1x a s Blekom Egidius 2x na Majstrovstvách sveta. Taktiež tohto roku som ako náhradník s Nike Egidius. Za môj najväčší chovateľský úspech považujem 13. miesto na Majstrovstvách sveta FCI s Kinga Egidius v r. 1987 v Nitre. Som hrdý, že som zasvätil do tajov kynológie aj jeho psovoda Jožka Olearčina.“

Skalní priaznivci kynológie veľmi dobre vedia, že ste nielen chovateľ, ale je vás často vidieť aj na pretekoch. Prezraďte, prosím, našim čitateľom niečo aj z vašich aktivít, ktoré súvisia s aktívnou športovou kynológiou.
„Momentálne súťažím s Nike a hoci práve v deň 30. výročia udelenia chovnej stanice (25. 5. 2003) mi uhynul veľmi perspektívny a výborný mladý pes Pardal Eqidius, získal som od svojho výborného priateľa Dr. Petra Vačoka späť vynikajúceho psa Saida Eqidius. Deti mu dali arabské meno (kráľ) a ja sa budem snažiť dokázať, že mu aj patrí.“

Každému psíčkarovi niektorý pes prirastie k srdcu viac ako iný. Nemusí sa pritom vôbec jednať o najväčší chovateľský úspech. Obľúbi si ho možno práve kvôli jeho povahe. Mali ste aj vy takúto „srdcovku“?
„V minulosti to boli Kate z Poldomu a Bert Egidius, Arne Egidius, momentálne je to Nike a Said Eqidius.“

Okrem toho, že zastávate opätovne funkciu predsedu Kynologického klubu v Bardejove, boli ste zvolený do prezídia ZŠK ako predseda výcvikovej komisie. Aké ste si dali poslanie v oboch týchto pôsobeniach?
„Mojimi prioritami sú: vniesť systém do organizácie vrcholových súťaží, pravidelnými školeniami rozhodcov ujednotiť posudzovanie tak, aby sme kopírovali svetový trend a aby každý, kto nastúpi ako pretekár mal pocit, že bol odborne a objektívne posúdený. Venovať veľkú pozornosť mládeži, vydať súťažné a skúšobné poriadky, natočiť videofilm o výcviku psa a príprave figurantov, taktiež by mal tento videofilm prezentovať výkony SVV 1-3, SPO, SPS. V neznalosti modernej motivačnej metodiky výcviku psov totiž vidím najväčší problém. V Bardejove pracujem už len ako člen výboru, funkciu predsedu som odovzdal pri mojom zvolení za predsedu výcvikovej komisie. V tomto meste sa znovu formuje partia dobrých výcvikárov, M. Biľ, J. Renčko, M. Mizerák, M. Petrušková a ďalší. Mojím prianím je vytvoriť skupinu, ktorá by mohla konkurovať výcvikárskej veľmoci na Slovensku, Chorvátskemu Grobu.“

Pán Sudimák, nechcem vás svojimi otázkami privádzať do rozpakov, ale asi všetci pozorujeme menší záujem mládeže o športovú kynológiu, ako tomu bolo v minulosti. Sú na to iste objektívne dôvody, najmä ekonomické. Máte už vypracovanú koncepciu, ako tento stav zmeniť?
„Je fakt, že ekonomické dôvody sú tie najdôležitejšie, množstvo elektronických hier, počítače sú oveľa lákavejšie a v prípade nezáujmu nepotrebujú dennú starostlivosť ako pes. Ďalším faktom je, že sme vo výcvikovej komisii venovali mládeži len malú pozornosť. Tu by som chcel vyzdvihnúť obetavú prácu Jána Tótha z Nitry, ktorý sa mládeži venuje roky na úkor svojho voľného času a často aj finančných prostriedkov. V súčasnej dobe spracováva člen výcvikovej komisie Bc. Juraj Štaudinger projekt, ktorého výsledkom by malo byť zvýšenie záujmu mládeže o výcvik psov.“

