MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR

venovaný plemenám nemecký ovčiak a labradorský retriever

S blížiacim sa vstupom našej malej krajiny do veľkej Európskej únie sa našej kynológii dostáva čoraz viac uznania aj mimo výstavného alebo súťažného diania. Svoje pevné miesto totiž nachádzame aj v odborných sférach, ktorých jednotlivé články sa často zaobišli bez našej účasti. Časy sa však menia a spolu s nimi aj naše postavenie na medzinárodnej scéne.

Z úzadia sa pomaly, ale isto dostávame do povedomia, takže naša pozícia iba akéhosi partnera do počtu sa vytráca. Jedným z ďalších svedectiev potvrdzujúcich tieto pre nás pozitívne zmeny je nepochybne pozvánka firmy Royal Canin na jej medzinárodný seminár s vysoko odborným zameraním na plemená nemecký ovčiak a labradorský retriever. Za aktívnu kynologickú obec dostal pozvanie pán Dušan Majtas a ako zástupcu slovenských médií si organizátori vybrali náš magazín, takže na juh Francúzska cestovala moja maličkosť.

Od prvého momentu nám bolo jasné, že za celým seminárom sa ukrýva prezentácia dvoch noviniek v oblasti krmív, ktoré Royal Canin uvádza v týchto dňoch na trh. Po jarnom debute špeciálneho krmiva pre yorkšírskych teriérov sa totiž tento jeden z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich výrobcov potravy pre psov blysol špeciálnymi krmivami vyvinutými pre plemená nemecký ovčiak a labradorský retriever. Zákonite sme teda zainteresovaných podozrievali, že seminár ako taký je iba inteligentnou zásterkou pre propagačné potreby noviniek v oblasti krmív. Ale ako to už býva, zdanie opäť klamalo, naše podozrievanie nemalo žiadne opodstatnenie a celé sa to vyvíjalo smerom, aký sme vôbec nepredvídali... Slovákom sme hanbu neurobili, pretože v tom veľkom svete plnom prekvapení sme z tej organizačnej profesionality a odbornej prípravy zostali stáť sťa sochy z toho najtvrdšieho kameňa. Poďme však pekne po poriadku a nepredbiehajme udalosti!
Niet pochýb, že po špeciálnom krmive pre „yorkieov“ a teraz aj spustením výroby ďalších krmív s dôrazom pre dané plemená, uštedril Royal Canin svojim konkurentom priamy úder do tváre. Bez urážky a nejakého podceňovania totiž ostatní výrobcovia krmív musia uznať, že Royal Canin na istý čas nepredstihol iba ich, ale aj samotnú dobu! A ak som priznal svoje prvotné pocity ohľadne sprievodného seminára, tak sa hneď musím ospravedlniť, pretože aj keď do istej miery mal propagačný charakter určený obom novinkám krmív, v skutočnosti bol v oveľa väčšej miere nesmierne odborným a hlavne prínosným stretnutím kynológov z celého sveta, ktorý sa nejakou formou zapodievajú nemeckým ovčiakom alebo labradorom.
Celé sa to síce nieslo pod značkou Royal Canin, ale žiadna prednáška alebo prezentácia nebola postavená na lacnej reklame výrobkov tohto koncernu. Prednosti krmív Royal Canin sa nielenže ocitli v pozadí, ale globálne boli priam vytrhnuté z kontextu. Stručne a jasne povedané, nebola o nich absolútne reč a v rámci tohto medzinárodného seminára sa ani len na chvíľu nedostali na pretras ako hlavná téma.
