Chcete šteňa?
Ako na to?

Každý z kynológov z času na čas zalistuje v inzertných rubrikách našich časopisov. Niekto len tak, z dlhej chvíle, niekto sleduje aj takouto formou, čo je nového v chove toho "jeho" plemena a niekto cielene, pretože by si rád kúpil šteňa. Predovšetkým poslednej kategórii sú určené nasledovné riadky.

Určite ste sa aj Vy stretli s inzerátmi typu: ...predám šteňatá vynikajúcej povahy a exteriéru, alebo ... lacno kúpim šteňa, dominantné alfa zviera, rodený aportér, /dodávam: najlepšie už s tromi skúškami/, a mnohými, im podobnými bombastickými sloganmi. Pokiaľ som rozhodnutý, že chcem šteňa plemena, kde sa vyžaduje "len" kvalitný exteriér, je to trochu jednoduchšie, ako tam, kde sa naviac ešte požaduje aj výkon, tak, ako je to u poľovných a pracovných plemien. Nechcem dnes hovoriť o loveckých plemenách. Nakoľko som priateľom, majiteľom, cvičiteľom a v menšej miere aj chovateľom NO, dovoľte mi reprodukovať moje postrehy výlučne z tohto prostredia. Myslím však, že i keď neexistuje úplná zhoda, ale všeobecné zásady sú určite rovnaké pre ktorékoľvek plemeno. Často sa stretávam jednak so záujemcami o šteňatá, ako aj s inzerujúcimi. Po rozhovoroch s nimi veľakrát nevychádzam z údivu nad ich skreslenými predstavami, spojenými s touto problematikou. Nemienim na tomto mieste rozoberať, prečo je to tak, chcem skôr radou pomôcť tým, ktorí radu potrebujú a sú ochotní ju aj akceptovať.

S výberom a vlastníctvom psa súvisí niekoľko zaujímavostí, ktoré stoja za povšimnutie. Existujú ľudia, ktorí mali počas svojho života len výborné zvieratá, sú ľudia, ktorí mali takéto zviera len jedno - spravidla prvé, a sú ľudia, ktorí nemali ani takéto šťastie. Je zaujímavé, že existuje aj kategória ľudí, ktorí majú každé zviera rovnaké, ako "cez kopirák". Spravidla s rovnakými necnosťami. A sú ľudia večne hľadajúci, a z pochopiteľných dôvodov nikdy nenachádzajúci ideál, ktorý fakticky ani neexistuje. Je veľmi veľa dôvodov, prečo je to práve takto, ale prvotným krokom, ktorý ovplyvní budúcnosť, je v prvom rade výber toho pravého šteňaťa. Keď sa totiž podarí správny výber, všetky ďalšie úspechy sú temer výlučne v rukách budúceho majiteľa.

Ako začiatočník /ale nielen on/, mám pri kúpe spravidla len tri možnosti:
A. najčastejšia forma - náhoda, siahnutie "naslepo" tam, kde je to spravidla najbližšie, či najlacnejšie, alebo sa záujemca väčšinou rozhodne na základe inzerátu podobného tým z úvodu článku. Bohužiaľ, dnes nemá KTO nezištne poradiť, aspoň do tej miery, ako tomu bolo v minulosti, keď poradca chovu mal prehľad minimálne vo svojom regióne, ak nie o chove ako celku. A funkcia poradcu aj reálne napĺňala význam tohto slova. Dnes je poradca posunutý do polohy administrátora a tetovača a čo je najhoršie, okrem pár aktívnych chovateľov, nikto o ňom ani nevie!
Nevolám po direktívnom riadení, volám po usmernení chovu, pretože keď v konečnom dôsledku dôjde k degradácii toho ktorého plemena, aj tak nastúpi direktíva!
B. poradí známy, alebo ľudia z miestneho kynologického klubu. Šanca, že to bude osoba problémov znalá, alebo "tiežodborník", je l:lO, čo tiež nie je ani zďaleka ideálne.
C. Najlepšia, ale nanešťastie aj najzriedkavejšia šanca, záujemca natrafí na prameň, na seriózneho chovateľa. Tí skúsenejší hľadajú riešenie svojho problému práve tu. Prečo hovorím o serióznom chovateľovi?