A čo kynologické kluby? Tam je asi tiež veľa práce, chýba často nadšenie, ale aj vhodné priestory, technické vybavenie...
„To je problém, ktorý je momentálne ťažko riešiteľný... Dostávame dotácie od štátu, ale tie sú účelovo viazané na reprezentáciu, resp. mládež. V každom meste, ale aj mestečku, sú podnikatelia, aj zastupiteľstvá schopné podporiť túto našu činnosť, treba len trochu aktívnejší prístup. V tomto smere by som chcel vyzdvihnúť dlhoročnú spoluprácu primátora mesta Bardejov a celého mestského zastupiteľstva.“

Samozrejme, že sa za krátku dobu nedajú vyriešiť všetky nedostatky. Poďme od masovosti k vrcholovej kynológii, k našim reprezentantom. Napriek mnohým úspechom, ktoré si iste celé Slovensko veľmi váži, nemáte pocit, že by výsledky z posledných rokov mohli byť ešte lepšie? Čo je pre to potrebné urobiť?
„Hoci tento rok sme nezačali zle, máme 3. miesto M. Procházku na MS- stopárov, 8. miesto na MS FCI Júliusa Benoviča, ktorý bol súčastne aj najlepšie umiestnený nemecký ovčiak, rezervy vidím hlavne v malej účasti na vrcholových kvalifikačných pretekoch, ktorá často súvisí s nejednotným posudzovaním rozhodcov, ktorých roky nikto neškolil a len malá skupina navštevuje vrcholové podujatia svetového významu. Namiesto komplexného posúdenia disciplíny ako celku s prihliadnutím kladov a záporov jednotlivých cvikov, a tým zaradením výkonu do hodnotiacej známky, je to často len odpisovanie mínusových bodov. Zlá orientácia kvalifikačných pretekov, hoci väčšina pretekárov pochádza zo západnej časti Slovenska, 3 kvalifikačné preteky boli na východe, hlavne kvôli nezáujmu organizátorov z iných krajov. Prvý krok sme vlastne urobili spolu. Myslím tým aj váš návrh vytvoriť súťaž o Slovenský pohár, ktorého víťaz vzíde z účasti na viacerých pretekoch... Darí sa nám aj v spolupráci so sponzormi, firmami Purina a Royal Canin, pravidelne podporujú naše vrcholové akcie, takže touto cestou sa im chcem poďakovať. Sme predsa len malý štát a je niekedy ťažko súťažiť s krajinami, ktoré majú niekoľkokrát väčšiu základňu psov aj výcvikárov. Som však presvedčený, že sa to dá vylepšiť. Ostatné som uviedol v mojich prioritách.“

Náš skúšobný poriadok, najmä čo sa vrcholového výcviku týka, je trocha v úzadí. Iste sú na to objektívne dôvody, veď na Majstrovstvách sveta sa preteká podľa IPO alebo SchH. Vidíte cestu, akou by sa mohla nášmu skúšobnému poriadku a najmä skúške SVV3 vrátiť vážnosť i záujem, ktoré si zaslúžia?
„Chcem navrhnúť, aby na kvalifikačných pretekoch pribudla aj kategória SVV. Škoda, že sme tak malý štát, lebo náročnosť, ale aj pestrosť cvikov, ktorú napr. SVV 3 zahŕňa, by iste zaujala aj na MS. V tomto smere by som chcel získať kvalitných sponzorov, ktorí by podporili súťaže a tým aj samotnú účasť. Osobne si myslím, že zloženie vrcholových skúšok SVV 3, SPO a SPS by malo byť merítkom kvality každého výcvikára. Viac aktivít by som očakával od typických zástancov nášho Národného poriadku, ale zatiaľ je to len v rétorickej rovine. Budem ale ústretový každej rozumnej myšlienke, ktorá veci pomôže.“

Je zaujímavé, že ste nielen rozhodcom pre výkon, ale aj pre exteriér. Aký je váš pohľad z pozície chovateľa pracovných línií na snaženie sa chovateľov, ktorí uprednostňujú exteriér?