Obsahovo mali vybrané témy a problematiky úzky súvis výhradne s oboma plemenami, ktorým bol celý seminár vlastne určený. Približne 200 pozvaných hostí zo všemožných kútov sveta sa teda napriek pozvaniu firmy Royal Canin a jej následnej pohostinnosti nedozvedelo takmer nič o úspechoch a prednostiach výrobkov z produkcie tohto koncernu. Zato o nemeckom ovčiakovi a labradorskom retrieverovi sme sa mohli dozvedieť absolútne všetko! A to dokonca priamo od odborníkov, ktorí v súčasnosti predstavujú vrcholných poradcov pre rôzne odvetvia chovu oboch plemien! Spomenúť úplne všetko je nemožné, pretože v rámci tých troch dní sa toho udialo strašne veľa. Pre moju osobu mali najväčší význam prednášky Vincenta Biourgea z Belgickej fakulty veterinárnej medicíny v Liége, ktorý sa s nami podelil o svoje poznatky ohľadne výživy a jej vplyvoch na srdce, alebo vystúpenie prezidenta Royal Canin s poukázaním na význam celého seminára (samozrejme, s taktným mlčaním o jeho materskej firme)... Úplným vrcholom však podľa mňa bola fundovaná a napriek značnej odbornej komplikovanosti predsa ľahko stráviteľná prednáška v podaní Dr. Autumn Davidsonovej, ktorá nás so svojím neoceniteľným poúčaním prišla potešiť až z USA, kde je už viacero rokov považovaná za najväčšiu odborníčku v oblasti krmív a ich vplyvoch na jednotlivé ochorenia psov. Niet divu, že napriek svojmu mladému veku má významné profesorské postavenie na University of California v Berkeley... Jej prednáška o vplyve krmiva a vývoji dysplázie bedrového kĺbu nenechala nikoho na pochybách, že sa mu dostalo cti vypočuť si cenné rady od naslovovzatej profesionálky. Len pre zaujímavosť uvediem istú časť prednášky pani Davidsonovej, ktorá našincovi zákonite musí vyraziť dych. V rámci toho obrovského prílivu informácií sme sa, napríklad, dozvedeli, že na University of California prevádzali bádania labradorov, ku ktorým si vzali na pomoc zhruba 200 jedincov tohto plemena. Každého kŕmili odlišným spôsobom, aby mohli jasne odhaliť vplyvy tejto prirodzenej potreby pre každého živého tvora. Mnohí prítomní sklopili svoje zraky, keď ich prednášajúca vyviedla z omylu, že prekrmovanie psov, ktoré má za následok rýchlejší rast, je pozitívny jav. S poukázaním na viaceré faktory sme sa o tomto bežne zaužívanom chovateľskom triku u plemena labrador nakoniec dozvedeli holú pravdu. Síce ten rýchlejší rast sa dostaví, ale jasnými dôkazmi spoza veľkej mláky nám bolo dokázané, že obrovské percento takto chovaných psov trpí dyspláziou bedrových kĺbov! Na prednáške Dr. Davidsonovej sa mi osobne páčilo predovšetkým to, že ak nás o niečom presviedčala, tak sa pri tom absolútne neopierala o svoje profesné postavenie alebo o typicky americký patriotizmus: Na to sme prišli u nás v Amerike, takže môžete vziať jed na to, že čo Vám tvrdím je aj pravda!
Každý svoj poznatok, radu, zistenie podložila rukolapnými dôkazmi ochutenými prejavom obyčajného chovateľa. Bola prednášajúcou, ale vytvorila atmosféru, že je vlastne jednou z nás a iba sa chce s nami kamarátsky podeliť o všetko potrebné. Nehovoriac o tom, že napriek pozvaniu firmou Royal Canin počas svojho zaujímavého rozprávania viackrát spomenula, že o krmivách hostiteľa nemôže priblížiť žiadne pozitíva ani negatíva, pretože so značkou Royal Canin nemá žiadne skúsenosti. Nuž, chcel by som vidieť tváre vedúcich pracovníkov niektorej z významnejších slovenských firiem, ktoré by na nejaké svoje podujatie pozvali človeka z ďalekej Ameriky a ten by sa o ich produktoch vyjadril takto... Nijako!
