ROTTWEILER

spoznanie plemena v odopieranej pozícii pracovného psa

Našu obhajobu rottweilera sme v prvej časti príspevku v minulom čísle zámerne prerušili pri opisovaní odlišností výcviku tohto plemena v porovnaní s praktikami výcviku iných pracovných plemien. Zámer spočíval v tom, aby ste v kľude mohli zvážiť a prehodnotiť všetky publikované fakty. Uvedené dôležité body boli určené tak trochu neprajníkom rottweilera, ktorí tohto psa za nič na svete nechcú spätne uznať za plemeno vhodné na prácu. Pritom, pravda je taká, že rottweiler je ako pracovný pes vskutku rovnako plnohodnotný ako, povedzme, najznámejšie plemeno tohto zamerania – nemecký ovčiak. Rozdiel je medzi nimi iba vo výcvikových postupoch. V presadzovaní tohto tvrdenia, mimochodom, potvrdeného viacerými odbornými publikáciami a poznatkami významných chovateľov, hodláme pokračovať aj v tejto záverečnej časti príspevku. Dnes si teda ešte viac priblížime zopár dôležitých odlišností, ktoré sú v porovnaní s výcvikom iných pracovných psov typické výhradne iba pre výcvik rottweilera.

V porovnaní s nemeckým ovčiakom je pri výcviku rottweilera s dôrazom na revír veľmi dôležité dodržiavať nasledovné potreby. V záujme prebudenia pripravenosti tohto plemena ustrážiť a ochrániť zverený revír treba v prvom rade uprednostňovať cviky s významom kladeným na získavanie koristi. Čo sa týka sledovania stopy, odporúča sa pri jej výcviku hneď v počiatkoch vylúčiť aplikovanie potravy. Čiže ako uložená stopa by pri výcviku rottweilera nemala slúžiť žiadna maškrta. Treba si totiž uvedomiť, že rottweiler je v skutočnosti pes, ktorý sa vyznačuje veľkou dávkou pažravosti už vo veku šteniatka. Využitie nejakej maškrty pre výcvik stopy je teda z tohto hľadiska vhodné iba v počiatkoch, kedy sa u jedinca vzbudzuje záujem o vyhľadanie ukrytého predmetu. Ak sa ten potrebný záujem dostaví, treba maškrtu neodkladne nahradiť, pretože práve tá nekontrolovateľná chuť do jedla bude mať za následok to, že sa pes pri sledovaní stopy a vyhľadávaní predmetu začne pohybovať dosť nekoordinovane. Tým pádom sa celá táto fáza výcviku stane nedosažiteľnou, prípadne ju bude možné previesť iba s neúnosným vypätím síl a trpezlivosti. Konečný efekt však aj tak nebude podľa vašich predstáv.
Ako sme už spomenuli v predošlom čísle, každý jedinec rottweilera je istým spôsobom ojedinelou osobnosťou, takže jednotný postup výcviku stopy je u tohto plemena prakticky nemožný. Využitie postupov a všakovakých pomôcok, ktoré zaberali na jedného psa, nemusia a ani nebudú zaberať na druhého. V tomto sa treba mať na pozore! Pretože ak pri výcviku budete danému rottweilerovi vnucovať postupy, s ktorými ste uspeli u iného jedinca, môžete dosiahnuť úplne opačný efekt, než ste chceli. Jednoduchšie povedané, výsledný efekt a prevedenie požadovaného cviku sa ocitnú niekde hlboko pod priemerom. Toto plemeno je známe svojou inteligenciou, bez ktorej je ho priam nemožné vycvičiť! Vyžaduje si to pevné nervy a trpezlivosť, ale ak chcete mať z rottweilera dobrého pracovného psa, musíte vyčkať, kým vám vďaka tej svojej inteligencii sám od seba naznačí, ako on vníma splnenie požadovanej úlohy. Vnucovaním jemu neprirodzených metód dosiahnete leda tak jeho nezáujem o spoluprácu. Pri sledovaní stopy a vyhľadávaní ukrytého predmetu sa môže vyskytnúť príliš mnoho takých nepredvídaných okolností, ktoré musí pes vyriešiť samostatne, čiže bez akéhokoľvek nášho pričinenia. Tento fakt je z hľadiska úspešného výcviku rottweilera základným prvkom! K tej samostatnosti je potrebná jeho inteligencia, aby sám pochopil, o čo vlastne kráča, ako si s tým poradiť. Naše chápanie prevedenia zadanej úlohy je s chápaním rottweilera nezlúčiteľné, takže ak začneme presadzovať svoj názor, pes z toho všetkého bude zmätený a absolútne nepochopí, čo to od neho vlastne chceme. V odbornom slangu sa takejto situácii vraví – fixná dezorientácia jedinca psovodom.
Nik nechce podceňovať nemeckého ovčiaka, ale pravdou je, že do tohto plemena je možné vyslovene vbiť požadované výcvikové postupy. Jeho inteligencia je podstatne odlišná, než tá u rottweilera, takže pri tomto plemene je relatívne ľahké presadiť vykonanie zadanej úlohy podľa predstáv psovoda. U rottweilera je niečo také nemožné! Pri jeho výcviku sa treba maximálne opierať o inteligenciu, s ktorou sa narodil. Ide o vrodenú vlastnosť, ktorú síce majú aj iné plemená psov, ale tie sa na ňu až tak neviažu ako rottweiler. Tomu ju veru nevezmete, pretože ju vníma ako súčasť svojich životných potrieb. Mnohých teraz zaiste prešla chuť to vôbec s rottweilerom ako stopárskym psom skúsiť... Nuž, naozaj to nie je najľahšie sústo, ale pri dodržiavaní istých zásad to zas nie je ani príliš ťažké! Štýl sledovania stopy, ako aj jej tempo, presnosť vypracovania a spôsob označenia predmetu treba prispôsobiť tomu, ako celý cvik chápe daný jedinec. Je žiaduce, aby sme stupňovali zložitosť prevedenia prevádzaného cviku, pretože tým sa pes sám od seba a hlavne prirodzeným spôsobom núti k využitiu vrodenej inteligencie. Nehovoriac o tom, že stupňovaním zložitosti si pes uvedomí, že aj keď ide o ten istý cvik, neexistuje žiadna záruka, že ho môže zvládnuť tým istým spôsobom, ako to urobil predtým. Čiže opäť prirodzene a sám od seba vylúči možnosť reprízy a namiesto toho sa ku každej zadanej úlohe postaví tak, akoby šlo o novú výzvu. A to aj napriek tomu, že s ním budete prevádzať ten istý cvik hoci aj desiaty krát po sebe! Nezabudnite, tá forma prevedenia cviku, ktorú považujeme za ideálnu my ľudia, nemusí byť ideálna aj pre rottweilera. Ak si to včas neuvedomíte a namiesto postupného prebúdzania vrodenej inteligencie tohto plemena mu pri výcviku začnete vnucovať svoje predstavy, nebude nikdy z vášho rottweilera pracovný pes. Alebo iba s priemernými schopnosťami.

