ŠAMPIÓN ŠAMPIÓNOV 2004

 

Slávnostný večer šampiónov o pohár Delikan 2004
Bratislava – výstavisko Incheba, 11. 12. 2004


Výstavisko Incheba sa stáva v hlavnom meste Slovenskej republiky Mekkou tak slovenskej, ako aj medzinárodnej kynológie. Bolo by určite samoúčelné menovať podujatia, ktoré sa za posledné roky na pôde tohto výstaviska uskutočnili. Nedá nám, aby sme ale nenadviazali na odznievajúci potlesk a radosť úspešných chovateľov na trojzáprahu medzinárodných podujatí uskutočnených v Bratislave počas dvoch dní – MEDZINÁRODNEJ VÝSTAVY PSOV, FCI VICTOR GRAND PRIX – SVETOVÝ ŠAMPIÓN ŠAMPIÓNOV a STREDO-VÝCHODOEURÓPSKEJ VÝSTAVY PSOV. Môžeme skoro s určitosťou povedať, že práve Šampión šampiónov uskutočnený v predchádzajúcom na slovenskej pôde, jeho vysoko postavená latka, bola jedným zo spúšťacích mechanizmov Svetového šampióna šampiónov – FCI VICTOR GRAND PRIX.

 

Nám „ostrieľaným“ kozákom sú otcovia tejto myšlienky známi. Lež kynologická verejnosť nepozostáva len z pamätníkov, ale naše rady rozširujú noví a nádejní zanietenci, zaujímajúci sa aj o našu históriu. A práve preto aj vy vedzte, že myšlienka a realizácia samotného podujatia, stretávania šampiónov sa rodila a dozrela v hlavách kynológii venujúcim sa osobností – MVDr. Leoša Železného a pána Martina Necpala zastupujúcich značku Pedigree, a SKJ reprezentujúceho prezidenta Ing. Štefana Štefíka. Poďakujme sa im za úžasnú vec, ktorou obohatili naše kynologické dianie a pokračujme realitou týchto dní, keď štafetu generálneho sponzora prevzala značka DELIKAN, ktorú na Slovensku zastupuje firma AKVÁRIUM KOBOLKA.

Hala výstaviska B0 po všadeprítomnej prezentácii a veterinárnej prehliadke bola dejiskom predkola, hodnotenia psov po skupinách FCI, prehliadky a verejného predvádzania súťažiacich šampiónov. Už v predkolách sa svojej funkcie ujíma kolektív medzinárodných rozhodcov – pán Walter Schicker z Nemecka, pán Piotr Król z Poľska a pán Jaroslav Matyáš zo Slovenska. Ich prvou povinnosťou bolo v predkole posúdiť samostatne 46 prihlásených jedincov do skupín FCI tak, aby do vlastnej vyraďovacej súťaže postúpilo 32 psov.

SLÁVNOSTNÝ VEČER ŠAMPIÓNOV sa môže začať, ako inak – príhovorom najpovolanejšieho, prezidenta SKJ pána Ing. Štefana Štefíka. Pán prezident privítal všetkých zúčastnených, predstavil rozhodcovské trio, účinkujúcich v kultúrnom programe, poďakoval reklamným partnerom, darcom cien a v neposlednom rade privítal aj hostí podujatia. Na záver svojho príhovoru si čašou sektu pripil na úspešný priebeh celého večera a aby aj sluch neprišiel skrátka, štrngol si symbolicky s moderátormi večera – Jankou Hospodárovou a Ing. Róbertom Kanásom.


Šampión šampiónov 2004

NA „DOSKY“, KTORÉ ZNAMENAJU SVET, nastupujú zúčastnení šampióni po skupinách FCI, sú jednotlivo predstavení - neprišiel nik skrátka. Z každej skupiny do záverečnej súťaže postúpili jedince, ktoré získali najnižší súčet poradí, z odovzdaných bodovacích lístkov jednotlivých rozhodcov, podľa postupového kľúča.