Samozrejme, bohatým spestrením boli aj vystúpenia Fabienne Dethioux z Belgicka, Mickaela Webera z Národnej veterinárnej školy vo francúzskom Nantes, veterinára a riaditeľa požiarnického zboru hlavného mesta Paríž Dominique Grandjeana, Sandry McCuneovej z Walthamu... Všetci priniesli zaujímavé témy a poznatky, ktoré sa úzko dotýkali širokej škály problematík nemeckého ovčiaka a labradorského retrievera.
Príjemným momentom bola aj možnosť výberu jazyka z piatich ponúkaných, v ktorom si chcel človek prednášku vypočuť. Pomocou kvalitného technického vybavenia s úplne jednoduchou obsluhou sa táto individuálna voľba každého účastníka naplnila v momente. Pre nás ako historických príslušníkov početného národa Slovanov bolo príjemným prekvapením, že medzi piatimi rokovacími jazykmi sa nachádzala aj ruština! Po pravde povedané, jej zaradenie medzi takzvané svetové jazyky nebol absolútne náhodný... Počas troch dní strávených na juhu Francúzska sme sa neraz dozvedeli, že Rusko so svojím obrovským trhom predstavuje pre Royal Canin z hľadiska budúcnosti strategický článok pre dlhodobý rozvoj koncernu. Početná výprava pozvaných hostí z Ruska tento zámer jednoznačne potvrdzovala.
Musím však podotknúť, že pozvanie nedostali iba „vyvolení“ z krajín, ktoré majú pre Royal Canin nejaký význam z obchodného hľadiska. Stretli sme tu totiž aj kynológov z Južnej Afriky, Brazílie, Kanady, Argentíny... Pritom trhy Ameriky ako kontinentu nie sú pre európske krmivá najvýhodnejšie, takže ani v obchodnej politike Royal Canin nemajú až tak významnú úlohu. Napriek tomu však na tento seminár dostali pozvanie aj zástupcovia krajín spoza veľkej mláky! Vývoj našej spoločnosti ma tak trochu nakazil syndrómom všetko prepočítavať na peniaze... Pri tom množstve hostí, ktorým Royal Canin zabezpečil úplne všetko, teda od nákladov na cestu cez full stravovanie až po luxusné ubytovanie úplne všetko, to veru nebol lacný špás! Nejakú sumu sa neodvážim odhadnúť, ale určite to bude číslo, ktoré v premene na financie by aspoň z jedného človeka urobilo dlhodobého boháča! Každopádne to však neboli márne utratené peniaze, pretože Royal Canin bodoval s celým týmto seminárom u každého účastníka! Predviedol sa ako silný koncern, ale v úplne odlišnom svetle, než od celého podujatia očakávala väčšina. Hlavnú úlohu tu mali mať dve špeciálne novinky krmív, ale nakoniec ak ste sa chceli dozvedieť niečo bližšie práve o nich, museli ste navštíviť úplne oddelené priestory od tých, kde prebiehalo podstatné dianie. V priestoroch preplnených všakovakými výrobkami Royal Canin už mala hlavné slovo reklama a zvýrazňovanie všetkého pozitívneho... Avšak pozor! Nikto vás nenútil, aby ste tento výstavný komplex navštívili. Každý sa mohol rozhodnúť úplne slobodne, či ho táto prezentácia zaujíma. Priznajme si však, že by to bolo nanajvýš hlúpe a neprofesionálne, keď sa človek dozvie o existencii dvoch špeciálnych krmív a nechcel sa dozvedieť viac.