Títo chovatelia sú temer vždy zárukou a základným pilierom v chove akéhokoľvek plemena z viacerých hľadísk, ktoré na tomto mieste nechcem rozoberať...
Na základe vlastných skúseností a poznatkov sa pokúsim sformulovať akési desatoro, potrebné k úspešnému výberu šteňaťa. Pochopiteľne, pokiaľ sa jedná o živého tvora, žiadny návod nemôže byť univerzálny, ale mám za to, že hoci je možné vzniesť k nemu kopu pripomienok, podstatu vystihuje. Jedná sa výlučne len o akt výberu a nie ďalšej výchovy. Kroky, samozrejme, nasledujú postupne:

1. Ešte raz prehodnoťme naše prianie vlastniť psa. Ide o všetky pre a proti. V tejto fáze ideálne poslúži kniha priateľa René Pavlíka:"Môj pes" /nerobím reklamu/. Úvaha je namieste, pes nie je kniha, ktorá sa odloží na poličku. Je to predovšetkým povinnosť, obetovanie pohodlia, času, financií. Pes pritom často dokáže rozvrátiť zabehaný rodinný stereotyp, arodina to nemusí vždy tolerovať! Prípadný úspech so psom, je len povestnou čerešničkou na kopci práce a odriekania. Ale ak sme rozhodnutí, máme vybraný smer a cieľ, teda vieme čo chceme, vieme, či to má byť ona, alebo on, pokračujme.

2. Oslovme chovateľa /aj niekoľkých/, o ktorom sme dostali dobré referencie, ktorý je seriózny, má skúsenosti, ale HLAVNE výsledky s niekoľkými odchovmi.
Výberom správneho chovateľa totiž predídeme mnohým možným ďalším problémom. Z hore uvedenej knihy pána Pavlíka jeden citát: "Pre mňa je dôležitejší chovateľ, ako rodokmeň psa!" Veľká pravda, /hoci predkovia sú tiež nesmierne dôležití/, len chovateľ vie, akú suku a kým dal nakryť a hlavne prečo. Osobne sa pri výbere rodičov riadim starým pravidlom: "Čím kvalitnejšia je matka šteniat a matka otca šteniat, tým väčší predpoklad kvality šteniat." Prečo uznávam toto pravidlo úzko súvisí s dedičnými zákonmi, ale o tom niekedy inokedy. Len seriózny chovateľ je v tomto smere zárukou. Mnohých chovateľov sa teraz dotknem, ale osobne by som si nikdy nekúpil šteňa od chovateľa, ktorý má viac ako dve suky - matky. Zhodnoťte, či môže majiteľ 6-7 zvierat seriózne zabezpečiť duševný rozvoj šteniat /hry, spoznávanie okolia, zvierat, ľudí, pozorovať, testovať, ap./?

Materiálnu stránku /kŕmenie, čistenie/, to áno, ale to, o čom hovoríme, určite nie.
Prečo o tom hovorím? Je dokázané, že vývoj mozgu psa je temer dokončený v 56 dňoch veku. /V 4 mesiacoch je vývoj ukončený úplne, a všetko naviac, je dosiahnuté len procesom UČENIA počas života. Preto všetko, čo sa v tomto období zanedbá, je definitívne stratené./ A ak sa v tomto veku chovateľ šteňatám nevenuje, odsudzuje ich doživotne do šedého podpriemeru. V tomto veku šteňa prechádza tromi jedinečnými a neopakovateľnými fázami vývoja, ktoré ale definitívne rozhodnú o tom, aké bude až do jeho smrti, ale o tom tiež niekedy inokedy, pretože to je široká téma a od dnešnej by sme museli odbočiť. Pri tom počte zvierat to jednoducho nie je možné dobre zvládnuť a tu je asi príčina, prečo väčšina pracovne úspešných psov z takýchto chovateľských staníc nepochádza. Aj tu existujú výnimky. Ale len výnimky! Nedávno sme v debate s priateľom prišli k jednému, zamyslenia hodnému poznatku: " Prečo sú najúspešnejšie /spravidla/ zvieratá z prvého "A" vrhu?" Nie je to aj preto, že chovateľ zavŕšil snahu, uchovnil suku a teší sa na prvý vrh? Je prvý, je to pre neho niečo nezvyčajné, šteňatám venuje čas, starostlivosť, rozvíja ich schopnosti. Sú po stránke psychickej vyspelé, pripravené do života, a neskôr aj väčšinou úspešné. Pri ďalších vrhoch už nastupuje obyčajná rutina, 3 krát denne miska s kŕmením, v tom lepšom prípade desať minút z koterca a čím skôr /pomocou zavádzajúceho inzerátu/ preč. A tak to potom vyzerá. Tu je vysvetlenie, prečo hovorím o úspechu s viacerými vrhmi. Takýto chovateľ totiž neskĺzol do priemeru, stále to "vie" a tu je záruka. 3. Navštívme chovateľa, snažme sa o rodičoch nášho šteňaťa dozvedieť čo najviac, pokúsme sa vidieť ich "naživo" na súťaži, skúškach, ap. Je totiž obrovský rozdiel medzi rodičmi, ktorí po splnení podmienok chovnosti vystrčia nos z koterca, len keď ide o krytie, je rozdiel i medzi takými, ktorí majú povedzme 5 skúšok z výkonu, ale všetky prvostupňové, a takými čo dosiahli vrcholové skúšky a naviac ich v praxi, alebo na súťažiach pravidelne aj potvrdzujú! V dnešnom svete dôležitá poznámka: "Zatvorme uši pred zaručenými správami agentúr JPP o rodičoch nášho šteňaťa." Keď na vlastné oči vidím rodičov, môže mi nahovárať kto chce, čo chce. Tiež je dôležité vidieť aj potomkov, ak je to možné. Totiž, aj sám o sebe vynikajúci rodič, nemusí mať takpovediac "genetickú silu", nemusí sa svojimi prednosťami presadiť.