Kultúrny program v podaní Berca Balogha, Anky Repkovej, Petry Tomašovičovej, Petra Halma so skupinou Showtime, novopečenej majsterky ČR v tanci so psom Ivi Rajtlégrovej a bratislavských mažoretiek A&M, mali účastníci príležitosť odovzdať hlasovacie lístky s voľbou na Šampióna sympatia 2004.

Vyraďovacie súťaže, 16-finále, 8-finále, štvrťfinále, ale aj polofinále neboli ľahké. Stávalo sa, že v porovnaní sa hodnotili celkom dva diametrálne odlišné jedince, ale život a šťastena sú už také.

Krátko pred polnocou sa schyľuje k veľkému finále! Na modrý koberec nastupuje so štartovným číslom 32 bígl Daragoj Fredie Mercury majiteľky Piszczatowskej Marcely a červená dráha v tento veľký okamih patrí nemeckému krátkosrstému stavačovi Trix ze Štípek, majiteľky Rymarovej Martiny. Nezávidel som rozhodcom ich post (aj keď mi nie je dopriate byť ani čestným rozhodcom), veď do finále sa dostalo len to najlepšie z najlepšieho. Tajné hlasovanie – do obálky, pridávalo na dramatickosti najdôležitejšieho okamihu večera.

Pred vyhlásením veľkého finále sa udeľoval poľovný šampión a šampión sympatia.

Šampiónom sympatia pre rok 2004 sa stal čierny teriér Enisey iz Ruskoi dinastii, majiteľky Soni Heldovej, SK.

Poľovného šampióna získal nemecký krátkosrstý stavač Trix ze Štípek, majiteľky Rymarovej Martiny, CZ

Za zvukov slávnostných fanfár nastáva dlho očakávaná chvíľa. Rozhodcovský zbor určil nasledovné poradie slávnostného večera Šampióna šampiónov Slovenskej republiky 2004!

II. Vicešampión SR – jazvečík dlhosrstý trpasličí Winner Della Canterana, majiteľky Růžičkovej Silvie MUDr., CZ

I. Vicešampión SR – beagle Daragoj Fredie Mercuri, majiteľky Piszczatowskej Marcely, SK

Šampiónom šampiónov SR na rok 2004 sa stal nemecký krátkosrstý stavač Trix ze Štípek, majiteľky Rymarovej Martiny, CZ

Tak ako po iné roky, ani dnes neodchádzali jednotlivý šampióni naprázdno, každý účastník súťaže obdržal za účasť na tomto podujatí na pamiatku od SKJ diplom a pohár slávnostného večera.

Prví traja získali od hlavného sponzora, firmy Delikan, poháre, diplomy a šerpy s označením večera. Najlepšie umiestnený pes v majetku slovenského vystavovateľa získal úhradu výstavného poplatku na Európskej výstave v Tullne – Rakúsku v roku 2005 od firmy Delikan. SKJ uhradí všetkým piatim víťazným šampiónom výstavné poplatky na MVP v Bratislave.

Na organizácii podujatia sa okrem zainteresovaných spolu podieľali:

generálny reklamný partner – Delikan; mediálny partner – Kynologická revue, Pes a mačka; reklamný partner – Discovery Zuzana

darcovia cien – Animal centrum, s.r.o.; Peter Psotný; Zverex, s.r.o.; Výstavisko TMM, a.s., Trenčín; Ados Janek, s.r.o.; CARE, s.r.o.; Ing. Miroslav Stanovský CSc.; Chivas, s.r.o.; Ladislav Balogh; Prémium Plus, s.r.o. ; MVDr. Mikuláš Polievka - Acana; ANKA - Signum Laudis; Pro Puri, s.r.o.; Akad. soch. Ľudmila Fintorová; Prof. MUDr. Miron Šramka, CSc.

Šampióna šampiónov Slovenskej republiky máme úspešne za sebou, zablahoželajme všetkým zúčastneným šampiónom a obzvlášť víťazom. Želáme všetkým, úspešný výstavný rok 2005.

Výsledky

Ing. Vladislav Šuster

<<< späť