Ako som už spomenul, okrem mojej maličkosti sa tohto nezabudnuteľného odborného mítingu kynológov z celého sveta zúčastnil aj Dušan Majtas, ktorého viacerí poznáte ako vedúceho reprezentácie Slovenska vo výkone psov. Neboli sme však odkázaní jeden na druhého, pretože organizátor každej výprave pridelil jedného sprievodcu. A tak sme nadviazali nové krásne priateľstvo so sympatickým Denisom Klingerom, ktorý má ako Francúz žijúci v Budapešti v hierarchii koncernu Royal Canin výsostné postavenie top manažéra pre Maďarsko, Slovensko, Čechy, Slovinsko, Srbsko, Chorvátsko a k tomu ešte tak trochu nepochopiteľne aj pre Island. Svojou ochotou odpovedať na všetky naše dotieravé otázky nám značnou mierou pomohol preniknúť do štruktúry Royal Canin. Človek už túto značku ani neberie ako popredného výrobcu krmív, ale skôr ako rodinného priateľa, ktorý pred obchod stavia dobré partnerské vzťahy a odborný vývoj celkovej kynológie. Najprv nás spoznajte, sami sa uistite o reálnosti našich vysokých hodnôt a potom už je to len a len na vás! Vrátane toho, či uznáte naše výrobky za hodné vášho záujmu. Začínam mať z toho taký pocit, že v tých fungujúcich západných ekonomikách to funguje akosi naopak... Úspešní sú tí, ktorí si nekladú za prvoradý cieľ čím väčší predaj svojej produkcie... Ono tá korunka v logu Royal Canin sa asi neocitla len tak náhodou!
Odhliadnuc od toho, že sme mohli načerpať množstvo zaujímavých a cenných informácií, organizátori sa o nás postarali vyslovene kráľovsky. Povestná francúzska pohostinnosť sa nezaprela a jej príjemné pohladenia sme vnímali takmer neprestajne. Úplným vrcholom a ani len nevysnívanou poctou pre našu dvojčlennú výpravu zo Slovenska bol moment, keď nám Denis niekoľko hodín pred slávnostnou večerou oznámil, že prezident Royal Canin pán Henri Lagarde si nás vybral ako špeciálnych hostí a prizval nás ukončiť celý tento príjemný zážitok pri jeho stole. Verte mi, obaja s Dušanom Majtasom sme si kládli otázku, čím sme sa zaslúžili o takýto prejav uznania. Odpovede sme sa však nedočkali, pretože pán Lagarde nás zavalil množstvom otázok o Slovensku, o našej kynológii, o jej budúcnosti z nášho pohľadu... Pritom z následnej diskusie vysvitlo, že napriek sérii otázok nie sme pre neho až takou veľkou neznámou, pretože o našej kynológii disponoval viacerými vedomosťami. Najviac ho zaujímala jej perspektíva... Niet divu, veď náš malý trh obklopený podstatne silnejšími, ktoré dokonca poskytli priestor pre vznik fabrík rôznych nadnárodných spoločností podnikajúcich aj vo výrobe potravy pre psov, pôsobí vskutku akosi zvláštne...
Celý seminár bol nadmieru bohatý na rôzne zážitky, skúsenosti... Možno som ho neukončil práve najetickejšie, pretože sa nesluší vyzvedať, a už vonkoncom nie od hostiteľa, ktorý nás nielenže pozval, ale si nás aj efektne uctil. Novinársky chlieb je však o vyzvedaní, takže mi nedalo nespýtať sa prezidenta koncernu Royal Canin, či sa po troch špeciálnych krmivách určených „yorkšírom“, „ovčiakom“ a „labradorom“ dočkáme aj ďalších. Odpoveď však bola chladne profesionálna:
„Máme veľa plánov.Myslím si, že sú veľmi dobré, ale neradi o nich hovoríme.“
Trochu sklamaný som sa vzdal ďalšieho lovenia zaujímavostí, ale srdce pána Lagardeho sa obmäkčilo a nakoniec nám predsa len niečo prezradil!
„Očakávajte ďalšie prekvapenia na jar a jeseň budúceho roka!“
Nabitý program seminára nás zamestnával každou minútou, ale našťastie sme si dokázali nájsť aj voľný čas, ktorý sme zúžitkovali návštevou výrobného závodu koncernu Royal Canin. O tom sa však zmienim až nabudúce, pretože to bolo niečo obzvlášť úchvatné, takže nejaké skrátené informovanie by sa rovnalo veľkému hriechu.

Jozef Šuster

<< späť