V. MAJSTROVSTVÁ NITRIANSKEHO KRAJA
VO VÝKONE VŠESTRANNÝCH SLUŽOBNÝCH PSOV
POLICAJNÉHO ZBORU NA ROK 2002

Santovka 14. - 17. mája 2002

Služobná kynológia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre pokračuje v nastúpenom trende a pre krajských psovodov usporiadala jubilejný piaty ročník krajských majstrovstiev.
Miestom  konania majstrovstiev bolo  pre kynológov  už známe školiace stredisko Zväzu väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Santovka.

Vhodný areál, perfektné terény s jedinečne situovaným  štadiónom a hlavne s vynikajúcimi ustajňovacími priestormi pre súťažiacich psov dávali dobrý základ pre zdarný priebeh súťaže.
Tak ako každým rokom je cieľom usporiadaných majstrovstiev porovnať stav a úroveň výcviku služobných psov jednotlivých okresných riaditeľstiev Policajného zboru Nitrianskeho kraja a hlavne motiváciou pre psovodov a riadiacich pracovníkov tento stav a úroveň zvyšovať.
Npor. Mgr. Branislav Ďiďák – krajský kynológ
a predseda organizačného výboru majstrovstiev vybral na tieto majstrovstvá jednoliaty kolektív technických komisárov, ktorí zabezpečovali regulárnosť priebehu súťažných disciplín.
Kpt. Ján Moravský, npor. Miroslav Kubala, npor. František Sáblik, ppráp. Milan Donoval, práp. Ladislav Púchovský,  práp. Marián Franko, nstržm. Anton Čekei, podporili aj výber rozhodcovskej dvojice na majstrovstvách a tak predseda výboru pozval rozhodovať na tento ročník skúsených a z výkonu ostrieľaných rozhodcov npor. Alexandra Bereka – odbor kynológie Prezídia Policajného zboru SR (hlavný rozhodca) a ppráp. Mareka Miženka – ZVJS (víťaz Majstrovstiev Slovenska ZVJS 2001, kategória pátrací – pozn. red.).
Vedúcim kladačov pachových stôp bol vybratý npor. Pavol Ivan a celý realizačný kolektív dopĺňala figurantská dvojica v zložení  Gabriel Tlčina a Roman Židuliak
Súťažné disciplíny pozostávali z cvikov poslušnosti (100 bodov), obranných prác (180 bodov) a pachových prác (220 bodov).
Z možných 500 bodov za predvedené výkony rozhodcovská dvojica udelila najviac 407 bodov dvojici ppor. Roman Lacuš – služ. pes JAC a tým ju umiestnila na prvé miesto v poradí, čím zároveň získali na rok 2002 titul majstrov nitrianskeho kraja PZ vo výkone služobných psov a putovný pohár riaditeľa KR PZ Nitra.


Majstri nitrianskeho kraja vo výkone všestranných služobných psov KR PZ  Nitra
– ppor. Roman Lacuš - JAC
 

Na päty im dýchala a do poslednej disciplíny tvrdo o titul bojujúca, dnes už druhá v poradí s titulom vicemajster dvojica v zložení práp. Marián Tóth – služ. pes ROKY s počtom bodov 336.
Na treťom mieste, tesne pod bodovou hranicou 300 s počtom bodov 294 sa umiestnili druhí vicemajstri kpt. Tibor Dežerický so služobným psom DAX.
Len o vlások opätovne uniklo tretie miesto dvojici  práp. Juraj Paulovič – sl.pes Benno a tak sa museli tešiť z pekného štvrtého miesta.
Poradie
5. ppráp.  Marián Bukovčan – sl.pes BAR
6. práp.    František Barnáš – sl.pes CÉZAR
7. npráp.  Miroslav Búš – sl.pes ERKO
8. npráp.  Ján Berišter – ARIS
9. práp.    Igor Pollák - LUKAS


Víťazi piatych majstrovstiev KR PZ Nitra – uprostred majstri
ppor. Roman Lacuš – JAC, po ich ľavici vicemajstri práp.
Marián Tóth – ROKY a po pravici majstrov
druhí vicemajstri kpt. Tibor Dežerický – DAX

Mnohých zo spomenutých organizátorov ale aj pretekárov stretávame aj na civilných podujatiach a tak aj u väčšiny policajných kynológov platí – práca je ich koníčkom a koníček prácou.
Blahoželáme víťazom, ale aj všetkým zúčastneným pretekárom a prajeme im do ďalšej nie ľahkej práce mnoho úspechov.
Záverom jedna žiadosť aj na nadriadených jednotlivých psovodov – nenechajte si „zakapať“ policajnú kynológiu, vo svete dnes hrá prím. Aj na funkcii psovod musí byť odborník, ktorý okrem zvládnutia odbornosti musí byť aj dobrý psychológ, rozumejúci duši a reči psa – živého tvora - ochotného obetovať aj svoj život pre druha, priateľa a pána.
Na úspešnom priebehu piatych majstrovstiev sa podieľali aj sponzorské firmy, ktoré si vážia prácu policajných kynológov – PRO PACS, PORTMIX, INTER SCHOP, Z POLYTANU SK, YCON GRAPHIC STUDIO, Snack bar u KAZA.
Našu reportáž zakončíme predsavzatiami npor. Mgr. Branislava Ďidáka krajského kynológa, ktorý pevne verí že vybrané družstvo KR PZ Nitra v tomto roku preukáže svoje odborné vedomosti a morálnu silu na Majstrovstvách Slovenska vo výkone všestranných služobných psov Policajného zboru Slovenskej republiky.

Ing. Vladislav Šuster

 

<< späť