Nemecký ovčiak bol vyšľachtený ako pracovný pes, ale tak ako v krajine pôvodu aj u nás sa stal tiež spoločenským psom. Tolerujem cestu, ktorú si vybrali chovatelia exteriérových jedincov, hoci prehnané parametre sú často na škodu. K posudzovaniu výstav som sa vrátil po vynútenej pauze, lebo trend posudzovania viedol k likvidácií pracovných zvierat. Hlavne skupinou rozhodcov, ktorí boli zástancami exteriérového chovu. Môžem konštatovať, že momentálna situácia je optimálna a v prístupe k pracovným jedincom korektná.“

Dám vám otázku, na ktorú zaiste odpoviete veľmi ťažko. Nemáte niekedy pocit, že nemecký ovčiak sa uberá dvoma rôznymi smermi, a že sa plemeno pomaly rozdeľuje, povedzme na dve samostatné línie, či azda plemená?
„Ten pocit má každý súdny človek, ktorý sa zúčastní výstav alebo iných podujatí. Pre chovateľov pracovných jedincov začínajú byť záťažou výstavy a pre exteriérových chovateľov sú záťažou náročné skúšky resp. bonitácie. Ja osobne sa taktiež snažím chovať jedincov slušných v type, ale nie na úkor povahových vlastností. Ak príde zmena, musí sa udiať najprv v krajine, kde bol nemecký ovčiak vyšľachtený.“

Pravdupovediac, ani by som od vás nečakal odpoveď, že by sa o rozdelenie nemeckého ovčiaka mali snažiť slovenskí chovatelia a možno naivne dúfam, ako mnohí iní priatelia tohto plemena, že sa opäť nájde spoločná cesta pre nemeckého ovčiaka, tak ako v prvej polovici minulého storočia. Vy ešte veríte tomu, že by sa mohlo dosiahnuť požadovaného exteriéru aj s povahovými vlastnosťami, ktoré očakávate od pracovného psa?
„Osobne si myslím, že veľké zúženie exteriérových línií a následná blízka príbuzenská plemenitba povedie k degenerácii a potom si myslím, že sa budú používať k ozdraveniu práve jedinci s pracovných línií, ktorých šírka je nepomerne väčšia a v každej krajine existuje viac typicky domácich krvných línií. U kvalitných exteriérových jedincov dominujú len nemecké línie. Prvé signály už sú, komplikované zabrezávanie, málopočetné vrhy, malá ochota k práci. Na tohtoročných Majstrovstvách Nemecka vo výkone nemeckých ovčiakov BSP v Meppene, ktorých som sa osobne zúčastnil, som našiel iba jedného jedinca z čisto exteriérového chovu. Jediného zo 127 účastníkov! Ak by som neveril, že môže byť Nemecký ovčiak v exteriéri aj v povahe výborný, prestal by som chovať.“

Pán Sudimák, náš vymedzený priestor sa naplnil... Napriek tomu, že zaujímavých tém by bolo nesporne veľa... Položíme vám poslednú otázku, s ktorou sa pre dnešok rozlúčime. Čo by ste zapriali slovenskej kynológii?
„Mojím najväčším želaním je, aby priatelia psov boli aj ozajstnými priateľmi medzi sebou, lebo zlo, závisť, nevraživosť, tak ako aj dobro, láskavosť a priateľstvo obletia celú zemeguľu a každému sa vrátia, ale v znásobenej intenzite. Chcel by som popriať všetkým slovenským kynológom veľa zdravia, domácich a zahraničných úspechov. Vášmu časopisu, ktorý po obsahovej a grafickej stránke už teraz má svetovú úroveň, prajem veľa, veľa verných čitateľov.“

Jozef Šuster

 

<< späť