ROZDIELNOSŤ VYUŽITIA
Zatiaľ čo v prípade nemeckého ovčiaka došlo k výraznému oddeleniu pracovnej línie od exteriérových psov a u belgických ovčiakov malinois poznáme vlastne iba pracovnú liniu, u rottweilera k takejto výraznej rozdielnosti využitia nedošlo. Nie je síce vhodné, keď sa v súvislosti s pracovným psom hovorí aj o jeho exteriéri, pretože v skutočnosti sa jedná o dva nezlúčiteľné a neporovnateľné prvky využitia. Pracovné plemená sa vždy hodnotili a aj majú hodnotiť iba na základe ich pracovných výsledkov, prípadne podľa vhodnosti pracovného využitia. Exteriér je tu úplne druhoradý!
Žiaľ, rottweiler sa v istom období ocitol v stredobode pozornosti práve kvôli svojmu exteriéru. Ľudia ho húfne začali chovať s výstavnými ambíciami, čo malo za následok, že ako pracovný pes upadal. S ohľadom na zopár výnimiek je dnes veľmi málo takých jedincov, ktorí by mohli výraznejšie zamiešať poradím v rámci niektorých pretekov športovej kynológie. Príčiny tohto stavu možno do istej miery pripísať aj tomu viacročnému nekontrolovanému kríženiu, ktoré bolo intenzívne práve v období exteriérového záujmu chovateľov o rottweilerov. Výsledkom toho sú premnožení jedinci s „jemnulinkou“ stavbou tela, ktorá je pre toto plemeno neprípustná.

SMEROVANIE CHOVU
Chovatelia teda rozpútali davovú psychózu a z rottweilera sa stal výstavný krásavec. Aspoň tak ho isté obdobie vnímala široká verejnosť. Z pozície pracovného psa sa až na tých zopár výnimiek úplne vytratil. Napriek rozšírenosti športovej kynológie v našich končinách sa príliš dlho nikto neodhodlal k tomu, aby započal chov rottweilera s pracovným zameraním, ktorý by hájil prostredníctvom svojich vrodených zmyslov povesť celého plemena na pretekoch pracovných psov. Na druhej strane ich však boli stovky, ktorí toto mohutné a zdatné psisko začali umelo pretvárať vo výstavného krásavca... Činili sa až natoľko, že dnes je takmer nemožné vidieť rottweilera v jeho prirodzenej mohutnosti. Zato zakrpatených jedincov, ktorí svojimi rozmermi sotva vyhovujú štandardu, takých je ešte vždy neúrekom. Našťastie zopár chovateľských staníc si uberanie sa zlým smerom uvedomilo v pravej chvíli, takže celkovo už slovenský chov rottweilera nie je až v takom ohrození. Jedinú hrozbu pre toto plemeno predstavujú dnes snáď iba mediálne frašky, ktoré ho opisujú ako krvilačnú beštiu, nespoľahlivého, ba až nebezpečného psa... Všetko sú to, samozrejme, bludy publicistov, ktorí sa chovu psov vôbec nerozumejú, ale v záujme publicistickej bomby sú schopní napísať hocičo. No a čo, že tým škodia celému plemenu a vrhajú naň falošný tieň?
Ak si porovnáme štatistiky spred takých dvoch rokov s tými súčasnými, zistíme, že celoplošne klesol v regióne Strednej Európy počet zaregistrovaných šteniat rottweilera na desatinu. Na jednej strane to nie je príliš dobré, pretože sa tým jasne potvrdzuje skutočnosť, že ľudia stratili o toto plemeno záujem a radšej chovajú nejaké iné. Na druhej to však má aj istý pozitívny nádych. Aspoň tú čudesnú kvantitu časom opäť nahradí kvalita a rottweiler bude zasa cenným psom!
V prvom rade sa však na tohto psa treba dívať ako na pracovného, pretože je k tomu od prírody predurčený. Ak si to chovatelia rottweilera uvedomia a vrátia ho do tejto pozície, ktorá mu bola súdená, zaiste sa prinavráti aj záujem verejnosti o jeho prednosti.

preklad z originálu Branislav Mathe

<< späť