UMELÝ ODCHOV ŠTENIAT

je náročný, ale dá sa zvládnuť

Tí z vás, ktorí chovajú psov, najmä sučky, zvyčajne túžia aj po šteniatkach. Keď sa pre ne rozhodnú, sú veľmi radi, že budú mať ďalší prírastok do rodiny. Ale keď konečne nový život príde na tento svet, nie je to vždy len radostná udalosť. Chovatelia, ktorí už odchovali niekoľko vrhov, to iste potvrdia. Nechcem tým povedať, že za pokus to nestojí čo i len raz za život sučky.

Sami určite uznáte, že na život má právo všetko, čo sa narodí. Ale keď sa narodí šteniatko s vrodenou, možno deformatívnou chybou, ktorá neumožňuje plnohodnotný život, je zbytočné snažiť sa udržať ho na tomto svete za každú cenu. Je možno oveľa humánnejšie ho hneď v prvých minútach utratiť. Žiaľ, je nutné urobiť tak preto, že sú tieto vrodené vady dedičné a aj keď dnes už je veterinárna medicína na vysokej úrovni, psík by neprežil plnohodnotný život a trápil by sa. Možno priaznivci niektorých plemien ani netušia, že sa s takýmito vrodenými vadami môžu stretnúť, avšak u niektorých iných sú, napríklad, rozštepy a iné defekty, žiaľ, dosť bežné.
Ak je sučka nakrytá, môže sa stať, že neostane kotná. V takom prípade sa nedá nič robiť a chovateľské ambície sa musia na nejaký čas odložiť. Ak sa krytie podarí a u sučky je viditeľné, že privedie na svet potomstvo, nie sú ešte všetky nástrahy odchovu zažehnané. Keď má sučka málo šteniatok, väčšinou sú veľké. Stáva sa, že musí byť pôrod cisárskym rezom a matka šteniatok nie je schopná starať sa a kojiť šteniatka. Vtedy sme nútení, ak chceme zachovať životaschopné potomstvo pri živote, pristúpiť k umelému odchovu.

Ten môže byť úspešný len vtedy, keď si chovateľ uvedomí, že tento je veľmi náročný na čas a trpezlivosť, že sa k šteniatkam musí vstávať každé dve až tri hodiny, aby ich nakŕmil a pomasíroval im brušká aby sa mohli vyprázdniť. Toto sa začína samo upravovať už od desiateho až štrnásteho dňa po ich narodení.
Aby chovateľ tieto činnosti dokázal, potrebuje mať vytvorené podmienky a kvalitné náhradné krmivo za materské mlieko. Šteniatka po narodení ešte nemajú vyvinutý termoregulačný systém, a preto by mali byť v teplote niečo nad 25°C. Podľa výskumov renomovaných odborníkov by mala byť teplota prostredia podľa nasledovnej tabuľky:
Vek šteniat (dni)   Teplota (°C)
          0 - 7                32 - 30
          7 - 14              30 - 28
          14 - 21            28 - 26
          21 - 28            26 - 24

Aj keď značiek náhrad materského mlieka na našom trhu je viacero, väčšinou sú naši chovatelia veľmi spokojní so značkou ROYAL CANIN. U väčších plemien môžeme dávať mlieko bežne používaným cumlíkom, podľa možnosti nie veľmi tvrdým, s malou dierkou. Tým si šteniatka precvičujú sací reflex, ktorý majú vrodený a zároveň hrozí menšie riziko, že sa prekŕmia. Mlieko sa môže dať do kojeneckej fľašky, ale to, samozrejme, nie je podmienkou.
U menších plemien je kŕmenie z bežnej fľašky s kojeneckým cumlíkom dosť problematické. Preto sa v minulosti skúšali rôzne iné spôsoby, ako napríklad hračkárske cumle alebo rôzne gumené hadičky. Niektorí vyskúšali aj injekčnú striekačku. Pri takomto podávaní mlieka sa, samozrejme, musel dávať pozor, aby sa do tlamičky šteňaťa nedostalo naraz viac krmiva a aby sa stále udržiaval jeho sací reflex. Ani tento spôsob kŕmenia však pre životaschopné šteňatá nebol veľký problém, ale samozrejme si to vyžadovalo opatrnejší prístup chovateľa. Doba však postúpila a renomované firmy dodávajú dnes náhrady materského mlieka spolu s rôznymi cumlami, z ktorých sa dajú vybrať tie správne aj pre malé plemená.
Každé šteniatko by bolo potrebné každý deň odvážiť a výsledky si zapisovať. Po každom dni to porovnať s predchádzajúcimi výsledkami váženia.
Je dobré porovnať si hmotnosť narodených šteniatok s bežným priemerom, ako ich uvádza nasledovná tabuľka, ale táto nie je smerodajná. Každé plemeno má svoje špecifiká a aj v rámci neho sú aj menšie odchýlky.
Veľkosť                     Váha                   Priemerná pôrodná
                       v dospelosti (v kg)          váha šteňaťa (v g)
do 6 kg                           3                                  100
7 - 15 kg                      10                                  220
16 - 30 kg                    25                                  300
31 - 55 kg                    33                                  410
nad 55 kg                    60                                  570

Oveľa dôležitejšia je skutočnosť, že šteňatá by mali zdvojnásobiť svoju pôrodnú váhu za 8 - 10 dní. V treťom týždni ich života by ich váha mala byť dokonca trojnásobná oproti pôrodnej váhe.Denná dávka náhrady materského mlieka závisí na veľkosti šteňaťa a jeho veku. Je veľmi potrebné aj tu ustrážiť to, aby sa šteniatka neprekŕmili. Aj keď pri každej náhrade materského mlieka by mal byť návod na dávkovanie, predsa uvádzame tabuľku s priemernými dennými dávkami.