4. S chovateľom jednajme taktne. Určite nemá núdzu o záujemcov. On si nás totiž ešte pred predajom, preverí. A ak nám šteňa nepredá, neurážajme sa, skôr premýšľajme, prečo sa tak stalo.

5. Ak je to čo len trochu možné, navštívme vrh 2-3 krát ešte pred odberom. Budeme mať prehľad o vývoji a konečný výber bude jednoduchší. Vybrané šteňa si označme, napríklad vystrihnutím srsti. Majme na pamäti, že šteňatá prechádzajú vývojom, každý deň sa javia inak, ale individuálne prednosti už vidno je.

6. Dohodnime si termín odberu a obetujme pri výbere aspoň 3O - 4O minút na pozorovanie, či konečné otestovanie. Trasenie za kožu, dvíhanie za chvost, či strieľanie z pištole, je dôvodom, aby nás chovateľ z dvora hnal podobným spôsobom! /Aj takýchto situácií som bol svedkom/. Vyberajme s rozumom, prípadne si nechajme poradiť chovateľom. Pri výbere city bokom. Sledujme celkové chovanie všetkých šteniat, ich motoriku, temperament, vzťah k ľuďom, hru chvosta /smer dohora a "vrtenie"/ a uší. Neberme šteňa z vrhu, kde je správanie neisté, alebo aspoň dve šteňatá sú plaché. U seriózneho chovateľa je problém skôr opačný, je ťažké si z vyrovnaného vrhu vybrať. Keď sa nám šteňatá z nejakej príčiny nepáčia, nekupujme, radšej sa poobzerajme inde.

7. O kúpenom šteňati spíšme kúpnu zmluvu. Obojstranne sa ušetria možné problémy. Dohodnutú sumu zaplaťme, nesnažme sa o zľavu na poslednú chvíľu. Rovnako si dohodnime zaslanie preukazu pôvodu. Očkovací preukaz s vakcináciami a odčervením sú samozrejmosťou pri odbere, rovnako ako dobré rady chovateľa.

8. Rezervujme si po prinesení šteňaťa domov aj týždeň dovolenky. Nielen že mu uľahčíme jednu stresovú ťažkú životnú fázu /s tou sa správne odchované šteňa hravo vyrovná/, ale v tomto období je najvhodnejší čas na to, aby prebehla jeho väzba na nás, upevníme jeho dôveru k nám, a zvládneme fázu strachu, ktorá v tomto veku vrcholí. Od prvého dňa vyrazme na prechádzky do okolia, neospravedlňujme vlastnú pohodlnosť možnosťou nakazenia. Predovšetkým v tomto veku šteňa potrebuje kontakt so svetom. Formuje sa!

9. Vychovávajme ho s láskou, začleňme ho do rodiny, do jeho "svorky". Zabezpečme mu nerušený vývoj a spokojný život. Vo vývoji buďme dôslední a nikdy mu nedovoľme robiť to, čo mu neskôr budeme zakazovať!

1O. Urobte radosť chovateľovi - informujte ho o napredovaní a úspechoch "jeho" a Vášho psa. Udržujme náš pekný vzťah prostredníctvom psa, a aj my prispejeme k tomu, čo bohužiaľ mizne v dnešnej kynológii, totiž k priateľstvu a tolerancii medzi nami.

Mnohí z Vás si na tomto mieste poviete: "Nič nové pod slnkom!" Toto všetko už vieme. Nič nové ani byť nemôže, všetko tu už bolo, naviac, ako som už spomínal, pes je živý tvor, platia pre neho všeobecné zákonitosti, hoci je individualita. Podstatné je, že aj keď o mnohých veciach vieme, z rôznych dôvodov ich nedodržiavame. Som o tom presvedčený, stačí sa pozrieť vo svojom okolí. Určite poznáte týchto ľudí a určite poznáte aj ich psov.

A ak som pomohol svojimi radami čo len jednému z Vás, potom tento príspevok splnil svoje poslanie. Veľa úspechov s Vašim priateľom.

MVDr. Zoltán Tatarko