PIKARDSKÝ OVČIAK

Pes starý ako Európa!

Podnadpis tohto príspevku je samozrejme trocha nadnesený, ale z iného uhla pohľadu zároveň má aj čosi do seba. Pikardský ovčiak je totiž nezvyčajné a nie príliš rozšírené plemeno, ale jeho prítomnosť v dejinách európskych národov sa datuje už od čias putovania Keltov pri hľadaní svojej zeme.

Približne v 9. storočí pred našim letopočtom sa Kelti húfne privalili do západnej Európy, kde sa väčšina ich kmeňov usídlila na území dnešného Francúzska. Priniesli so sebou aj psov, ktorí boli jednoznačne ovčiarskymi psami. Práve podľa ich výskytu sa dá takmer presne určiť aj presná trasa exodusu Keltov zo severu do južnejších oblastí. Po celej jej dĺžke sa totiž vyskytujú ovčiarske psy podobné pikardskému ovčiakovi, ktorý je považovaný aj za odvekého psa Keltov.
Taký je napríklad v Holandsku drsnosrstý pastiersky pes, Belgicko má zasa drsnosrstého lakenoisa a v Nemecku to boli staronemecké strapaté ovčiaky, ktorých už dnes žiaľ nenájdete. Niet žiadnych pochybností o tom, že všetky spomenuté druhy ovčiakov sa na seba značne ponášajú, takže niet pochýb ani o tom, že majú rovnakého predchodcu. Kedysi bolo akceptované mylné tvrdenie, že pikardské psy (ovčiaky) sú vlastne holsteinsky ovčiak, ale to bola hlúposť a pravdivé je skôr opačné tvrdenie.
Slabá popularita pikardského ovčiaka a tým pádom aj takéto nedorozumenia vyplývali z toho, že chovatelia psov na sklonku 19. storočia kládli do popredia exteriérové vlastnosti a fakty ako pôvod a história plemena si takpovediac „vyrábali“ podľa svojich potrieb. Niet teda divu, že v čase vzniku Klubu francúzskych ovčiakov v roku 1898 poznali chovatelia iba beaucerona a briarda a pikardský ovčiak bol veľkou neznámou.

            

Na správnu mieru dal všetko až uznávaný kynológ tých čias Pierre Mégnin, ktorý v tom istom roku trval na tom, aby boli do chovu zavedené aj ďalšie dve plemená – pikardský a ardénsky ovčiak. Z Mégninovho opisu sa však dozvedáme, že vtedajší pikardský ovčiak vyzeral presne tak isto, ako beauceron, čiže s dnešnou podobou plemena nemal takmer nič spoločné.
Nie je to síce potvrdené, ale existujú domnienky, že dnešný typ pikardského ovčiaka bol vyšľachtený niekedy v období medzi rokmi 1790 až 1850. Veľkou mierou sa o to mala postarať rodina Huleusovcov, ktorá ako jediná široko-ďaleko chovala čistý druh domáceho pikardského ovčiaka.
Prelomom z hľadiska vývoja plemena bola výstava psov v Amiens v roku 1899. Odrazu sa tu objavilo 12 drsnosrstých jedincov, ktorí boli výsledkom šľachtenia novodobého pikardského ovčiaka. Rozhodca pán Boulet ich však z výstavy vykázal, pretože ako znalec ovčiarskych plemien a prezident Club Francais du Chien de Berger (Klub chovateľov ovčiarskych psov) ich nemohol zaradiť k žiadnemu plemenu. Nezodpovedali ani jednému vtedy uznanému.
Napriek tomu sa však novodobý pikardský ovčiak objavil na nespočetnom množstve ďalších výstav. Prvotný úspech dosiahlo utláčané plemeno v roku 1908 na výstave v Lille, kde pes Ratou zožal obdiv väčšiny kynológov. Zdalo sa, že toto uznanie prinesie plemenu z hľadiska chovu pozitívne smerovanie, ale v skutočnosti nastal opak. Pikardského ovčiaka začali hromadne chovať iba sedliaci, policajti, hraničiari a pašeráci, ktorí tohto výborného psa s vynikajúcimi vlastnosťami využili asi najviac.
Ozajstný chov započal až príchodom chovateľov Tourneminea a Fontainea. Práve Fountaine opísal v roku 1912 pikardského ovčiaka nasledovne:
„Je to typ stredne veľkého ovčiarskeho psa, ktorý má šedú alebo hnedú melírovú srsť.“
Mégnin, Fontaine a Tournemine nakoniec spoločne ustanovili prvý štandard plemena, avšak ten príslušné kynologické organizácie neakceptovali. Úspechom bolo už aj to, že vôbec vzali na vedomie existenciu pikardského ovčiaka.
Pozitívny vývoj plemena značne naštrbila aj 1. svetová vojna. Po ukončení vojnového šialenstva pozbieral trosky chovu už iba Tournemine, ktorý však bez podpory kolegov úplne sám našiel spoločnú reč s kynologickými organizáciami. Francúzsky klub ovčiakov nakoniec v roku 1925 na svojom mimoriadnom generálnom zasadnutí uznal pikardského ovčiaka za samostatné plemeno. Potom však prišla 2. svetová vojna a zničila toho ešte viac ako jej nemenej slávna a krutá predchodkyňa. Po páde Nemeckej ríše sa o chov plemena a jeho ďalší vývoj postaral istý chovateľ J. Cotté. Jeho chovateľská stanica a základňa pozbieraných zvyškov plemena boli vlastne záchranou existencie pikardského ovčiaka.

Branislav Mathe

<< späť