VEĽKÁ CENA LUČENCA PSÍCH ZÁPRAHOV NA VOZÍKOCH

 

Keď sa jesenné listy začínajú zaodievať do zlatistého šatu a husto pokryjú lesné a poľné cestičky jemným kobercom, je to neklamný znak, že pre musherov začína nová sezóna. Skôr ako zapriahnu sane na čerstvo napadanom snehu, predchádza tomu ešte dlhá príprava na suchu, na nohách a na kolesách.

 

Psie čumáky už cítia v povetrí blížiace sa chladné masy vzduchu a musherov sa tak isto po horúcom lete zmocňuje netrpezlivé očakávanie: Aká budeš, tohtoročná sezóna? V nehostinnom jesennom tréningu sú preto prípravné preteky na vozíkoch vítanou príležitosťou na spestrenie si tréningového procesu. A že sa nejedná len o preteky hocijaké, ale v tejto príprave aj dôležité, svedčí narastajúca účasť pretekárov na nich.

Nebolo tomu ináč ani posledný októbrový víkend na priehrade Ružiná, kde domáci Musher Klub Lučenec po tretí krát zorganizoval preteky psích záprahov na vozíkoch, canicross a bikejoring. Tohto roku zaštítil súťažné zápolenie musherov primátor mesta Lučenec Milan Marko a tak tieto niesli vo vienku názov Veľká cena Lučenca. Vďaka jeho pomoci ako aj pomoci generálneho partnera Slovenského zväzu psích záprahov firmy Pharmacopola zo Žiaru nad Hronom sa opäť podarilo zorganizovať vydarené podujatie, ktoré sa stalo už pevnou súčasťou kalendára Slovenského zväzu psích záprahov.

Pretekov sa zúčastnilo do 50 musherov zo Slovenska, Maďarska a Poľska. Prílev zahraničných pretekárov má stúpajúci trend, čo svedčí o dobrom mene podujatia aj v zahraničí.

Trať pretekov merala 5 kilometrov a súťažiaci ju prekonávali dva krát, 1.kolo sa uskutočnilo v sobotu a druhé v nedeľu. Na steka-oue sa usalašilo do 300 psov a bolo sa veru načo pozerať. Okrem severských plemien aljašský malamut, sibírsky husky, grónsky pes a samojed, boli k videniu aj krížence, špeciálne šľachtené na preteky psích záprahov, v slangovej reči nazývaní "alaskánmi". Pretekov sa dokonca zúčastnil aj jazvečík Lerry, patriaci naj-mladšej účastníčke pretekov 9 ročnej Dáške Slanej. Tí v kategórii canicross

ženy (bežec, ťahaný psíkom) sa so cťou popasovali s 5 kilometrovým okruhom a v tejto kategórii obsadili druhé miesto. Svedčí to o stále väčšej obľube tejto disciplíny, kedy je možné zapriahnuť do postroja akéhokoľvek psíka, ktorý má chuť bežať. Sprevádzať ho musí samozrejme aj jeho pán, s chuťou na beh takou istou. A že canicross nepozná ohraničenie ani u psov ani u ľudí, potvrdzuje aj účasť najstaršieho pretekára, "večného mushera" 69-ročného Emila Drozda z Donly Donovaly.

Popri canicrosse prebehla aj kategória bikejoring (bicyklista ťahaný psom). Tu už sa jedná o vysoké rýchlosti teamu, a teda aj majstrovstvo v ovládaní svojho bicykla a psa.

Mushing však robia mushingom psie záprahy, a aj na týchto pretekoch bolo vidieť najväčšie magnety záujmu - veľké záprahy v kategórii 5 - 8 psov. V tejto kategórii musí jazdec riadiť štvorkolku a prilba je nevyhnutnosťou. Priemerné rýchlosti sa pohybovali okolo 22 km/h a absolútne aj 35 km/h. V kategórii malých záprahov do 4 psov je možné použiť aj trojkolesový vozík, prilba je opäť nevyhnutnou podmienkou.

A tu sú výsledky podľa jednotlivých kategórií:Canicross ženy: 1.B.Albertová(Donovaly),2.D.Slaná, 3.B.Hrachjárová (obe MK Lučenec)

Canicross ženy so severskými psami: 1.D.Dudínska (Donovaly), 2. P. Bretschneiderová (Canis), 3. K.Dzúriková (MK Lučenec)

Canicross muži: 1.P.Behún(MK Humenné),2.D.Hárs (Maďarsko)

Canicross muži so severskými psami: 1.R.Pocos (MK Lučenec), 2. I.Štefan, 3. L.Ragaly (obaja MK Humenné)

Bikejoring: 1. R.Riestetter (Donovaly), 2. B.Sedílek (Bully Pet), 3. L.Molnár (Haniska)

Veľké záprahy 5 a viac psov: 1.M.Pažúr, 2. I.Štefan (obaja MK Humenné), R.Tészar (MK Lučenec)

Veľké záprahy 5 a viac psov - sev. plemená: 1.J.Zemčáková (Poprad), 2.B.Slaný, 3. J.Uhrin (obaja MK Lučenec)

Malé záprahy do 4 psov - sib.husky: 1.M.Dučák (Poprad), 2. J.Sobota, 3. G.Parchansky (obaja Poľsko)

Malé záprahy do 4 psov - malamut,gr.pes,samojed: 1.P.Marcin (Haniska), 2.R.Tészar (MK Lučenec), 3.J.Bánoci (Haniska).

Na záver treba ešte poznamenať, že popri pretekoch prebiehala v sobotu aj Špeciálna výstava Slovenského klubu chovateľov psov severských plemien, ktorú zorganizoval výbor klubu v spolupráci s domácimi organizátormi. Pri nedeľňajšej bonitácii a sobotňajších schôdzach SKCHPSP, ako aj prezídií Slovenského zväzu psích záprahov a Slovenskej asociácie jazdcov so psami severských plemien, možno konštatovať, že na Ružinej sa stretli všetci, ktorí majú radi psov, ich šport a osobitne severanov. Takže sa tešíme opäť na ďalší ročník.

 

Branislav Slaný

<<< späť