PREDSTAVUJEME VÁM CHOVATEĽSKÚ STANICU
SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ SLUŽBY "MODRÝ SAFÍR"

 

Chovateľská stanica nemeckých ovčiakov "Modrý safír" bola založená a medzinárodne uznaná v roku 2003. V prvom vrhu sa narodilo osem šteniat zo spojenia ADAM Black Chabet (Cezar od Alfréda x Alda Kvero) a ORNELA z Tkáčovho dvora (Askot z Mrá Miku x Berita Jahli). Všetci jedinci z vrhu absolvovali skúšku z výkonu SVV1 vo veku 16 mesiacov a boli uchovnení vo veku 22 mesiacov. Bonitačný komisár Mgr. Juraj Štaudinger, figurant Ondrej Bihari. Dvaja jedinci ARLEN a AMÍR Modrý safír získali titul dvojnásobného šampióna krásy.

 


ADAM Black Chabet


Z tohto vrhu sú veľmi úspešní jedinci:

 

AMÍR Modrý safír, ktorý získal tituly Slovenský šampión krásy, Slovenský šampión krásy mladých, 3xCAC, 2xCAJC, Stredovýchodoeurópsky víťaz mladých, SVV1, RTG DBK "A", bonitačný kód : 5CV5/45, I. trieda chovnosti.
Celkový posudok : Absolútne na hornej hranici výšky, dobrý typ a výraz, výrazná hlava, málo výrazný kohútik, chrbát pevný, kratšie kríže, správne uložené, obojstran-ne dobre zauhlený, pohyb s dobrým posunom.
Zvláštne prednosti: Výborná silná hlava ako aj konšti-túcia.
Odporúčanie pre chov: Používať ako vylepšovateľa sily kostry.

 

ARLEN Modrý safír, vlkosivá elegantná sučka s výbor-nou razanciou a temperamentom, výborná aportérka. Na výstavách získala tituly: Slovenský šampión krásy, Slovenský šampión krásy mladých, 2xCAJC, 3xCAC, skúška SVV1, RTG DBK "B", bonitačný kód : 5JV5/44, I trieda chovnosti.

Celkový posudok: Absolútne na hornej hranici výšky, požadovaného typu a výrazu s primeranou ušľachtilou hlavou, ucho by mohlo byť pevnejšie, kohútik by mohol byť výraznejší, chrbát pevný, kríže správne uložené s dobrým sklonom, mohli by byť dlhšie, obojstranne dobre zauhlená, pohyb priestranný s dobrým posunom.
Zvláštne prednosti: výborné exteriérové a povahové vlastnosti.

 

AXEL Modrý safír, na výstave výborný 2, skúška z výkonu SVV1, RTG DBK "A", bonitačný kód : 5V5/45, I. trieda chovnosti.

Celkový posudok: Stredne veľký, stredne silný, hlava výrazná, ucho dobre nasadené a nesené, kohútik by mohol byť výraznejší, chrbát pevný, kríže kratšie, dobre uložené so správnym sklonom, obojstranne ešte veľmi dobre zauhlený, výborný typ a výraz.
Zvláštne prednosti: Výborný pigment a sila kostry.
Doporučenie pre chov : Využívať ako vylepšovateľa pigmentu a sily kostry, výborné povahové vlastnosti.

 

AGBAR Modrý safír, na výstave v triede dospievajúcich veľmi dobrý 2, skúška z výkonu SVV1, bonitačný kód 5CV5/44, I trieda chovnosti.

Celkový posudok: Stredne veľký, stredne silný, výborná typická hlava s ideálnym výrazným stopom, kohútik ešte výrazný, chrbát dlhší, pevný, kríže kratšie, obojstranne dobre zauhlený, pohyb mierne viazaný.

Zvláštne prednosti: Výborná typická hlava.

Doporučenie pre chov: Používať ako vylepšovateľa sily kostry.

 

ALBY Modrý safír, pes ocenený známkou výborný 2, skúška SVV1, RTG DBK "A", bonitačný kód : 5CV6/33, II. trieda chovnosti.

Celkový posudok: Stredne veľký, stredne silný, suchej stavby tela, hlava primeraná, výborná tmavá maska, kohútik by mohol byť výraznejší, chrbát pevný, dlhší, kratšie kríže, obojstranne dobre zauhlený, pohyb mierne viazaný.

Zvláštne prednosti: Výborná, tmavá maska.

 

ARAS Modrý safír, v triede dospievajúcich ocenený známkou dobrý kvôli nekorektnému uchu. Skúška z výkonu SVV1, bonitačný kód: 5CVW4/44, II. trieda chovnosti.

Celkový posudok: Absolútne na hornej hranici výšky, silnej stavby tela, výrazná hlava, ľavé ucho nie korektné, kohútik ešte výrazný, chrbát dlhší, pevný, kríže kratšie, správne uložené, obojstranne dobre zauhlený, pohyb by mohol byť s väčším posunom.

 

ANERY Modrý safír, víťaz triedy mladých, výborná 1. CAJC, víťaz triedy pracovnej CAC, skúška z výkonu SVV1, bonitačný kód:

II. trieda chovnosti.

Celkový posudok: Stredne veľká, stredne silná, dlhšieho formátu, hlava primeraná, kohútik ešte výrazný, chrbát dlhší, kratšie kríže, obojstranne ešte dobre zauhlená, pohyb viazaný so slabším posunom.

Zvláštne prednosti: Výborné povahové vlastnosti
 

Ďalší vrh bol opakovaný pre mimoriadne povahové a exteriérové prednosti jedincov z prvého vrhu. V marci 2005 sa narodilo jedenásť zdravých šteniat s výbornými predpokladmi.

Tretí vrh je veľmi zaujímavým spojením sučky z nášho chovu ARLEN Modrý safír so psom EROL z Jurschtalu. V júni 2005 sa v tomto vrhu narodilo 8 krásnych tmavo vlkosivých zdravých šteniat.

Sučky z chovateľskej stanice Modrý safír sú odpredané aj civilným chovateľom a predpokladá sa, že budú prínosom pre chov nemeckých ovčiakov na Slovensku.

Psi sú úspešní nielen na výstavách, ale aj vo výkone. Služobný pes DASTY z Jurschtalu sa stal víťazom Obranárskych pretekov v Lučenci v roku 2004.

V chove je možné (aj v civilnom sektore) využiť služobného psa ADAM Black Chabet, ktorý je veľmi temperamentný pes, výborný a razantný obranár so silným záujmom o aport a pachové práce. Jeho potomkovia nesú všetky tieto predpoklady.

Zaujímavými psami pre využitie v chove sú aj jeho synovia AXEL, AMÍR a AGBAR Modrý safír.
 

Pre záujemcov o krytie s jedným z uvedených služob-ných psov sa našej redakcii podarilo zistiť kontaktnú adresu: Slovenská informačná služba, P. O. Box 69, Služobná kynológia, 810 00 Bratislava 1


ORNELA z Tkáčovho dvora

 

<<< späť