Počet dní po narodení           Denná dávka  mlieka za deň (v ml)
                                                             - Hmotnosť v dospelosti
                                           Do 6 kg     7-15 kg       16-30 kg        31-55 kg       nad 55 kg
2                                            30                 70                90                 120                170
7                                            40                 90              120                 160                230
14                                          60              130               180                250                340
21                                          80              180               240                330                460
28                                         100             220               300                410                570

Je dôležité uvedomiť si, že uvedená dávka je na jeden deň a nie na jedno kŕmenie. Preto je potrebné urobiť si prepočet množstva mlieka na jedno kŕmenia počas prvých dni života. Ako vzorovú tabuľku sme vypracovali pre psa s hmotnosťou dospelého jedinca cca 35 kg a šteniatka s hmotnosťou pri narodení 450 gr. Samozrejme, nemôžeme ju brať úplne smerodajne. Môžu vznikať a v živote aj vznikajú odchýlky. Pri našom umelom odchove šteniat nám podobná tabuľka veľmi pomohla.

Priemerná hmotnosť psa 35 kg - hmotnosť šteňaťa pri narodení cca 450 gr.
    Kŕmenie     Denná dávka    Počet kŕmení     Jedno kŕmenie
   1. deň                   72 ml                 12                             6 ml
   2. deň                 100 ml                   8                           12,5 ml
   3. deň                 108 ml                   6                           18 ml
   4. deň                 116 ml                   6                           19,3 ml
   5. deň                 124 ml                   6                           20,6 ml
   6. deň                 132 ml                   6                           22 ml
   7. deň                 140 ml                   6                           23,3 ml
   8. deň                 150 ml                   6                           25 ml
   9. deň                 160 ml                   6                           26,6 ml
  10.deň                 171 ml                   6                           28,5 ml
  11.deň                 182 ml                   5                           36,4 ml
  12.deň                 193 ml                   5                           38,6 ml
  13.deň                 204 ml                   5                           40,8 ml
  14.deň                 215 ml                   5                           43 ml
  15. deň                 225 ml                   5                           45 ml
  16. deň                 235 ml                   5                           47 ml
  17. deň                 245 ml                   5                           49 ml
  18. deň                 255 ml                   5                           51 ml
  19. deň                 265 ml                   5                           53 ml
  20. deň                 275 ml                   5                           55 ml
  21. deň                 285 ml                   5                           57 ml
  22. deň                 295 ml                   5                           59 ml
  23. deň                 305 ml                   5                           61 ml
  24. deň                 315 ml                   5                           63 ml
  25. deň                 325 ml                   5                           65 ml
  26. deň                 335 ml                   5                           67 ml
  27. deň                 345 ml                   5                           69 ml
  28. deň                 355 ml                   5                           71 ml

Keď sučka mlieko stratila, ale aj napriek tomu sa dokáže o šteniatka postarať, má to chovateľ jednoduchšie, lebo on ich musí len nakŕmiť. O všetko ostatné sa postará sučka. Samozrejme, ak pri tom nestratila aj materinský pud a cit. Sučka niekedy nemusí stratiť mlieko, ale nemá ho také výživné. Dokrmovanie vtedy stačí 2 až 4-krát denne a aj kŕmne dávky môžu byť polovičné. Či už sa sučka o šteniatka stará alebo nie, pri kŕmení musí mať mlieko telesnú teplotu.
Pri umelom odchove šteniatok treba dbať na dostatočnú hygienu. Všetky nádoby musíme pozorne čistiť a sterilizovať pred každým kŕmením.Ako sa už spomenulo, šteniatka je nutné aj masírovať. Je to tiež potrebná, veľmi potrebná činnosť, rovnako ako prikrmovanie. Keby sme nerobili šteniatkam masáž, asi by uhynuli, lebo by sa nevyprázdnili. Začali by mať kŕče a boli by nepokojné a kňučali by. Ako spoznáme najedené a vyprázdnené šteniatko? Toto je spokojné, kľudné a často leží na chrbátiku. Samozrejme, že je to na ňom aj vidno tak výrazne, že to spozoruje aj ten, kto má prvý vrh.
Umelý odchov šteniatok je veľmi náročná činnosť, čo môže potvrdiť každý, kto ho podstúpil. Ale určite stojí za to, keď vidíte psa, ktorý víťazí na výstavách a bol odchovaný aj za veľkej pomoci chovateľa. Je to nádherný pocit.

Dominika Šusterová

<< späť