VIAC NEŽ IBA PSY
sedliakov

V roku 1489 prišiel mešťanosta Hans Waldmann v Zürichu kvôli psom o úrad
aj o hlavu. Pod vplyvom rady príliš horlivých priateľov lovu nariadil roľníkov
v zürišskej oblasti utratiť veľkých psov, pretože lovia divinu a pri pohybe
poškodzujú vinnú révu. Takéto jednanie rozhnevalo roľníkov viac ako
čokoľvek iné. Pripojili sa aj ženy a dráždili svojich mužov a hovorili im,
že keby to bolo na nich, tak by tiahli samy a psov pomstili.

Prečítajte si v Kynologickej revue 2/2002.

Previous Page